Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Koordinatorskolen august 2023

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter.
Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Kurset går over 2 digitale samlinger (16.-17. og 30. august).

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 11. august.
Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart, og frist for innlevering er mandag 28. august kl12.00.

For de med lite praktisk erfaring anbefales det å delta på fysisk kurs, da disse inkluderer byggeplassbefaring.

 • 16.08.2023–30.08.2023
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 16.08.2023–30.08.2023
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 9900,-

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert.
Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. Les mer om Koordinatorskolen her

Bakgrunn

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Det er gjennomført et stort antall kurs, med over 2500 deltakere.

Koordinatorforum

Er en faglig møteplass på Facebook for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter.
Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen. og skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen. Her deler vi faglig informasjon og erfaringer.

KoordinatorCamp

Blir arrangert på høsten en gang i året og er for de som har gjennomført Koordinatorskolen. Campen skal være en møteplass for faglig påfyll med mulighet til å bygge nettverk med andre koordinatorer. På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne. Vi anbefaler å melde seg på campen så tidlig som mulig, da campen raskt blir fullbooket. Les mer og meld deg på her.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Børre Mosland

Fagsjef, Tekna

Ingeniør Bygg og anlegg.
Lang erfaring med undervisning/rådgivning innen Bygg – anlegg og eiendomsbransjen (BAE). Tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Thorkil H. Aschehoug

Advokat, Advokatfirmaet Grette AS

Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristofer Huslid

Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter.
Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber han som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering.
I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde.
Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Wenche Solberg

Seniorrådgiver HMS / SHA, Multiconsult AS

Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.

Hun har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

Solberg er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gerda Grøndahl

Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda Grøndahl har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021.
Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Hun har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen.
Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Etter et fast arbeidsforhold i mange år har hun nå gått over til å jobbe i sitt eget foretak: GeMa Grøndahl Safety.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Robert Heramb

Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

Dato og tid

 • Dag 1: 16.08.2023 08:3016:00
 • Dag 2: 17.08.2023 08:4515:00
 • Dag 3: 30.08.2023 09:0014:00

Program

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Dag 1

08.15 Vi kommer oss på nett

08.30 Kapittel 1: Bruk av zoom, innledning, praktiske opplysninger, hjemmeoppgave etc. (Tor Børre)

09.20 Pause

09.30 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold (Thorkil)

10.20 Pause

10.30 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold (Thorkil)

11.20 Lunsj

12.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale tema (Kristofer)

12.50 Pause

13.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale tema (Kristofer)

13.50 Pause

14.00 Kapittel 4: Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll (Kristofer)

14.50 Pause

15.00 Kapittel 4: Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll (Kristofer)

15.50 Oppsummering, avslutning dag 1 (Tor Børre)

16.00 Slutt

Foreleser: Thorkil Aschehoug, Advokatfirmaet Grette
Foreleser: Kristofer Huslid, Huslid Consult as
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Digital møteleder: Quality Norway

Dag 2

08.30 Digital mingling for de som vil

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kapittel 5: Koordinator og koordinering (Wenche)

11.30 Lunsj

12.10 Kapittel 5: Koordinator og koordinering fortsetter(Wenche)

15.00 Slutt

Det blir lagt opp til flere pauser underveis.

Foreleser: Wenche Solberg, Multiconsult
Faglig møteleder: Tor B Mosland, Tekna
Digital møteleder: Quality Norway

Dag 3

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse (Gerda)

09.50 Pause

10.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse fortsetter (Gerda)

10.50 Pause

11.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse fortsetter (Gerda)

11.30 Lunsj

12.15 Gjennomgang av hjemmeoppgaver (Tor Børre)

13.00 Pause

13.10 Spør advokaten (Thorkil)

13.40 Kapittel 8: Oppsummering, utfordring, evaluering (Tor Børre)

14.00 Slutt

Foreleser: Gerda Marie Grøndahl, GeMa Grøndahl Safety
Foreleser: Thorkil Aschehoug, Advokatfirmaet Grette
Faglig møteleder: Tor B Mosland, Tekna
Digital møteleder: Quality Norway

«Informativt kurs som jeg lærte mye av og som gjør at jeg nå føler meg tryggere i rollen som SHA-koordinator.»

«Veldig bra kurs, med god styring og lærerike tema. Bra sammensetning på tvers av yrker skapte gode diskusjoner og engasjement.»

«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere. Bra innhold, supert å bli delt opp i mindre grupper for å gjøre gruppeoppgaver.»

«Veldig lærerikt kurs. Positivt at man har med deltakere med så forskjellig kunnskap og erfaringer. Jeg satt igjen med mange gode inntrykk og diskusjoner i gruppen jeg var med i. Og selv om jeg har lært masse, så sitter jeg også inne med et inntrykk av at det er masse jeg ikke kan, og motivasjon til å jobbe videre med kunnskapsløftet i SHA-faget. Takk!»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Deltakerpris
9900,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna, Nito eller RIF
10900,- for ikke-medlemmer

Du får også 42 siders brosjyren «Veilederen Koordinatorrollen» med på kjøpet (digital).
Ønsker du å kjøpe veilederen i trykt form koster denne 199,- + porto – KJØP HER

Inkludert

 • Digitalt kompendium
 • Kursbevis
 • 42 siders brosjyre «Veilederen Koordinatorrollen»

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Pris

Fra 9900,-


Påmeldingsfrist

10.08.2023 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Nettkurs

Pris

Fra 9900,-


Påmeldingsfrist

10.08.2023 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Nettkurs

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Scandic Hotell Lillestrøm

05.09.2023

KoordinatorCamp 2023

Arrangør

association