Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Kran-solnedgang-gul-blå-wordpress

Maskinforskriften

I dette nettkurset gir vi deg innføring i og en forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte.

 • 09.09.2021
 • 08.30-15.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft
 • 09.09.2021
 • 08.30-15.00
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.

Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Kurset er en oppdatert, digitalisert utgave av det kurset Quality Norway AS har gjennomført som dagskurs de senere årene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Hermod Pettersen Maskin-Konsult

Hermod har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod er daglig leder i Hermod Pettersen Maskin-konsult, og han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

Dato og tid

 • 09.09.2021 08:3015:00

Program

08.15 Vi kommer oss på nett

08.30 Innledning

 • Historikk
 • Formål
 • Virkeområde
 • Forhold til andre forskrifter
 • Guidelines

Maskinforskriftens oppbygging og funksjon

 • Kapittel I. Innledende bestemmelser
 • Kapittel II. Krav til vern mot skade på liv og helse
 • Kapittel III. Tilsyn med forskriften
 • Kapittel IV. Straff
 • Kapittel V. Ikrafttredelse og overgangsregler

Hvilke plikter har produsent iht. Maskinforskriften

 • CE-merking
 • Samsvarserklæring
 • Teknisk dokumetasjon

12.00 Lunsj

12.30 Tekniske krav

 • Vedlegg 1
 • Prinsipper for integrering av sikkerhet

Arbeidsoppgaver
Gjennomgang av arbeidsoppgaver
Forhold mellom maskinforskrift og harmoniserte standarder

15.00 Avslutning

«Foreleser snakket meget tydelig og klart. Lett å følge med.»

«Takk for ett godt og interessant kurs.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Målgruppe

 • Fagledere
 • Forhandlere av maskiner
 • Innkjøpere
 • Kontrollører
 • Importører
 • Leverandører
 • Produsenter
 • Vedlikeholdsledere
 • Vedlikeholdspersonell
 • Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere
 • Andre som i sitt daglige virke arbeider med planlegging og bruk av maskiner og sikkerhetskomponenter

Målgruppe

 • Fagledere
 • Forhandlere av maskiner
 • Innkjøpere
 • Kontrollører
 • Importører
 • Leverandører
 • Produsenter
 • Vedlikeholdsledere
 • Vedlikeholdspersonell
 • Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere
 • Andre som i sitt daglige virke arbeider med planlegging og bruk av maskiner og sikkerhetskomponenter