Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Fullbooket!

Koordinatorskolen oktober 2023

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som SHA-koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kompetanse for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte i henhold til Byggherreforskriften.

Koordinatorskolen oktober er nå fullbooket. Det er mulig å sette seg på venteliste hos kundeservice@qualitynorway.no. Det er fremdeles ledige plasser på desemberkurset (nettsamlinger 29.-30. nov og 13. des).

Kurset går over 2 digitale samlinger (11.-12. og 25. oktober).

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 6. oktober. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart, og frist for innlevering er mandag 23. oktober kl. 12.00.

For de med lite praktisk erfaring anbefales det å delta på fysisk kurs, da disse inkluderer byggeplassbefaring.

 • 11.10.2023–25.10.2023
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 11.10.2023–25.10.2023
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Om kurset

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. Les mer om Koordinatorskolen her.

Bakgrunn

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Kurset er et samarbeid mellom Norges bygg- og eiendomsforening, Quality Norway og Tekna. I løpet av 10 år er det gjennomført et stort antall kurs, med over 2500 deltakere. Les mer om historien her.

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører

koordinatorskolen.no

Koordinatorskolen har egen nettside hvor du finner mer informasjon om skolen. Les mer om skolen her.

Koordinatorforum

Er en faglig møteplass på Facebook for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter. Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen og skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen. Her deler vi faglig informasjon og erfaringer.

KoordinatorCamp

KoordinatorCamp er en årlig møteplass for SHA-koordinatorer og skal gi deg nye impulser og oppdateringer i fagmiljøet med mulighet til å bygge nettverk og diskutere problemstillinger. På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Børre Mosland

Fagsjef, Tekna

Tor er ingeniør innen Bygg og anlegg. Han har lang erfaring med undervisning/rådgivning innen  Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE). Tor har tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Han har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristofer Huslid

Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer Huslid startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter. Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber Kristofer som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering. I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde. Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Wenche Solberg

Seniorrådgiver HMS / SHA, Multiconsult AS

Wenche Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.

Wenche har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

Wenche er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gerda Grøndahl

Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda er konferansier på KoordinatorCamp og har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021. Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Gerda har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Gerda har tidligere vært foreleser på Koordinatorskolen i mange år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Fredrik Frøshaug

Partner/advokat, Kvale AS

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Frøshaug har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

Dato og tid

 • Dag 1: 11.10.2023 09:0016:00
 • Dag 2: 12.10.2023 09:0015:00
 • Dag 3: 25.10.2023 09:0014:00

Program

Dag 1

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kapittel 1: Bruk av zoom, innledning, praktiske opplysninger, hjemmeoppgave etc.

09.50 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold

11.30 Lunsj

12.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale tema

14.00 Kapittel 4: Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll

16.00 Slutt

Foreleser: Fredrik Frøshaug, Kvale Advokatfirma DA
Foreleser: Kristofer Huslid, Huslid Consult as
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

Dag 2

08.30 Digital mingling for de som vil

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kapittel 5: Koordinator og koordinering

11.30 Lunsj

12.15 Kapittel 5: Koordinator og koordinering fortsetter

15.00 Slutt

Foreleser: Liv Strøm, Norconsult
Faglig møteleder: Tor B Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

Dag 3

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse

11.30 Lunsj

12.15 Gjennomgang av hjemmeoppgaver

13.10 Spør advokaten

13.40 Kapittel 8: Oppsummering, utfordring, evaluering

14.00 Slutt

Foreleser: Morten Stavseth, Tavler
Foreleser: Fredrik Frøshaug, Kvale Advokatfirma DA
Faglig møteleder: Tor B Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.
Med forbehold om endringer i programmet.

«Informativt kurs som jeg lærte mye av og som gjør at jeg nå føler meg tryggere i rollen som SHA-koordinator.»

«Veldig bra kurs, med god styring og lærerike tema. Bra sammensetning på tvers av yrker skapte gode diskusjoner og engasjement.»

«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere. Bra innhold, supert å bli delt opp i mindre grupper for å gjøre gruppeoppgaver.»

«Veldig lærerikt kurs. Positivt at man har med deltakere med så forskjellig kunnskap og erfaringer. Jeg satt igjen med mange gode inntrykk og diskusjoner i gruppen jeg var med i. Og selv om jeg har lært masse, så sitter jeg også inne med et inntrykk av at det er masse jeg ikke kan, og motivasjon til å jobbe videre med kunnskapsløftet i SHA-faget. Takk!»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.