Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kontrollørkurs G00 – Generell del

Kurset er i samsvar med anerkjente opplæringsmoduler hos Petroleumstilsynet. F-2037, Modul K-G00.

Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap).
Kurset kan også gjennomføres uten eksamen. Dette kan være aktuelt for ledere, selgere, ingeniører og teknisk ansvarlig.

 • 16.01.2024–18.01.2024
 • 3 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft
 • 16.01.2024–18.01.2024
 • 3 DAGER
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Kursdeltakerne må ha siste versjon av Regelverksamlingen tilgjengelig, da den brukes aktivt under kurset (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden).
Hvis du ikke kan låne eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan den kjøpes ifm kurspåmeldingen.

Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon
 • Kurset er oppdatert i forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan
 • Foreleser er en ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk

Etter endt kurs med bestått prøve kan deltakerne fortsette på spesialkurs innenfor de områder det ønskes å oppnå kompetanse som kontrollør.

Etter bestått prøve og senere bestått teoretisk prøve «spesiell del», samt bestått praktisk prøve og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis*, kan deltakerne etter søknad til Sentralregisteret få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøver på.

* Utgangspunktet for kravet finnes i Samordningsrådets tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet:

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av ulike typer løfteinnretninger

For å få utstedt kontrollørbevis innen en krankontrollgruppe må følgende prøver være bestått

 • Generell Del
 • Spesiell teori på aktuell krangruppe
 • Praktisk kontroll på aktuell krangruppe

I tillegg må det kunne dokumenteres relevant praksis.

Krav til kvalifikasjon hos kontrolløren(e)
a) Fagbrev som industrimekaniker, landbruksmekaniker, anleggsmaskinreparatør, motormekaniker eller reparatør på tunge kjøretøy, minst 12 måneders dokuemntert erfaring fra aktuell kontrollgruppe
b) 5 års dokumentert verkstedpraksis og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe.

Basert på det kreves det ett års dokumentert relevant praksis/erfaring innenfor den aktuelle kontrollgruppen.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

Dato og tid

 • Dag 1: 16.01.2024 08:3018:00
 • Dag 2: 17.01.2024 08:3016:30
 • Dag 3: 18.01.2024 08:0016:30

Program

Dag 1

08.15 Vi kommer oss på nett

Foreleser: Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon

08.30 Krav til sakkyndig virksomhet
Kontrollør
– Faglig ledelse

09.30 Gruppeoppgaver med gjennomgang

10.00 Lover, forskrifter og veiledninger
– Arbeidsmiljøloven
– Maskinforskriften best. nr. 522
– Nye HMS forskrifter

12.00 Lunsj

12.30 Lover, forskrifter og veiledninger fortsetter

14.30 Gruppeoppgaver med gjennomgang

15.30 Ståltau
– Oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, vedlikehold, kontroll, kassasjonskriterier og endefester

17.30 Gruppeoppgaver med gjennomgang
– Hva skal en kontrollør vite om dette?

18.00 Slutt for dagen

Dag 2

Foreleser: Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon

08.30 Løfteredskaper generelt
 – Hva skal en kontrollør vite om dette?

09.30 Gruppeoppgave med gjennomgang

Foreleser: Gunnar Matre, DNV

10.00 Materiallære
– Materialtyper
– Sveiseforbindelser
– Ikke destruktive kontrollmetoder
– Skrue og bolteforbindelser
– Skader/reparasjoner – krav til kontrollør
– Beregninger og dokumentasjon

11.30 Lunsj

12.15 Materiallære fortsetter

13.45 Gruppeoppgave med gjennomgang

14.45 Aktuelle kranstandarder

16.30 Slutt for dagen

Dag 3

Foreleser: Gunnar Matre, DNV

08.00   Gruppeoppgave standarder med gjennomgang

09.30 Levetidsvurdering – ulike metoder
– Krav til kontrollør

10.30 Gruppeoppgave med gjennomgang

11.00 Uhell, ansvarsfordeling og forsikring med oppgaver

12.30 Oppsummering

13.00 Lunsj

13.30 Skriftlig teoretisk prøve

16.30 Avslutning

«Veldig fornøyd»

«Godt fornøyd med kurset»

«Alt i alt syntest eg det var supert å ha dette kurset digitalt»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.