Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Maskinforskriften

I dette kurset gir vi deg innføring i og en forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte.

Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

 • 13.04.2023
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft
 • 13.04.2023
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Forskriften gjelder ved

Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.

Formål

Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Målgruppe

 • Fagledere
 • Forhandlere av maskiner
 • Innkjøpere
 • Kontrollører
 • Importører
 • Leverandører
 • Produsenter
 • Vedlikeholdsledere
 • Vedlikeholdspersonell
 • Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere
 • Andre som i sitt daglige virke arbeider med planlegging og bruk av maskiner og sikkerhetskomponenter

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne  ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset:
-Maskinforskriften, gjeldende versjon (hentes fra lovdata.no)

Anbefalt faglitteratur:
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden)
Da behøver man ikke Maskinforskriften i tillegg.

Hvis du ikke kan låne oppdatert eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamling bestilles ifm kurspåmeldingen.
Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening eller Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her for Kranteknisk Forening, og her for Norsk Forening for Vedlikehold.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Les mer her.

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

Dato og tid

 • 13.04.2023 08:3015:30

Program

08.30 Innledning

 • Historikk
 • Formål
 • Virkeområde
 • Forhold til andre forskrifter
 • Guidelines

Maskinforskriftens oppbygging og funksjon

 • Kapittel I. Innledende bestemmelser
 • Kapittel II. Krav til vern mot skade på liv og helse
 • Kapittel III. Tilsyn med forskriften
 • Kapittel IV. Straff
 • Kapittel V. Ikrafttredelse og overgangsregler

Hvilke plikter har produsent iht. Maskinforskriften

 • CE-merking
 • Samsvarserklæring
 • Teknisk dokumetasjon

12.00 Lunsj

12.30 Tekniske krav

 • Vedlegg 1
 • Prinsipper for integrering av sikkerhet

Arbeidsoppgaver
Gjennomgang av arbeidsoppgaver
Forhold mellom maskinforskrift og harmoniserte standarder

15.30 Avslutning

«Foreleser snakket meget tydelig og klart. Lett å følge med.»

«Takk for ett godt og interessant kurs.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.