Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

NORSOK R-003 N:2017 – Sikker bruk av løfteutstyr

Kurset gir deg kompetansen du trenger for å sikre at løfteutstyret ditt brukes på en sikker og korrekt måte, reduserer risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, øker produktiviteten ved å sikre at løfteutstyret er i god stand, tilpasser arbeidsprosedyrene til å møte spesielle krav i bransjen, og tilby løsninger som er i tråd med de siste kravene til sikkerhet og kvalitet.

 • 09.02.2023
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft
 • 09.02.2023
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr beskriver operasjonelle barrierer for å håndtere farene som kan oppstå ved bruk av løfteutstyr på faste og flyttbare innretninger, konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy, samt andre involverte fartøy i petroleumsindustrien.

Petroleumsindustrien har en målsetning om utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet som bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger i petroleumsindustrien. Dette vil igjen bidra til god ressursutnyttelse og best mulig petroleumsforvaltning. I et globalt marked vil industrien først og fremst aktivt arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Målgruppe

 • Alle som har tilknytning til løfteutstyr offshore som plattformledelse
 • Teknisk ansvarlige
 • Operasjonelt ansvarlige
 • Basepersonell
 • HMS-ansvarlige
 • Anhukere
 • Signalgivere
 • Operatører innen løfteinnretninger

Formålet med NORSOK-standardene er å

 • Dekke det identifiserte gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet;
 • Redusere behovet for selskapsspesifikke krav i størst mulig grad;
 • Kunne benyttes som referanser i myndighetenes regelverk;
 • Bidra til kostnadseffektivitet;
 • Bidra til utvikling innen helse, miljø og sikkerhet for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå
 • Gjøre norsk sokkel til et attraktivt område for investeringer og aktivitet.

Denne NORSOK-standarden er bygget på norske forskrifter, europeiske og internasjonale standard veiledninger fra Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, selskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Endre Johannes Fuglset

Daglig leder, Norsk Maskinkontroll AS

Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:

 • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
 • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
 • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
 • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
 • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
 • Løfterådgiver Skanska Norge
 • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
 • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

Dato og tid

 • 09.02.2023 08:3015:30

Program

08.15    Vi kommer oss på nett
08.30   Start

 • R-003N – omfang, innhold
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Tilleggskrav for løfting av personell
 • Tilleggskrav for bruk av ulike løfteinnretninger
 • Tilleggskrav for bruk av ulike typer løfteredskap og Mmdlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Kritiske løfteoperasjoner og maritime løfteoperasjoner. Krav og rutiner for personløft og bruk av risikokartlegging
 • Roller og ansvar
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Logistikkplanlegging
 • Dokumentasjon og merking
 • Vedlikehold og sakkyndig kontroll

15.30    Slutt

Det blir lagt opp til pauser og lunsj underveis.

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.