Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kontrollørkurs G7 Taljer, vinjer, spill – Teori og praksis

Etter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill. Deltakeren skal også kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll.

 

 • 19.09.2022–23.09.2022
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Kran og løft
 • 19.09.2022–23.09.2022
 • Storefjell Resort Hotel, Gol

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G7 Taljer, vinsjer, spill
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G7 Taljer, vinsjer, spill

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 13 – 2022» på forsiden)
Hvis du ikke kan låne oppdatert eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamlingen bestilles ifm kurspåmeldingen.
Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av taljer, vinsjer, spill, revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F 3018 og F-3019 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1993.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
 • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
 • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse  og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
 • Vi samarbeider kun med de beste!

Sakkyndige virksomheter utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten ved bruk av bro-/traverskraner. Det er sakkyndig virksomhetsansvar at taljer, vinsjer og spill blir kontrollert så grundig at skader og feil blir oppdaget i tide. Dårlig kontroll kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader og ulykker.

Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.

Målsetning

Etter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.
Deltakeren skal også kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha deltatt på og bestått kontrollørkurs G00 Generell del.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

Dato og tid

 • Dag 1: 19.09.2022 09:0017:00
 • Dag 2: 20.09.2022 09:0017:00
 • Dag 3: 21.09.2022 09:0017:00
 • Dag 4: 22.09.2022 09:0017:00
 • Dag 5: 23.09.2022 08:0015:00

Program

Dag 1

08.30 Registrering

09.00 Åpning / Innledning

09.30 Regelverk for kontroll av G7 taljer, vinsjer og spill

12.00 Lunsj

13.00 Arbeidsoppgave regelverk

13.45 Gjennomgang av arbeidsoppgave

14.00 Oppheng og innfesting

 • Svingkraner og taljebaner
 • Lettkransystemer
 • Innfesting

15.00 Kranstandard NS EN 16851

 • Motor, gir, koblinger, bremser, kroker,
 • Endebrytere, nødstopp, overlastbrytere, slurekobling
 • Elektrisk, styresystem og betjening

16.00 Arbeidsoppgave oppheng

16.30 Gjennomgang av arbeidsoppgave

16.45 Oppsummering dag 1 (hva har vi lært i dag)

17.00 Slutt for dagen

 

Dag 2

09.00 Kontroll og kassasjon av ståltau

 • Oppbygging
 • Tromler, skiver og endefester

10.30 Teoretisk og praktisk arbeidsoppgave Ståltau

11.45 Gjennomgang av arbeidsoppgaver

12.00 Lunsj

13.00 Sjekklister og prosedyrer for kontroll

15.00 Krav til bruksanvisninger

15.45 Arbeidsoppgave i Praktisk kontroll av dokumentasjon

16.30 Gjennomgang av arbeidsoppgave

16.45 Oppsummering dag 2 (hva har vi lært i dag)

 

Dag 3

09.00 Kjetting kontroll

10.00 Praksis og arbeidsoppgaver – kontroll av kjetting

10.30 Gjennomgang av arbeidsoppgaver

10.45 Kranstandarder og levetid

12.00 Lunsj

13.00 Praktisk øvelse i kontroll

16.45 Oppsummering dag 3 (hva har vi lært i dag)

17.00 Slutt for dagen

 

Dag 4

09.00 Praktisk øvelse i kontroll

12.00 Lunsj

13.00 Praktisk øvelse i kontroll

14.30 Rapportering

 • Kontrollrapport
 • Sertifikat/attester

16.45 Oppsummering dag 4 (hva har vi lært i dag)

17.00 Slutt for dagen

 

Dag 5

08.00 Avsluttende Praktisk eksamen (maks 3 timer)

11.00 Avsluttende teoretisk eksamen uten hjelpemidler (maks 1 time)

12.00 Lunsj

13.00 Avsluttende Teoretisk eksamen med hjelpemidler (maks 2timer)

15.00 Kurset slutt

«Alltid veldig lærerikt å gå på kurs hos dere»

Kurs

Ikke-boende kursdeltakere må betale dagpakke (lunsj/bevertning) direkte til hotellet.

Hotell
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn (ledsager 40 % rabatt).
Bestilles av den enkelte direkte med hotellet på 32078500 eller på booking@storefjell.no.
Oppgi bookingkode QuaG7HE682 ved bestilling.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.