Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kontrollørkurs G7 Taljer, vinsjer, spill – Teori og praksis

Kurset er i samsvar med anerkjente opplæringsmoduler hos Petroleumstilsynet. F-3018 (T) og F-3019 (P), Modul K-G07-1 (T) og K-G07-2 (P).

Både teoretisk og praktisk opplæring gis ved KTFs kurssenter på Quality Hotel Olavsgaard.
Målsettingen for kurset er å gi deltagerne god teoretisk og praktisk opplæring på et nivå tilstrekkelig for at deltagere som ønsker det kan avlegge eksamen for kontrollgruppe G7 på slutten av kurset.

 

 • 14.10.2024–17.10.2024
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft
 • 14.10.2024–17.10.2024
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kurspris fra kr 12 900,-

Målsetning

Etter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.
Deltakeren skal også kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll.

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G7 Taljer, vinsjer, spill
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G7 Taljer, vinsjer, spill

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden)
Hvis du ikke kan låne oppdatert eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamlingen bestilles ifm kurspåmeldingen.
Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av taljer, vinsjer, spill, revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F 3018 og F-3019 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1993.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
 • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
 • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse  og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
 • Vi samarbeider kun med de beste!

Sakkyndige virksomheter utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten ved bruk av bro-/traverskraner. Det er sakkyndig virksomhetsansvar at taljer, vinsjer og spill blir kontrollert så grundig at skader og feil blir oppdaget i tide. Dårlig kontroll kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader og ulykker.

Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha deltatt på og bestått kontrollørkurs G00 Generell del.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening.
Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

Dato og tid

 • Dag 1: 14.10.2024 09:0017:00
 • Dag 2: 15.10.2024 09:0017:00
 • Dag 3: 16.10.2024 09:0017:00
 • Dag 4: 17.10.2024 08:0015:00

Program

Dag 1

08.30     Registrering

09.00     Åpning / Innledning

09.15     Regelverk for kontroll av G7 taljer, vinsjer og spill.

 • Forskrifter
 • NS EN 14492-1 og -2

11.15     Arbeidsoppgave regelverk med gjennomgang

12.00     Lunsj

12.45     Oppheng og innfesting

 • Svingkraner og taljebaner
 • lettkransystemer
 • Innfesting

13.45     Arbeidsoppgave oppheng med gjennomgang

 14.45     Kontroll av ståltau

 16.15     Arbeidsoppgave ståltau med gjennomgang

 17.00     Slutt for dagen

 Dag 2

09.00     Sjekklister og prosedyrer for kontroll

 • Kontroll av dokumentasjon
 • Kontroll av komponenter
 • Rapportering

12.00     Lunsj

12.45     Arbeidsoppgave kontroll av dokumentasjon med gjennomgang

14.00     Kontroll av kabelarkjetting

15.00     Praktisk oppgave i kontroll av kabelarkjetting med gjennomgang

16.00     Praktisk øvelse i kontroll

17.00     Slutt for dagen

Dag 3

09.00     Praktisk øvelse i kontroll

 • Praktisk kontroll
 • Bruk av kontroll og måleutstyr
 • Rapportering i praksis

12.00     Lunsj

 

12.45     Praktisk øvelse i kontroll fortsetter

16.30     Oppsummering

17.00     Slutt for dagen

Dag 4 (Eksamensdag)

09.00     Avsluttende prøve Teoretisk Gruppe A / Avsluttende prøve Praktisk Gruppe B  

12.00     Lunsj

13.00     Avsluttende prøve Praktisk Gruppe A / Avsluttende prøve Teoretisk Gruppe B

16.00     Kurset slutt

«Alltid veldig lærerikt å gå på kurs hos dere»

Kurs

Kurshotellet:
Overnatting på kurshotellet Quality Hotel Olavsgaard kr 1320,- pr. døgn (rom/frokost). Bestilles av den enkelte direkte med hotellet på 63847700 eller på booking@olavsgaard.no. Oppgi bookingkode GR013181 ved bestilling.

Kurshotellet Quality Hotel Olavsgaard ligger langs E6 mellom Oslo og Gardermoen. Gratis parkering for kursdeltakere på oppmerkede plasser rett utenfor.
Bussknutepunktet Olavsgaard ligger i umiddelbar nærhet. Flybussen FB2 går fra buss-stopp utenfor ankomsthallen på Gardermoen med avreise 1 gang i timen. Fra Olavsgaard bussterminal til Gardermoen går bussen fra plattform 1, 1 gang hver time i ukedager. Egne tider for helger og helligdager, se Flybussens hjemmeside for tider og mer informasjon.

Nærmeste togstasjon er Lillestrøm. Det går lokalbuss mellom stasjonen og hotellet, ca 10 minutters tur.
Det er egen taxi-holdeplass rett utenfor hotellet. Hotellet har egen fastprisavtale med Nedre Romerike Taxi for strekningen Gardermoen-Olavsgaard / Oslo Sentrum-Olavsgaard. For bestilling ta kontakt med resepsjonen.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Totalpris
Kr 16 180,- for medlemmer av KranTeknisk Forening
Kr 17 580,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Pausebevertning alle dager
 • Lunsj alle dager
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Kurshefte

Kr 700,- pr kursmiddag (valgfri deltakelse)

Faglitteratur
Kr 400,- Regelverksamling versjon 14 – kan bestilles samtidig med påmeldingen

Hotell
Overnatting er ikke inkludert i prisen, og bestilles av den enkelte deltaker.
Kr 1 320,- per døgn for rom/frokost på Quality Hotel Olavsgaard.
Bestilles på 63847720 eller på booking@olavsgaard.no.
Oppgi bookingkode GR013181 ved bestilling.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av KranTeknisk Forening. Les mer her.

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.