Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori og praksis

Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praksis opplæring til personer som ønsker å avlegge prøve for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av lastebilkraner og fastmontert hydraulisk kran revidert i 2023 og er en videreføring av opplæringsplaner fra 2018 og av fagplan F-2044 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.

 • 22.05.2023–26.05.2023
 • 5 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft
 • 22.05.2023–26.05.2023
 • 5 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Hensikten med kurset

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for aktuell kontrollgruppe.

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden)
Standard NS-EN 12999:2020 (kraner-lastebilkraner) – Bestilles på standard.no

Det er i tillegg anbefalt å ha tilgjengelig
-Fagboken «Bruk av lastebilkran» fra Fagbokforlaget (ISBN9788280211705)

Hvis du ikke kan låne eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamling og fagboken bestilles ifm kurspåmeldingen.

Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G8 Lastebilkraner
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G8 Lastebilkraner

Dette lærer du på kurset

 • Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disse
 • Gjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disse
 • Forklare kravene til påbygg og rammeinnfestinger til ulike typer lastebilkraner
 • Forklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer lastebilkraner
 • Forklare virkemåten på hovedkomponentene på de forskjellige typer
 • Forklare riktig bruk av løftetabeller for ulike typer lastebilkraner
 • Gjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging, reparasjon av disse
 • Forklare riktige kontrollprosedyrer for ulike lastebilkrantyper
 • Forklare riktig bruk og utfylling av sjekklister
 • Forklare riktig utfylling av sertifikater og kontrollbok/-kort
 • Stabilitetsberegne ulike typer lastebilkraner
 • Gjøre rede for oppbygging av instruksjonsbøker for ulike typer lastebilkraner
 • Forklare oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ståltau som benyttes på enkelte typer lastebilkraner
 • Forklare om riktig utførte endefester på ståltau
 • Forklare riktig kontroll og justering av bremser
 • Forklare riktig kontroll av ulike typer lastsikringsutstyr
 • Forklare oppbygning og virkemåte for et hydraulikkanlegg

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terje Kvalvåg

Daglig leder, T. Kvalvåg Inspeksjon

Terje Kvalvåg jobber som daglig leder i T. Kvalvåg Inspeksjon. Han har tidligere vært teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Terje har også erfaring fra Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH.

Dato og tid

 • Dag 1: 22.05.2023 09:0017:30
 • Dag 2: 23.05.2023 08:3016:00
 • Dag 3: 24.05.2023 08:3016:00
 • Dag 4: 25.05.2023 08:3016:00
 • Dag 5: 26.05.2023 08:3016:00

Program

Dag 1 og dag 2 = Teori
Dag 3 og dag 4 – Praksis
Dag 5 – Eksamen

Dag 1

08.30 Registrering

09.00  Kursstart – Teori

 • Innledning
 • Oppbygging, rammer, påbygg, chassis
 • Komponentlære
 • Løftetabeller
 • Forskrifter, veiledninger, standarder
 • Sikkerhetsutstyr
 • Sertifisering/kontroll

17.30  Slutt dag 1

 

Dag 2

08.30

 • Ståltau
 • Instruksjonsbøker
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

16.00  Slutt dag 2

 

Dag 3

08.30  Kursstart – Praksis

 • Øvelse oppstilling
 • Kjøretrening

16.00  Slutt dag 3

 

Dag 4

08.30

 • Kjøretrening fortsetter
 • Klargjøring for kontroll
 • Kontroll av kran

16.00  Slutt dag 4

 

Dag 5

08.30  Eksamen
16.00  Kursslutt

«Instruktør hadde enorm kunnskap og var flink ved å lære bort»

«Syntes det var et bra kurs»

Kurs

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1295,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  
Oppgi bookingkode GR012629

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.