Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Møte for NMBU-studenter og bedrifter om livssykluskostnader (LCC)

LCC-forum inviterer til kontaktmøte mellom NMBU-studenter og bedrifter innen bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Vi legger opp til erfaringsutveksling om livssykluskostnader og mulighet for å knytte kontakter mellom studenter og bedrifter.

Hva er målet:

  1. Formidle kontakt mellom medlemmene i LCC-forum og studentene
  2. Etablere LCC-forum som sparringpartner for studenter
  3. Mulighet for å formidle sommerjobber og internships

Vi ser for oss en gjensidig gevinst i samarbeidet, slik som praktisk relevans for studenter, og at medlemsbedrifter får gjennomført analyser av definerte problemstillinger som gir gjensidig kompetanseutvikling.

Et formalisert samarbeid mellom en medlemsbedrift og en student, i form av en bachelor-/ prosjekt-, masteroppgave eller sommerjobb, gir mulighet for å evaluere et fremtidig arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Student får relevans fra arbeidslivet, medlemsbedriften får vurdert en mulig fremtidig kandidat til ansettelse, og tilført nye vinklinger.

  • 26.10.2023
  • 16.30-18.30
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • 26.10.2023
  • 16.30-18.30

Dette arrangementet er avsluttet.

Kjære student og LCC-medlemsbedrift,

I 2023 besluttet LCC-forum å knytte forumet og medlemsbedriftene opp mot universitetsstudenter på NMBU som har en faglig innretning mot bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

Vi ønsker velkommen til møte!

Møtet arrangeres på NMBU Campus Ås, Urbygningen, rom U122
LCC-forum byr på pizza og mineralvann

Torsdag 26. oktober 2023
kl. 16.30 Velkommen og informasjon om LCC-forum
v/LCC-forums styreleder Veronica Aamodt Miljeteig

Kort presentasjon av tilstedeværende bedrifter og mulige problemstillinger som bedriften ønsker analysert.
Samtale/diskusjon.
Veien videre.

Kl. 18.30 Slutt

«Livssykluskostnader (LCC) er summen av anskaffelseskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.»

Målgruppe

Studenter ved NMBU med interesse for livssykluskostnader samt representanter for LCC-forums medlemsbedrifter.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Veronica Aamodt Miljeteig

Rådgiver, avd. Eiendomsanalyse, Oslobygg KF

Veronica er styreleder i LCC-forum.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Didrik Fladberg

Seniorrådgiver, Norconsult AS

Didrik er utdannet siviløkonom med tilleggsutdannelse i finans. Han arbeider i dag som frittstående konsulent, og har ledererfaring fra investering, økonomi, strategi samt generell eiendoms- og forretningsutvikling. Didrik har erfaring innen de fleste faser i en eiendoms livsløp som kjøp, utvikling og prosjektering, forvalting, drift og vedlikehold samt salg av næringseiendom. Han var styreleder i LCC-forum i ca. 1,5 år, og foreleser ved NMBU.

Dato og tid

  • 26.10.2023 16:3018:30

Program

Møtet arrangeres på NMBU Campus Ås, Urbygningen, rom U122
LCC-forum byr på pizza og mineralvann

Torsdag 26. oktober 2023
kl. 16.30 Velkommen og informasjon om LCC-forum
v/LCC-forums styreleder Veronica Aamodt Miljeteig

Kort presentasjon av tilstedeværende bedrifter og mulige problemstillinger som bedriften ønsker analysert.
Samtale/diskusjon.
Veien videre.

Kl. 18.30 Slutt

Fysisk møte

LCC-Forum, (www.lccforum.no), er en non-profit organisasjon basert på frivillig arbeid. Forumet har i dag 32 medlemmer fra BAE-næringen. Medlemmene består av bedrifter i kommunal- og privat sektor.

LCC-Forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass for faget LCC. Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen og hele verdikjeden.

LCC-forum visjon er å bidra til at eiendomsforvaltning (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utskiftning) og investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et livssyklusperspektiv.

Med utgangspunkt i forumets formål og visjon ønsker styret med dette initiativet å kommunisere vårt syn på studenter som kommende, og fremtidig viktige aktører innen BAE-næringens arbeid, og knytte relasjoner mot forumets medlemmer.

Det ble videre i LCC-Forums årsmøte 31. mai 2023 besluttet at universitetsstudenter kan bli medlem av forumet vederlagsfritt.

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Møtepris er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Det kan komme tillegg i pris på dagpakke (lunsj, pausemat). Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.