Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
LCC-forum-livssykluskostnader

LCC-forum årsmøte og jubileumskonferanse: Livsløpstankegang og sirkulærøkonomi i BAE-næringen

Årsmøtet er for medlemmer i LCC-forum. Konferansen og middagen er åpen for alle med interesse for faget.

Årsmøte kl. 9-10
Jubileumskonferanse kl. 10.30-16.30
Jubileumsmiddag kl. 17

I løpet av konferansen utforsker vi hvordan LCC-kompetanse i næringen har vært i endring de siste ti årene og hvor utviklingen er på vei nå. Stikkord for dagen er blant annet bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering.

Vi starter med et tilbakeblikk på hvor næringen stod ved opprettelsen av LCC Forum i 2011. Videre får vi innlegg fra toneangivende offentlige aktører om ambisjoner og status for arbeid med livsløpsøkonomi og bærekraft. Vi løfter frem noen forbildeprosjekter hvor livsløpsplanlegging er sentralt. Gjennom dagen inviter vi også deltakerne på konferansen til refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling.

  • 01.06.2022
  • 09.00-16.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • 01.06.2022
  • 09.00-16.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Offentlige og private byggherrer og byggeiere, rådgivere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og andre innen BAE-sektoren med interesse for faget.

I over 10 år har LCC forum jobbet med å spre kunnskap og bevissthet om livssykluskostnader (LCC), og bidra til at investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et bærekraftig livsløpsperspektiv. LCC-forum er møteplassen for hele verdikjeden i BAE-næringen for å utveksle kunnskap om og erfaringer med bruk av LCC i planlegging og beslutninger i byggeprosjekter. Nå fyller vi år og skal feire reisen vår så langt med en jubileumskonferanse!

Dato og tid

  • 01.06.2022 09:0016:30

Program

Kl. 09.00    Årsmøte LCC-forum (egen påmelding)

 

LCC-konferanse: Livsløpstankegang og sirkulærøkonomi i BAE-næringen

Kl. 10.00    Mingling, lett servering og registrering

Kl. 10.30    Velkommen
Anne Kathrine Larssen, styreleder, LCC-forum

Kl. 10.40    Kort historisk tilbakeblikk på LCC i Norge
Svein Bjørberg, Multiconsult og Torgeir Thorsnes, tidl. Statsbygg

Kl. 10.50    Usikkerhet og verdien av gode utredninger
Ingvild Melvær Hanssen, avdelingsdirektør, Finansavdelingen i Finansdepartementet

Kl. 11.10    Oslo kommunes ambisjoner mht. bærekraft og livsløpsøkonomi (LCC)
Einar Wilhelmsen, byråd finans, Oslo kommune

Kl. 11.30    Hvorfor er LCC viktig for Statsbygg
Anders Fylling, direktør, Faglig ressurssenter i Statsbygg

Kl. 11.50    Spørsmål og refleksjon – hva har vi hørt så langt?

Kl. 12.00    Lunsj

Kl. 13.00    Gode prinsipper for livsløpsplanlegging
Svein Bjørberg, Multiconsult og Torgeir Thorsnes, tidl. Statsbygg

Kl. 13.20    Hvordan skape mer verdi for pengene?
Vi får et innblikk i erfaringer og gevinster ved implementering av helhetlig og systematisk arbeid med bærekraft (inkl LCC) og strategisk eiendomsledelse
Per Olaf Brækkan, bygg- og eigedomssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 13.40    LCC og LCA hånd i hånd?
Hvordan ta hensyn til både økonomi og CO2 i ulike faser av et byggeprosjekt.
Eksempel på bruk av kombinerte LCC- og LCA-analyser i praksis
Kristine Kolshus, miljørådgiver, Statsbygg

Kl. 14.00  Benstrekk

Kl. 14.15   Sirkulærøkonomi i praksis
Ombruk av materialer og nybygg planlagt for endringsdyktighet i bruk og fremtidig demontering.
Erfaringer fra to banebrytende  prosjekter:
KA 23 (ferdig Future built-prosjekt) og HasleTre (byggefase)

Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver, Höegh Eiendom og Jørgen Tycho, arkitekt/partner, Oslotre

Kl. 14.45   Revidert BREEAM v 6.0 er lansert – herunder endrede krav mht. LCC
Sigri Heen, rådgiver BREEAM-NOR, Grønn Byggallianse

Kl. 15.00    Blikk inn i glasskula
Erfaringene hittil som grunnlag for god livsløpsøkonomi i fremtiden
representanter for LCC-forum

Kl. 16.20    Oppsummering av dagen og avrunding av faglig program

Kl. 16.30    Mingling og forfriskninger

 

Jubileumsmiddag

Kl. 17.00    Jubileumsmiddag (egen påmelding)
Underholdning og markering av LCC-forums 10-årsjubileum

Kl. 20.00    Den formelle delen av festmiddagen er over
Mingling og sosialt samvær

Konferanse

Den subsidierte konferanseprisen inkluderer lunsj og pauseservering.

Du som deltar på konferansen er også hjertelig velkommen til å melde deg på den sterkt subsidierte middagen etter konferansen. Her får du fireretters middag med drikke, underholdning og hyggelig sosialt samvær med andre LCC-interesserte fagpersoner for bare 500 kroner! Begrenset antall plasser og først til mølla!

Det holdes av 10 plasser for heltidsstudenter med studentpris kr. 500,- (400 + mva). Plassene tildeles etter «først til mølla»-prinsippet. Ta kontakt med siri.ulvin@qualitynorway.no

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.