Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

FM-konferansen 2022

Vi gjentar suksessen fra i fjor!
Norges bygg- og eiendomsforening har gleden av å inviterer til FM-konferansen 2022!

Sikre deg plass på årets konferanse! 

 • Samfunnstrender i et FM perspektiv
 • Hva betyr samfunnsutviklingen for drift og forvaltning av eiendom?
 • Gevinstrealisering – praktiske eksempler

 

 • 18.10.2022
 • 09.00 - 16.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 18.10.2022
 • 09.00 - 16.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Private og offentlige Eiere
 • Forvaltere og Driftere
 • Du som har ansvar for et velfungerende Virksomhetsmiljø i Kjernevirksomhetene
 • Du som tar mål av deg til å levere det som trengs av Arealer og tilhørende Støttetjenester

Jubileumsmiddag

Umiddelbart etter FM-konferansen, kl. 16.00 arrangeres en jubileumsmiddag i anledning av at det er 20 år siden Norges bygg- og eiendomsforening ble opprettet.
Det serveres aperitiff, treretters festmiddag med vin, inkludert dessertvin og kaffe. Det blir et musikalsk innslag, tilbakeblikk fra historien og tanker om nåtid og framtid for NBEF.
Du som deltar på FM-konferansen er hjertelig velkommen til å melde deg på, du betaler da selvkostpris for middagen, kr. 1200,- + mva, alt inkludert.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

norgesbygg-eiendom

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kari Due-Andresen

Sjeføkonom og analysesjef , Akershus Eiendom

Kari Due-Andresen har tidligere vært sjeføkonom i Handelsbanken. Før det var hun seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse. Hun har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo (UiO). Kari har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO, siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har gått Sjefskurset ved Forsvarets høyskole (FHS).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ulf Andersen

Statistikksjef, NAV

Ulf har vært statistikksjef i NAV de siste 8 årene, og før det Adm. dir. i MMI (Markeds- og meningsmålingsinstituttet). Han er talsperson for NAV i media, og en mye brukt foredragsholder med en evne til å levendegjøre tall og statistikk, slik at man forstår hva tallene egentlig forteller oss.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning, Entelios AS

Andreas har 25 års erfaring fra strømmarkedet etter siviløkonom utdannelsen. Han er rådgiver for mange større strømforbrukere i Norden.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Margrethe Foss

Utviklingsleder/avdelingsleder i FM-divisjonen på Ahus, Ahus

Oppgaven er å bistå divisjonen med og utvikle formålstjenlige FM-tjenester til lavest mulig kostnad.  Ahus er helseforetaket i Norge med størst befolkningsvekst og høyest arealeffektivitet, samtidig som målsetningen er merbruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Ahus har derfor en omfattende prosjektportefølje med store nybygg så vel som rehab og rokader. En viktig oppgave har derfor vært å ta frem en egnet prosjektmodell for byggeprosjekter som sikrer driftsoptimale lokaler for kjerne- og støttebrukere. Metodikk for driftsøkonomiske- og LCC analyser er utarbeidet for bruk i konseptfasen. Dette brukes som et av flere grunnlag før investeringsbeslutning B3 fattes. Metodikken kan brukes til ulike typer alternativs vurderinger så som plassering av bygget, arealutforming, vare- og personflyt i og mellom bygg, løsninger knyttet til klimamessig fotavtrykk, tilkopling til eksisterende bygningsmasse, investeringer av automatisering og roboter knyttet til FM-tjenester, pasientmatkonsepter, overflatematerialer og så videre for de ulike FM-fagene. I tillegg til jobben på Ahus er Margrethe faglærer på NTNU og medforfatter av læreboken innen eiendomsforvaltning og FM i Norge.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gunda Djupvik

Prosjektleder, Advansia AS

Gunda Djupvik er prosjektleder i Advansia AS og har tjue års erfaring med innkjøp på eiendomsområdet. Hun har tidligere arbeidet som kontraktsforvalter og travel manager i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Gerda er nestleder i NBEF. Hun har deltatt i flere standardiseringsprosjekter hos Norsk Standard, har jobbet som juridisk rådgiver i Nasjonalbiblioteket, og har mange år bak seg i musikkbransjen.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjørn Kvam

Leder av Kontor for etatseiendom i Eiendomsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bjørn Kvam er leder i arbeids- og velferdsdirektoratet. Kontoret støtter eiendomsforvaltningen i NAV, herunder ved prosessansvar for all innleie og reforhandling av leieavtaler samt ved forvaltningsansvar for etatsdekkende rammeavtaler for fasilitetstjenester, inventar, mv. Det har i de senere årene vært satset mye på utvikling av arealløsninger og forbedring av forvaltningen av leieforholdene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terje Haanes

Task Manager/Leading Engineer Facility Management Space & Infrastructure, Equinor

Terje jobber med hard FM, drift og vedlikehold for alle Equinor sine bygg i Norge. Han er utdannet ingeniør, og har mastergrad i Eiendomsutvikling og forvaltning samt økonom. Terje har tatt kurs innen sirkulærøkonomi og bærekraft ved Cambridge i 2021 og 2022. Han har også holdt foredrag de tre siste årene på NTNU ved masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarte Nygård

Seksjonssjef, Avdeling for Facility Management, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Bjarte Nygård jobbet i flere år som miljørådgiver før han i 2014 begynte som seksjonssjef i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). I dag er han ansvarlig for et bredt spekter av fasilitetstjenester for departementene og Statsministerens kontor. Bjarte har en mastergrad i miljøvitenskap fra University of Auckland og jobber aktivt med tjenesteutvikling med fokus på bærekraft og effektivitet. Han er også ansvarlig for departementsfellesskapets felles miljøledelsessystem. For tiden jobber han tett på planleggingen og tjenestene til nytt regjeringskvartal.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Paulo Ruvina

Seksjonsleder, Avdeling fo Facility Mangement, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Paulo Ruvina har jobbet innen renhold siden 1996 og etter 10 år i Color Line startet i DSS som seksjonssjef. Hans mål i DSS har vært å fortsette profesjonaliseringen av renholdstjenesten med tanke på økt kvalitet, effektivitet og økt kundetilfredshet. Etter 2013/14 har renholdstjenesten i regjeringskvartalet vært igjennom en stor effektiviseringsprosess som har blitt gjennomført i kjølvannet av satsning på blant annet kompetanseutvikling, rekruttering, moderne utstyr/maskiner, digitalisering og ledelse. Paulo Ruvina har juridisk utdanning fra Universitetet i Lisboa og er utdannet husøkonom fra HiAk (i dag OsloMet) i 1998-2000 samt tatt ytterligere utdanning innen ledelse- og coaching.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristin Fagerhaug

Direktør for strategisk rådgivning, HRP

Kristin Fagerhaug har lang erfaring som eiendomsdirektør i kommuner, men jobber nå som direktør for strategisk rådgivning i HRP. Hun er opptatt av at kommunene sitter på store verdier i form av bygg og eiendom, som både er viktige innsatsfaktorer i tjenesteyting, samtidig som klok eiendomsforvaltning og -utvikling kan bidra veldig positivt til kommunenes økonomi.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hanne P. Gulbrandsen

Partner, advokat, Deloitte Advokatfirma

Hanne P. Gulbrandsen er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Hun er Cand.jur. fra Universitetet i Oslo 2001 og har en LL.M. i European Law og er sertifisert personvernekspert via IAPP (CIPP/E). Hanne har jobbet med personvern og informasjonssikkerhet siden hun startet sin karriere i Datatilsynet i 2001 og har jobbet med et bredt spekter av personvernrettslige problemstillinger innenfor ulike fagområder, blant innen nasjonal sikkerhet. Hun har bred erfaring fra å bistå klienter både i privat og offentlig sektor og de siste årene har hun i særlig jobbet med spørsmål knyttet til digitalisering, compliance og risikostyring innenfor personvern og cyber.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marianne Lie Howard

Director, Deloitte Advokatfirma

Marianne er director i Deloitte Advokatfirma. Hun er Cand.jur. fra Universitetet i Oslo 2004. Marianne har inngående kunnskap om personvernlovgivning, IT, informasjonssikkerhet og kontraktsrett. Hun har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor og omfattende erfaring fra operasjonelle problemstillinger knyttet til både IKT, personvern og informasjonssikkerhet. I løpet av de siste årene har Marianne i økende grad jobbet med spørsmål knyttet til kvalitetssikring, internkontroll, compliance og risikostyring innenfor personvernfeltet.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lars Ragnar Solberg

Principal Consultant , Afry

Lars Ragnar er samfunnsøkonom fra UiO. Han jobber nå i Afry som Principal Consultant etter syv år i Energi Norge. Lars har jobbet mye med rammevilkårene for aktørene i strømmarkedet, næringspolitikk for fornybarnæringen og krafthandel for norske og utenlandske kunder.

Dato og tid

 • Dag 1: 18.10.2022 09:0016:00

Program

08.30 Registering og nettverksbygging

09.00 Åpning v/møteleder Gunda Djupvik

09.15 Roller og trender i FM næringen i Norge
Margrethe Foss, Utviklingsleder, Akershus Universitetssykehus HF

Samfunnstrender i et FM-perspektiv

09.45 Drivere og trender i arbeidsmarkedet som påvirker eiendomsbransjen
Det norske arbeidsmarkedet har på to år gått fra tidenes høyeste arbeidsledighet til et svært stramt marked hvor ledigheten er lav og etterspørselen etter arbeidskraft stor. Samtidig står Norge foran store demografiske utfordringer i årene fremover som hvis vi ønsker å opprettholde velferdsstaten vår. Hvordan skal dette gå? Og hvilke konsekvenser får det?
Ulf Andersen, Statistikksjef, NAV      

10.15 Kaffepause, nettverksbygging

10.30 Utsiktene for norsk økonomi og eiendomsmarkedet
Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef, Akershus Eiendom

11.00 Hvordan påvirker GDPR og personvernreglene valg og løsninger i eiendomsbransjen?
Hanne Pernille Gulbrandsen, Partner/Advokat og Marianne Lie Howard, Director, Deloitte Advokatfirma AS

Hva betyr samfunnsutviklingen for drift og forvaltning av eiendom?  

11.30 Hva skjer i det norske strømmarkedet?
– Strømpriskrisen i Norge og Europa
– Kort om prisutsikter
– Strømstøtte til bedriftene
– Nye fastprisavtaler til bedriftene
– Andre tjenester; sol, forbrukerfleksibilitet, bærekraft,
-Hvilke vurderinger bør bedriftene gjøre fremover
Lars Ragnar Solberg, Afry

12.00 Lunsj

13.00 Arealbruk – Hvordan har NAV utviklet og implementert et arealkonsept som  brukerne tar eierskap til?
Bjørn Kvam, Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsetaten

Gevinstrealisering – praktiske eksempler

13.30 Aktiv bruk av KPI i gevinstrealisering – målstyring
Kristin Fagerhaug, Direktør strategisk rådgivning, HRP AS

14.00 Behovsstyrte tjenester i praksis. Eksempler fra regjeringskvartalet
Bjarte Nygård, Seksjonssjef og Paulo Ruvina, Seksjonsleder, Avdeling for Facility Management, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

14.30 Kaffepause

14.45 Metoder for effektiv porteføljestyring av drift og vedlikehold på bygg
– Avtaleverk
– Styringsmodeller, rapporter og KPI
– Strategier
– Planstyring
Terje Haanes, Task manager/ Leading Engineer Facility Management Space & Infrastructure, Equinor

15.15 Utfordring til «de voksne» – hva må til for å modernisere driften og imøtekomme de unge arbeidstakerne?
Johanna Åhrberg, konsulent, Akershus Universitetssykehus HF

15.45   Oppsummering og avslutning

«Jeg liker vinklingen mot moderne teknologi i FM. Det skjer mye spennende både innen renhold, og vedlikehold av bygg »

«Tusen takk for en flott dag! »

» Det var bra blanding av teori og formidling av eksempler»

Konferanse

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.