Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Fullbooket!

Koordinatorskolen januar 2024 (Oslo)

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som SHA-koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kompetanse for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte i henhold til Byggherreforskriften.

Kurset går over 2 samlinger i Oslo (10.-11. og 24. januar), inkl. felles befaring på samling 2.

Koordinatorskolen januar er nå fullbooket. Det er mulig å sette seg på venteliste hos kundeservice@qualitynorway.no.
Det neste kurset med fysisk oppmøte er Koordinatorskolen mars

 

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 4. januar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart, og frist for innlevering er mandag 22. januar kl. 12.00.

For de med lite praktisk erfaring anbefales det å delta på fysisk kurs, da disse inkluderer byggeplassbefaring.

 • 10.01.2024–24.01.2024
 • 3 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 10.01.2024–24.01.2024
 • 3 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Om kurset

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. Les mer om Koordinatorskolen her.

Bakgrunn

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Kurset er et samarbeid mellom Norges bygg- og eiendomsforening, Quality Norway og Tekna. I løpet av 10 år er det gjennomført et stort antall kurs, med over 2500 deltakere. Les mer om historien her.

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører

koordinatorskolen.no

Koordinatorskolen har egen nettside hvor du finner mer informasjon om skolen. Les mer om skolen her.

Koordinatorforum

KoordinatorForum er en lukket gruppe på Facebook for alle som har gjennomført Koordinatorskolen. Er en faglig møteplass på Facebook for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter. Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen og skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen. Her deler vi faglig informasjon og erfaringer. Les mer her.

KoordinatorCamp

KoordinatorCamp er en årlig møteplass for SHA-koordinatorer og skal gi deg nye impulser og oppdateringer i fagmiljøet med mulighet til å bygge nettverk og diskutere problemstillinger. På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne. Sikre deg plass og meld deg på her.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA. Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Børre Mosland

Fagsjef, Tekna

Tor er ingeniør innen Bygg og anlegg. Han har lang erfaring med undervisning/rådgivning innen  Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE). Tor har tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Han har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Fredrik Frøshaug

Partner/advokat, Kvale AS

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Frøshaug har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristofer Huslid

Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer Huslid startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter. Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber Kristofer som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering. I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde. Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Wenche Solberg

Seniorrådgiver HMS / SHA, Multiconsult AS

Wenche Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.

Wenche har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

Wenche er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marit Jendal

Seniorrådgiver HMS/SHA, Multiconsult

Marit er en erfaren HMS-rådgiver i Multiconsult, og har jobbet mange år med HMS som rådgiver/konsulent i entreprenør- og oljebransjen. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i ulike tverrfaglige prosjekter, og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen. Marit har god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden hos entreprenør og som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, og har bred erfaring fra bygge- og anleggsplass, både som KU og HMS-leder hos entreprenør. Marit har gjennomført systematiske HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stavseth

Fagansvarlig ledelsessystemer, Tavler AS

Morten Stavseth er spesialrådgiver innen risiko- og sikkerhetsledelse, og har lang erfaring som rådgiver innen utvikling og implementering av ledelsessystemer. Morten har bidratt til forbedring av risiko- og sikkerhetsprosesser for en lang rekke virksomheter i Norge og i utlandet, og har blant annet hatt fagansvar for SHA-prosesser hos flere av de største byggherrene i Norge, herunder Statnett og Sporveien. Han underviser i disse fagene og utvikler løsninger for dem fra sitt tilhold hos Tavler AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Robert Heramb

Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

Dato og tid

 • Dag 1: 10.01.2024 10:0017:00
 • Dag 2: 11.01.2024 08:3015:30
 • Dag 3: 24.01.2024 09:0016:30

Program

DAG 1

10.00 Kapittel 1: Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
11.00 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold
12.00 Lunsj
13.00 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold
14.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
15.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
16.00 Kapittel 4: Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
17.00 Slutt

Foreleser: Fredrik Frøshaug, Kvale Advokatfirma DA
Foreleser: Kristofer Huslid, Huslid Consult as
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

DAG 2

08.30 Kapittel 5: Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Kapittel 5: Koordinator og koordinering fortsetter
15.30 Slutt

Foreleser: Wenche Solberg og Marit Jendal, Multiconsult
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

DAG 3

09.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse
11.30 Lunsj
12.30 Kapittel 7: Befaring byggeplass og gjennomgang i plenum
16.00 Gjennomgang av hjemmeoppgaver/oppsummering
16.30 Slutt

Foreleser: Morten Stavseth, Tavler
Foreleser: Ola Robert Heramb, Fellesforbundet, avd. Hedmark
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis
Med forbehold om endringer i programmet.

«Informativt kurs som jeg lærte mye av og som gjør at jeg nå føler meg tryggere i rollen som SHA-koordinator»

«Veldig bra kurs, med god styring og lærerike tema. Bra sammensetning på tvers av yrker skapte gode diskusjoner og engasjement»

«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere. Bra innhold, supert å bli delt opp i mindre grupper for å gjøre gruppeoppgaver»

«Veldig lærerikt kurs. Positivt at man har med deltakere med så forskjellig kunnskap og erfaringer. Jeg satt igjen med mange gode inntrykk og diskusjoner i gruppen jeg var med i. Og selv om jeg har lært masse, så sitter jeg også inne med et inntrykk av at det er masse jeg ikke kan, og motivasjon til å jobbe videre med kunnskapsløftet i SHA-faget. Takk!»

Kurs

Deltakerne må selv bestille hotellrom for dette kurset. Det finnes mange ulike overnattingsmuligheter i Oslo sentrum.

For bestilling av rom på Thon Hotel Vika Atrium 10.-11. januar: ring 22833300 eller klikk her,  og oppgi bookingkode 100124QUAL.

For bestilling av rom på Thon Hotel Vika Atrium 23.-24. januar: ring 22833300 eller klikk Her , og oppgi bookingkode 230124QUAL
Rompriser pr natt: 2095,- Bestilte hotellrom har mulighet til å kansellere kostnadsfritt frem til 16.00 på selve ankomstdagen.
Romblokken slippes 2 uker før kursstart.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

28.08.2024

KoordinatorCamp 2024

Arrangør

association