Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Medlemsmøte/åpent møte KTF

Velkommen til gratis digitalt åpent møte / medlemsmøte i regi av KranTeknisk Forening.

 • 18.10.2023
 • 09.00 - 11.30
 • Interaktivt møte
 • Kran og løft
 • 18.10.2023
 • 09.00 - 11.30
 • Interaktivt møte

Dette arrangementet er avsluttet.

Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.

KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter.  Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.

Nytt på dette møtet er at vi ønsker at deltakerne sender inn spørsmål og aktuelle problemstillinger som de ønsker å få belyst under spørretimen på medlemsmøtet. Spørsmål kan sendes til stene.kristiansen@qualitynorway.no innen fredag 13. oktober.

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere mandag 16. oktober etter kl. 12.00.

Målgruppe

 • Medlemmer av KranTeknisk Forening
 • Andre med interesse for faget

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

Dato og tid

 • 18.10.2023 09:0011:30

Program

08.50 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

09.00 Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Espen Listaul, styrerepresentant KTF

09.10 Statusoppdatering fra Petroleumstilsynet (PTIL)

 • Hvilke forventninger vi har til arbeidsgiver i forhold til opplæringsplanene?
 • Hva er forventet å komme i havenergi forskriften?
 • Hva foregår EU i forbindelse med ny maskinforordning og CEN på standardisering?
 • Markedstilsyn            

Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

09.35   Spørsmål

09.40   Levetidsforlengelse og ny teknologi på kraner
Rune Vabø, Axess Industries

10.05   Spørsmål

10.10   Pause

10.30   Lastebilkran, sikring for transport
Terje Kvalvåg, T. Kvalvåg Inspeksjon

10.55   Spørsmål

11.00   Spørretimen – spørsmål og svar

11.30   Avslutning og oppsummering
Espen Listaul, styrerepresentant KTF

 

Digitalt møte

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere mandag 16. oktober etter kl. 12.00.

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.