Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Medlemsmøte/åpent møte KTF

Velkommen til gratis digitalt åpent møte / medlemsmøte i regi av KranTeknisk Forening.

  • 13.02.2023
  • 09.30 - 12.00
  • Interaktivt møte
  • Kran og løft
  • 13.02.2023
  • 09.30 - 12.00
  • Interaktivt møte

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

  • Medlemmer av KranTeknisk Forening
  • Andre med interesse for faget

Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.

KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter.  Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere fredag 10. februar etter kl. 12.00.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

Dato og tid

  • 13.02.2023 09:3012:00

Program

09.20 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

09.30 Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Lars Røise, styrerepresentant KTF 

09.40 Kompetansekrav og fagplaner som anbefalt norm fra PTIL
Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

10.05 Spørsmål

10.10 En bærekraftig sertifisering for fremtiden  
Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering

10.35 Spørsmål

10.40 Pause

10.50   Nytt fra Munck Cranes
Kenth Frode Hovland, Munck Cranes

11.15 Spørsmål

11.20 Avlesning av levetidsregistrator og konsekvenser rundt resultatet
Bård Hopen, Norsk Kranpartner AS

11.45 Spørsmål

11.50 Avslutning og oppsummering
Lars Røise, styrerepresentant KTF   

Digitalt møte

Innkalling til medlemsmøte sendes som teams invitasjon i Outlook til alle påmeldte deltakere fredag 10. februar etter kl. 12.00.

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.