Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

NFV årsmøte 2023 med tilhørende fagdag

NFV har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag vedlikehold.

I år velger vi å gjennomføre NFVs årsmøte og fagdag vedlikehold, med et aktuelt, spennende og inspirerende program på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • 19.04.2023
 • 09.00-18.00
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 19.04.2023
 • 09.00-18.00
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
 • Andre med interesse for faget

Samlingen gjennomføres som et dagsarrangement hvor vi rekker å gjennomføre årsmøte, fagdag med aktuelt og relevant innhold og ikke minst ivareta det sosiale aspektet med god lunsj, felles årsmøtemiddag og ellers tid til å prate sammen.

Selve årsmøtet er gratis for de som ønsker å delta. Årsmøtet vil bli gjennomført i hht foreningens vedtekter.

Følgende hovedtemaer vil bli presentert på Fagdag vedlikehold

 • strategi for vedlikeholdsstyring
 • praktisk bruk av maskinlæring
 • energigjenvinning

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her.

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gøran Sildnes Gedde-Dahl

R&D Prosjektleder, GC Rieber VivoMega AS i Kristiansund

Gøran har fagbrev som prosessoperatør fra næringsmiddelindustrien og ble siden maskiningeniør på NTNU med fordypning innenfor vedlikehold. Han startet i Prevas i 2019, har der jobbet med implementering av Infor/HxGn EAM hos flere store norske kunder. Parallelt tok han mastergrad innenfor datavitenskap ved NMBU 2019-2022
Gøran har siden sommeren 2022 jobbet som konsulent innenfor datadrevet vedlikehold i Prevas. I april 2023 startet han som R&D Prosjektleder ved GC Rieber VivoMega AS i Kristiansund.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gunnar Andreas Aarvold

Fabrikkdirektør, Norsk Kylling

«Vil du være med å bygge verdens beste fabrikk» var spørsmålet Gunnar Andreas Aarvold fikk en vinterdag i 2017. Med mange års bakgrunn fra Maintech og forbedringsarbeid i fabrikker, er et slikt spørsmål den «våte drømmen» for de fleste ingeniører. Da muligheten senere åpnet seg for også å drifte og lede fabrikken ble drømmen komplett. Gunnar Andreas er utdannet vedlikeholdsingeniør og har vært høyt engasjert innenfor utvikling av vedlikeholdsfaget, undervisning og utvikling av mange industritalenter i over 20 år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ingar Fredriksen

CEO, El-Watch

Ingar er utdannet elektronikk-ingeniør og har jobbet i teknologi-bransjen i 27 år. Han har erfaring fra utvikling, salg, strategi og ledelse i norske og utenlandske selskap. Han er oppvokst i skibygda Rindal og fikk i 2020 muligheten til å kombinere Rindal og teknologi da han ble ansatt som daglig leder i El-Watch, et firma som leverer IoT-løsninger til industrien lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Alexandra Norbach

Graduate i Hydro's TOS Asset Management avdeling i Oslo, Hydro

Som faglig bakgrunn har Alexandra en Bachelor i Maskinteknikk fra HVL, og en Mastergrad i både Undervannsteknologi og RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) fra NTNU som hun fullførte i 2022 med en Masteroppgave i samarbeid med Hydro Sunndal.
Nå er hun en del av Asset Management sitt Digital & Reliability Team, der hun jobber med å støtte opp verkene på vedlikehold og pålitelighetsoppgaver, samt digitalisering av kritisk utstyr i vår DMT løsning.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stian Virik Kvamme

Gagnat & Kvamme AS

Stian har sivilingeniørutdanning fra NTNU med fordypning i driftsteknikk og vedlikehold. Han er svært engasjert i vedlikeholdsstyring og asset management og har lang erfaring fra flere bransjer inkludert offentlig forvaltning av infrastruktur. Stian er deputy convener i ISO/TC251 WG6 revisjon av ISO 55001.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sverre Gagnat

Gagnat & Kvamme AS

Sverre Gagnat startet sin karriere i Forsvaret som befal med vedlikehold av jagerfly. Sverre har sivilingeniørutdanning fra NTNU med fordypning i driftsteknikk og RCM, og han har praktisert som vedlikeholdsingeniør både i konsulentbransjen og i offentlig forvaltning av infrastruktur.  Han er lidenskapelig opptatt av asset management og nyter faglitteratur på sene kvelder og i helger. Sverre leder den norske speilkomiteen for Asset Management (SN/K 536).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Geir Stokke Gravem

Vedlikedholsingeniør, Hydro Sunndal

Geir Stokke Gravem begynte sin karriere som ferievikar ved Hydro Sunndal i 2003 og der ble han værende. Ved siden av jobben fikk han etter hvert ta et fagbrev i prosessfag før han hoppet på et etterutdanningsløp som resulterte i en Bachelor i ingeniørfag fra HiST som ble fullført i 2013.
Geir jobber i Vedlikeholdsstøtte, som blant annet bidrar med revidering av vedlikeholdsprogram, gjennomføring av avviksbehandlinger og feilsøking i PLS-programmer i tillegg til et tett samarbeid med Asset Management på implementering og tilpassing av DMT løsningen.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Torgeir Nodland

Teknisk sjef / Technical Manager, Titania AS

Titania AS jobber med å etablere en felles vedlikeholdsstrategi med sin organisasjonskultur. Bedriften er oppdelt i flere avdelinger som har sitt eget vedlikehold og ledelse.

Dato og tid

 • 19.04.2023 09:0018:00

Program

Onsdag 19. april

09.00 Registrering

09.30 Åpning
Styreleder Stig Aune, NFV

Hvordan lage en god strategi for vedlikeholdsstyring

09.45 Vedlikeholdets plass i Asset management
Stian Kvamme/Sverre Gagnat, Gagnat & Kvamme

10.30 Kaffepause

10.45 Oppstart av ny fabrikk og vedlikeholdsstyring

 • Tidlig drift prosjekt
 • Fabrikkstyring SCADA/MES
 • Kompetanse

Gunnar Andreas Aarvold, Norsk Kylling

11.30 Vedlikeholdsstrategi og organisasjonskultur
Torgeir Nodland, Titania AS

12.00 Lunsj

Praktisk bruk av maskinlæring

13.00 Teori ved bruk av maskinlæring

 • Basis maskinlæring
 • Potensiell bruk av maskinlæring i praksis
 • Krav til data og kvalitet – Hva skal vi mate algoritmen med for å oppnå best mulig resultat?
 • Validering – Hvordan vet vi at algoritmen har forstått det vi vil den skal forstå, og yter bra?

Gøran Sildnes Gedde-Dahl, GC Rieber VivoMega AS i Kristiansund

13.30 Verdiskapende digitalisering av vedlikeholdet

 • bruk av data i det daglige arbeidet
 • erfaringer fra den daglige driften
 • eksempler fra Sunndal

Alexandra Norbach og Geir Stokke Gravem, Hydro Aluminium

14.30 Kaffepause

14.45 IoT og sensorbasert vedlikehold

 • Muligheter og fallgruver med IoT
 • Sensorbasert vedlikehold
 • Eksempler fra norsk og internasjonal industri

Ingar Fredriksen, El-Watch

15.30 Slutt på fagdagen

16.00 Årsmøte NFV

18.00 Konferanse- og årsmøtemiddag

           

Fysisk møte

Hotell
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR011674

Praktisk informasjon om parkering og transport til hotellet

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Møtepris er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Det kan komme tillegg i pris på dagpakke (lunsj, pausemat). Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.