Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Medlemsmøte/åpent møte KTF

Medlemsmøte/åpent møte KTF

Velkommen til gratis digitalt åpent møte / medlemsmøte i regi av KranTeknisk Forening.

 • 14.06.2022
 • 12.00 - 14.30
 • Interaktivt møte
 • Kran og løft
 • 14.06.2022
 • 12.00 - 14.30
 • Interaktivt møte

Dette arrangementet er avsluttet.

Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.

KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter.  Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere mandag 13. juni etter kl. 10.00.

Dato og tid

 • 14.06.2022 12:0014:30

Program

11.50 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

12.00 Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Lars Røise, styrerepresentant KTF

12.15 Fokuset er høyt på fallende last, har vi fokus på fallende anhuker?
Trond Fossheim, Vedal AS

12.40 Spørsmål

12.45 Testing av metoder for sikker lasting og lossing
Jan Otto Honsrud, Con-form AS

13.10 Spørsmål

13.15 Pause

13.30 Nytt fra PTIL
 – Alvorlige hendelser
Bjarte Rødne, Petrolueumstilsynet

13.55 Spørsmål

14.00 Nytt vedlegg i NORSOK R-002 Handsfree Lifting
– Fremtidens løsninger for håndtering av lastebærere til og fra forsyningsfartøy i åpen sjø
Svein Harald Hetland, AkerBP

14.25 Spørsmål

14.30 Avslutning og oppsummering
Lars Røise, styrerepresentant KTF

 

       

Digitalt møte

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere mandag 13. juni etter kl. 10.00.

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.

Målgruppe

 • Medlemmer av KranTeknisk Forening
 • Andre med interesse for faget

Målgruppe

 • Medlemmer av KranTeknisk Forening
 • Andre med interesse for faget