Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Fullbooket!

Koordinatorskolen april 2023 (Oslo)

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter.
Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Koordinatorskolen april er nå fullbooket. Det er mulig å sette seg på venteliste hos kundeservice@qualitynorway.no.

Kurset går over 2 samlinger i Oslo (29.-30. mars og 19. april), inkl. felles befaring på samling 2.

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut i forkant av samling 1 og har svarfrist torsdag 23. mars.
Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart og innleveringsfristen er mandag 17. april kl 12.00.

 • 29.03.2023–19.04.2023
 • 3 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 29.03.2023–19.04.2023
 • 3 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Om kurset

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert.
Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. Les mer om Koordinatorskolen her

Bakgrunn

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Det er gjennomført et stort antall kurs, med 2500 deltakere.

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører

Koordinatorforum

Er en faglig møteplass på Facebook for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter.
Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen. og skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen. Her deler vi faglig informasjon og erfaringer.

KoordinatorCamp

Blir arrangert på høsten en gang i året og er for de som har gjennomført Koordinatorskolen.
Campen skal være en møteplass for faglig påfyll med mulighet til å bygge nettverk med andre koordinatorer.
På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Børre Mosland

Fagsjef, Tekna

Tor er ingeniør innen Bygg og anlegg. Han har lang erfaring med undervisning/rådgivning innen  Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE). Tor har tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Han har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Thorkil H. Aschehoug

Advokat, Advokatfirmaet Grette AS

Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Thorkil bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
I tidsrommet 2019-2020 hadde Thorkil stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedrørende forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedrørende byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristofer Huslid

Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer Huslid startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter. Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber Kristofer som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering. I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde. Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Wenche Solberg

Seniorrådgiver HMS / SHA, Multiconsult AS

Wenche Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.

Wenche har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

Wenche er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gerda Grøndahl

Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda er konferansier på KoordinatorCamp og har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021. Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Gerda har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Gerda har tidligere vært foreleser på Koordinatorskolen i mange år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Robert Heramb

Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

Dato og tid

 • Dag 1: 29.03.2023 10:0017:00
 • Dag 2: 30.03.2023 08:3015:30
 • Dag 3: 19.04.2023 09:0016:30

Program

DAG 1

10.00 Kapittel 1: Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
11.00 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold
12.00 Lunsj
13.00 Kapittel 2: Lovverk og kontraktuelle forhold
14.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
15.00 Kapittel 3: Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
16.00 Kapittel 4: Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
17.00 Slutt

Foreleser: Thorkil Aschehoug, Advokatfirmaet Grette
Foreleser: Kristofer Huslid, Huslid Consult as
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

DAG 2

08.30 Kapittel 5: Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Kapittel 5: Koordinator og koordinering fortsetter
15.30 Slutt

Foreleser: Wenche Solberg, Multiconsult
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

DAG 3

09.00 Kapittel 6: Risiko og risikoforståelse
11.30 Lunsj
12.30 Kapittel 7: Befaring byggeplass og gjennomgang i plenum
16.00 Gjennomgang av hjemmeoppgaver/oppsummering
16.30 Slutt

Foreleser: Gerda Marie Grøndahl
Foreleser: Ola Robert Heramb, Fellesforbundet, avd. Hedmark
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna
Kursvert/teknisk ansvarlig: Quality Norway

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis
Med forbehold om endringer i programmet.

«Informativt kurs som jeg lærte mye av og som gjør at jeg nå føler meg tryggere i rollen som SHA-koordinator»

«Veldig bra kurs, med god styring og lærerike tema. Bra sammensetning på tvers av yrker skapte gode diskusjoner og engasjement»

«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere. Bra innhold, supert å bli delt opp i mindre grupper for å gjøre gruppeoppgaver»

«Veldig lærerikt kurs. Positivt at man har med deltakere med så forskjellig kunnskap og erfaringer. Jeg satt igjen med mange gode inntrykk og diskusjoner i gruppen jeg var med i. Og selv om jeg har lært masse, så sitter jeg også inne med et inntrykk av at det er masse jeg ikke kan, og motivasjon til å jobbe videre med kunnskapsløftet i SHA-faget. Takk!»

Kurs

Deltakerne må selv bestille hotellrom for dette kurset. Det finnes mange ulike overnattingsmuligheter i Oslo sentrum.

For bestilling av rom på Thon Hotel Vika Atrium – ring 22833300 og oppgi bookingkode 290323QUAL.
Rompriser pr natt: 28. mars kr 1935,-, 29. mars kr 1395,- og 18. april kr 1935,-
Romblokken slippes 2 uker før kursstart.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.