Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Maskiners elektriske utrustning – maskintavler

Få verdifull kompetanse i dag!

NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 1: Generelle krav maskiner. 

 • Maskin-, styrings- og automatikktavler i maskiner
 • Presentasjon av direktiver, forskrifter og normer
 • Retningslinjer og gjennomgang av NEK EN 60204-1:2018,  kapitel for kapittel med tilhørende eksempler
 • 05.11.2024–06.11.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Elektrotavler
 • 05.11.2024–06.11.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kurspris fra kr 8 100,-

Om kurset

Lavspenningstavler og andre sammenbygninger av elektrisk utstyr i maskinstyringer skal i følge forskrift om maskiner AML544 oppfylle en rekke elektrotekniske forskrifter. Der slike krav til valg av elektrisk utførelse og løsninger blir ivaretatt av forskriften FEU og sikkerhetskravene i FEL og ved bruk av de harmoniserte standarder/normene EN 60204-1 og NEK 439. Ekomloven som trådte i kraft 1/1-2012 og de harmoniserte standardene for maskinentreprenøren/ leverandøren blir også belyst.

Tavleforeningen arrangerer dette kurset for å veilede parter som både er aktører og som vil bli berørt i denne type anlegg og prosjekter. Dette omfatter spesifikasjon, konstruksjon og bygging av elektrotekniskeløsninger til maskinformål. I denne prosessen er aktørene pålagt å ivareta alle sikkerhetskrav som fremkommer i direktiv og forskrift. Definere av ansvarsforhold for elektrotekniske løsninger og maskinentreprenør/leverandør er sentral tema.

Det vil bli lagt vekt på eksempler på bruk av elektrisk utstyr brukt i maskininstallasjoner. Kurset vil gi deg innsikt i valg av gode løsninger som er i henhold til regelverket, og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Målgruppe

 •  Tavleprodusenter
 •  Rådgivende/prosjekterende ingeniører
 •  Elektro- /automasjonspersonell innen industri
 •  Maskinbyggere
 •  Brukere og mottakere av maskiner
 •  Leverandører
 •  Myndigheter
 •  Undervisning

Kurset er lagt opp slik at alle som arbeider med problemstillinger knyttet til maskintavlesystemer, herunder også elektroinstallatører og ventilasjonsleverandører, vil ha utbytte av kurset.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.
Les mer her.

Tavle-hoved-logo

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans-Petter Nybakk

Faglig leder, Norsk Eltavleforening

Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stein Kristiansen

Prosjektleder, Kristiansen Automasjon AS

Stein Kristiansen har siden 1982 designet komplette elektriske-, ekom- og automasjonsanlegg, inkludert hoved- under- og automasjonselektrofordelinger, med spesielt vekt på automatiserte anlegg. Stein har siden 1992 utført samme i firma KS Automasjon AS (alias for Kristiansen automasjon AS), siden 1999 vært godkjent RIA installatør med overgang til ENA i 2012, siden 2016 godkjent Elektroinstallatør og er per i dag faglig ansvarlig Elektro i tillegg til Ekom for bedriften Kristiansen Automasjon AS. Siden 2011 har han hatt ansvaret for revisjon og gjennomføring av Tavleforeningens Modul 1 og 2 kurs og fra 2014 utarbeidelse – gjennomføring av Modul 3, samt siden første gjennomføring av Tavleforeningens Maskinkurs deltatt i planlegning og gjennomføring av det. Videre har Stein forelest ved diverse arrangementer for Tavleforeningen og yrkes- og fag- skole elektro og automasjon. I 2018 deltok han som forfatter av læreboken tavlemontøren VG3 på oppdrag Elforlaget/Udir.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jørgen H. Walther

Rådgiver, Cowi AS Avd. Fredrikstad

Jørgen H. Walther er ingeniør hos COWI Fredrikstad. Hovedoppgavene er prosjektering av elektrotekniske, automatiserings -og driftskontrollanlegg for industri, vann og avløp. Han har også erfaring fra leverandørsiden og kjenner godt til anlegg og igangkjøring av slike anlegg. Videre forelest ved diverse arrangementer for Tavleforeningen.

Dato og tid

 • Dag 1: 05.11.2024 09:3017:30
 • Dag 2: 06.11.2024 08:3016:00

Program

Dag 1

09.00 Registrering

09.30 Velkommen og innledning

09.45 Presentasjoner av direktiver, forskrifter og normer
– Sammenheng av relevante direktiver, forskrifter og standarder/normer
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS

12.00 Kaffepause

12.15 Tilkobling av maskiner
– Har den som tilkobler maskiner ansvar?
– Knytning NEK 400 – EN 60 204
– Definisjon av elektrisk anlegg – maskin
Jørgen H. Walther, Cowi

13.00 Lunsj

14.00 EN 439 rettet mot automasjonstavler
– Gjennomgang av tavlenormen del 1 og del 2
Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

15.15 Kaffepause

15.30 Sikkerhetsutstyr
– Sikkerhetsrelatert utstyr i maskin og i tavler
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS

16.30 EMC og kommunikasjon
– EMC utfordringer og løsninger
– Kommunikasjonsforbindelse og protokoller
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS

17.30 Slutt dag 1

19.30 Kursmiddag

Dag 2

08.30 Retningslinjer og gjennomgang av EN 60204-1:2018 kapitel for kapittel med tilhørende eksempler – Komplette elektro- skjema blir en del av denne gjennomgangen
– Generelle krav
– Styrestrøm kurser
– Dimensjonering motorstartere
– Terminering, strømtilførsel, utkobling av utstyr
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS og Jørgen H. Walther, Cowi

12.00 Lunsj

13.00 Fortsettelse – Retningslinjer og gjennomgang av EN 60204
– Strømføringsevne og utkoblingstabeller
– Samtidighetsfaktorer
– Grensesnitt mot operatører
– Styrekretser
– Skjemateknikk inklusive krav til merking av leder og komponenter
– Teknisk dokumentasjon og verifikasjon
– Vedlegg i normen, spørreskjema, eksempler på maskiner,reduksjonsfaktorer osv.
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS og Jørgen H. Walther, Cowi

15.30 Oppsummering
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS og Jørgen H. Walther, Cowi

16.00 Avslutning og hjemreise

Kurs

Hotell 
Bestilles av den enkelte deltaker.
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1320,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR013396.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Totalpris
Kr 9 740,- for medlemmer av Tavleforeningen
Kr 10 640,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Pausebevertning
 • Lunsjer
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

Kursmiddag

Bestilles ved påmelding og kommer i tillegg til priser ovenfor.  Kr 715,- (frivillig)

Hotell
Overnatting er ikke inkludert i prisen, og bestilles av den enkelte deltaker.
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1320,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR013396.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.