Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Koordinatorskolen

Koordinatorskolen

Kategori: Kurs

Publisert: 22. juni, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Koordinatorskolen

Kategori: Kurs

Publisert: 22. June, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangsbyggherrer. Det viste at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ble det i 2011, etter ønske fra flere sentrale aktører, etablert Koordinatorskolen for å sikre opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet etablerte i 2011 en arbeidsgruppe som har laget en kurspakke som skal utdanne koordinatorer gjennom Koordinatorskolen.

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Koordinatorskolen omfatter Byggherreforskriften med EBA’s veileder, aktuelt lovverk og entreprisemodeller som forskriften berører, samt dens skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring for å inneha rollen som koordinator. Kurset omfatter også gjennomgang av risiko og risikoforståelse som følge av Byggherreforskriftens fokus på dette tema.

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Forkunnskaper

Det forventes at du har kjennskap til relevante deler av Arbeidsmiljøloven, og tilhørende forskrifter; internkontrollforskriften og spesielt byggherreforskriften. I tillegg er det en fordel at du har praktisk erfaring fra deltagelse i bygg- eller anleggsprosjekter.

Gjennomføring

Som en del av det fysiske kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til det teoretiske innholdet legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger under veis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Det forventes at man deltar alle dager, og arrangøren legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.

Noen av fordelene med Koordinatorskolen

  • Felles befaring som en del av det fysiske kurset
  • Vi har lang erfaring med over 80 gjennomførte kurs og over 2500 deltakere siden 2013
  • Kurset revideres og oppdateres jevnlig i forhold til tilbakemeldinger fra kursdeltakere og gjeldende lovverk
  • Erfarne foredragsholdere
  • Du får tilgang til elektroniske kursdokumenter via Min Side etter endt kurs
  • Du blir invitert til KoordinatorCamp – en årlig samling med faglig påfyll og inspirasjon for alle som har gjennomført Koordinatorskolen. 

Les mer om Koordinatorskolen på koordinatorskolen.no

Samarbeidspartnere

Quality Norway er teknisk arrangør for Koordinatorskolen og samarbeider med:
Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna, NITO og RIF.

KoordinatorCamp 2022

Campen er en fagdag for koordinatorer i bygg- og anleggsbransjen. Treff likesinnede og fyll på med gode erfaringer og kunnskap, her er det gode muligheter for nettverksbygging med andre koordinatorer.

En gang i året arrangerer vi KoordinatorCamp, og årets camp gjennomføres på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, 23. og 24. august. Den 23. august på ettermiddagen er det tapas med mingling og nettverksbygging for de som ønsker å være med på dette. Vi prater også nærmere om påseplikten, fremdrift og risiko, koordinator sett fra entreprenørsiden samt du får advokatnyttig stoff m.m.
En suksessfaktor for denne campen er at dere stiller spørsmål til foredragsholderne. Det er maks antall plasser da det også blir gruppearbeid, så meld deg på så tidlig som mulig for å sikre deg plass.

Få inspirasjon til å bli en enda modigere koordinator!
I over 10 år og med mer enn 500 foredrag og lederkurs bak seg, har Svein Harald Røine inspirert og gledet publikum i Europa som inspirator, foredragsholder og konferansier med sin unike formidlingsevne. Han er ofte omtalt som en av Norges beste historiefortellere som bringer frem latter og ettertanke.

Motivator Svein Harald Røine

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din