Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring

Teoretisk og praktisk opplæring.

Kurset er oppdatert i samsvar med ny fagplan Modul P-3.8 hos Petroleumstilsynet. Dette er en videreutvikling av den tidligere «Opplæringsplan for kontroll av SDLA (spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring) D7» som ble utarbeidet av KTF.

Kurset gir deg: 

 • Faglig kompetanse for sikker og effektiv operasjon
 • Sikkerhetsforståelse for å hindre ulykker og skader i arbeid med tungt utstyr
 • Kvalifikasjon for å øke ansettelsesmuligheter og karriereutvikling
 • Oppfyllelse av lovkrav for å håndtere utstyr
 • Nettverksbygging med andre fagfolk i bransjen
 • Personlig utvikling i form av nye ferdigheter, ny kunnskap og personlig vekst
 • 29.01.2024–02.02.2024
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Kran og løft
 • 29.01.2024–02.02.2024
 • Storefjell Resort Hotel, Gol

Dette arrangementet er avsluttet.

Hensikten med kurset

Kurset er strukturert for å imøtekomme behovene til de som utfører sakkyndig kontroll, og de som er engasjert i den tekniske gjennomføringen av løfteoperasjoner innen brønn- og boreområdet, i overensstemmelse med kravene i R003.

Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring.

Fra rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP) som Petroleumstilsynet gav ut våren 2020 har vi sakset følgende om noen av de funn som er gjort:
«Det er i 2020 en betydelig økning fra 2019 i hendelser knyttet til Løfting i boremodul (både absolutt og normalisert). Antallet innrapporterte hendelser for flyttbare innretninger (både absolutt og normalisert) viser en tydelig stigende trend. Økningen skyldes flere hendelser både i tilknytning til Løfting med offshorekran, Løfting i boremoduler og Andre løfteaktiviteter. Om en bryter ned på type løfteaktivitet ser en spesielt en økning fra 2018 i hendelser relatert til Løfting i boremodul, og det er en signifikant økning både i absolutt og normalisert antall hendelser, og antallet hendelser er i 2020 det høyeste noen gang i rapporteringsperioden.»
Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden)
Hvis du ikke kan låne oppdatert eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamlingen bestilles ifm kurspåmeldingen (kr 350,-).

Målgruppe

 • Personell som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7
 • Teoridelen av kurset er, i tillegg til kontrollører, rettet mot:
  • Teknisk ansvarlig i boring
  • Teknisk og Operasjonell driftsstøtte
  • Boreledere, Vedlikeholdsledere i boring
  • Innkjøpere av SDLA
  • Inspeksjonsansvarlige i boring og andre med ansvar for bruk
  • vedlikehold, inspeksjon og anskaffelse av SDLA
  • Disse personene vil ha stort utbytte av å delta enten på hele, eller på den teoretiske delen av kurset

Opptakskrav for kurset

 • Fylt 18 år ved kursets start. Gjelder de som skal gå fullt kurs, inklusive praksisdel.
 • Kontrollørkurs G00 Generell del*
 • Modul G00 Generell del – regelverk for petroleumsvirksomhet, sjøfart og havvind*
 • Kontrollørkurs G11 Løfteredskap – Teori og praksis*

Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis, og skal verifiseres av Quality Norway før læretiltaket starter.

Anbefalt tilleggskompetanse:

 • God kjennskap til NORSOK R002 og R003
 • Fordel med kjennskap til overordnede krav i andre relevante standarder slik som API 8C siste utgave, API RP 8B sisteutgave, ISO 13535 og ISO 13534
 • Språkferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig

God kjennskap til forskrift om maskiner er en fordel.

* Disse kursene er ikke et krav for personer som ikke skal ha rolle som kontrollør av D7, men det er anbefalt å ha disse, eller tilsvarende kompetanse, da kurset forutsetter minimum kompetansenivå tilsvarende G11 Kontrollør, samt god grunnleggende regelverksforståelse. Det er ikke satt spesielle krav til andre som ønsker å delta på hele kurset eller den teoretiske delen, men det vil være en fordel med god kjennskap til utstyret.

For å få utstedt kontrollørbevis innen kontrollgruppe D7 må følgende prøver være bestått

 • G00 Generell del
 • Modul G00 Generell del – inklusive modul «regelverk for petroleumsvirksomhet, sjøfart og avvind»
 • Teori på krangruppe D7
 • Praksis på krangruppe D7

I tillegg må de kunne dokumenteres relevant praksis.

Prøve

Etter bestått teoretisk og praktisk prøve, samt dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til Sentralregisteret (sentralregisteret.no) få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøver på.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av KranTeknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Audun Vabø

Dicipline Manager, Oceaneering

Audun har arbeidet med kran og løft i over 30 år. Han er ofte brukt som foreleser innen fagområdet.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Dag Brian Lopes Da Silva

Boresjef, Archer Norge AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stuart Mackle

Project Manager, Kolos Lifting & Inspection AS

Over 20 års erfaring med inspeksjon av bore og løfteutstyr.

Dato og tid

 • Dag 1: 29.01.2024 08:3020:20
 • Dag 2: 30.01.2024 08:3020:30
 • Dag 3: 31.01.2024 08:3019:30
 • Dag 4: 01.02.2024 08:3019:30
 • Dag 5: 02.02.2024 08:0016:00

Program

Dag 1

08.00 Registrering

08.30 Innledning
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

08.50 Kjente hendelser, feil, skader med SDLA
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

09.30 Terminologi og oppbygging av offshore boresystem
– Gjennomgang av ord og uttrykk
Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

10.15 Pause – runde på verkstedet

10.30 Lover og forskrifter
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

12.00 Pause

12.15 Standarder
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

13.00 Lunsj

14.00 Forskrifts- og standardkrav til bruksanvisninger
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

15.30 Pause

15.45  Kontrollprosedyrer og inspeksjonskategorier
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

16.30 Krav til innhold i sertifikat iht. ILO 152 og R- 003N
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

17.30 Sertifikat, sertifisering og førstegangskontroll
R-003 krav til ILO
– ILO Convention 152
– Sertifisering av nytt utstyr
-Sertifisering av eksisterende utstyr
– Kompenserende tiltak
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

18.30 Slutt for dagen

Dag 2

08.30 Løftenipler/løftecaps, løftesubs og pup joint for løft.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

09.15 Handling tools, Running tools, Hanger tools og Lifting tools
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

10.45 Pause

11.00 Borerørselevator og Foringsrørelevator
Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

12.30 Lunsj

13.30 Elevatorlenker
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

14.15 Grunnleggende krav til NDT-metodikk

15.00 Pause

15,15 Gjengeinspeksjon, Grunnleggende kjennskap til “rotary shoulder connections” og gjenger av “borestreng- type”. Finne og gjenkjenne tegn til over- torque, slik som “belling”, etc.

16.00 Øvingsoppgaver
– Gjennomføre kontroll av dokumentasjon for SDLA. Eksempler på bruksanvisninger, CoC, DoC, sertifikat. Måle dokumentasjon mot krav i forskrifter
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS og Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

18.00 Pause, start praktisk del

18.15 Praktisk kontroll av elevator lenker
Gjennomgang av følgende aspekt:
– Visuell inspeksjon (skader, deformasjoner, merking, etc.)
– Slitasjemåling og sjekk opp mot brukermanual
– Kasseringskriterier
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

19.00 Slutt for dagen

Dag 3

08.30 Praktisk kontroll av elevatorer – cat. IV, ferdig demonterte
Gjennomgang av følgende aspekt:
– Visuell inspeksjon (Skader, deformasjoner, merking, etc.)
– Slitasjemåling og sjekk opp mot krav i brukermanual
– Kasseringskriterier
– Funksjonskontroll (Hyd. /Pneum.)

10.15 Pause

10.15 Praktisk kontroll av elevatorer – cat. IV, ferdig demonterte fortsetter

11.45 Pause

12.00 Rotary Shoulder Connections.
Øvelse i kontroll av rapporter, kontrollmåling (stikkprøving) av gjengeforbindelser, finne og gjenkjenne tegn til over-trekking, re-cut, m.v.

12.45 Lunsj

13.45 Praktisk kontroll av Løfteutstyr for stigerør, utblåsningsventil etc.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

15.15 Pause

15.30 Praktisk kontroll av Løfteutstyr for stigerør, utblåsningsventil etc. fortsetter
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

17.00 Slutt for dagen

Dag 4

08.30 Praktisk kontroll av Løftenipler, subs, caps
Gjennomgang av følgende aspekt:
– Visuell inspeksjon (Sprekk, deformasjoner, merking, etc.)
– Kasseringskriterier
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

10.00 Pause

10.15 Øvingsoppgave praktisk kontroll av utstyr og dokumentasjon, med veiledning
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

12.30 Lunsj

13.30 Øvingsoppgave praktisk kontroll av utstyr og dokumentasjon, med veiledning fortsetter
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

15.00 Pause

15.15 Spørsmål, diskusjon repetisjon
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

16.30Pause

17.00 Teoretisk prøve 

20.00 Slutt for dagen

Dag 5

08.00 – 16.00 Praktisk eksamen
Lunsj tilpasses underveis 12.30 – 14.30

«Meget høyt faglig nivå på foreleserne»

«Generelt veldig lærerikt kurs og dyktige instruktører»

«Hovedinstruktør Audun var eksemplarisk, faglig dyktig, meget god formidler og klarte å gjøre relativt «tørt» stoff interessant»

«Meget høyt faglig nivå på forelesere, spesielt Audun. Veldig intensivt kurs, mye som skulle gjennomgås på kort tid»

 

Kurs

Vi gjør oppmerksom på at deltakerne må medbringe verneutstyr til kurset (kjeledress og vernesko). Dersom du kun skal ha teori er det ikke nødvendig.

Ikke-boende kursdeltakere må betale dagpakke (lunsj/bevertning, kr 500,- + mva pr dag) direkte til hotellet.

Hotell:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 2095,- pr. døgn. Bestilles av den enkelte direkte med hotellet på 32078000 eller på booking@storefjell.no. Oppgi bookingkode D7 ved bestilling.
Overnatting søndag-onsdag blir på Oset høyfjellshotell, men bookes gjennom Storefjell-bookingen.

Ved ankomst med tog: Hotellbil t/r Gol stasjon-Storefjell a kr 300,- pr person (må avtales med hotellet senest kvelden før ankomst)

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

28.10.2024

Kontrollørkurs G10 Manuelle taljer – Teori og praksis

Arrangør

association