Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

NS 8411 og NS 8412 – Nye standarder for kjøp av byggevarer og tilvirkede produkter

Er du involvert i kjøp og salg av byggevarer og tilvirkede produkter?
Bli oppdatert på de to nye standardene NS 8411 og NS 8412 som kommer i vår!
Foreleser Lasse Simonsen, professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, har kjøpsrett og entrepriserett som sentrale juridiske disipliner innen sitt fagfelt, og han har vært leder av komiteen som har utarbeidet de to nye standardene for kjøp av byggevarer og tilvirkede produkter.

 • 23.05.2024
 • 09.00-16.00
 • Oslo sentrum
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 23.05.2024
 • 09.00-16.00
 • Oslo sentrum
 • Kurspris fra kr 4 800,-

De to nye standardene for kjøp av byggevarer og tilvirkede produkter representerer en gjennomgripende revisjon og modernisering av de eldre reglene på dette området. Ved å utgi to standarder har man kunnet rendyrke de to ulike anskaffelsessituasjonene man står overfor. NS 8411 regulerer kjøp av hyllevarer, mens NS 8412 omfatter kjøp av spesialtilvirkede produkter for kjøpers formål. Kursets formål er for det første å gi en oversikt over de to regelverkene, og for det andre å gå dypere ned i enkelttemaer som i praksis har vist seg å danne grobunn for konflikter.

På kurset får du en innføring i avtaleinngåelsen, grunnelementene i salgsprosessen, kjøpers plikter, samt forsinkelse, mangler og endringer.

Målgruppe

Alle som på en eller annen måte er involvert i handel med byggevarer har behov for å kjenne de nye reglene som trer i kraft, enten man befinner seg på selger- eller kjøpersiden, og uansett hva slags fagbakgrunn man måtte ha. Manglende innsikt i disse reglene vil lett kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom.  Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, og er en sentral skikkelse innen bygge- og anleggsbransjen i Norge. Han har hatt entrepriserett som et spesialfelt i over 40 år og har hatt ulike roller ved utarbeidelse av dagens standarder.

Dato og tid

 • 23.05.2024 09:0016:00

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

Kursstart 09.00

1 Innledning
1.1 Byggevarestandarden av 2008 – NS 8409: 2008
1.2 De to nye standardene
– NS 8411: 2024 Hyllevarer
– NS 8412: 2024 Tilvirkede produkter
1.3 Bruksområde
– Avtalt bruksområde
– Tiltenkt bruksområde
1.4 Forholdet til kjøpsloven
1.5 Alminnelige krav til partene

2 Avtaleinngåelsen
2.1 Innledning
2.2 Tilbud og aksept
– Tilbudsgrunnlag
– Tilbudet
– Aksepten
– Ordrebekreftelse
2.3 Forhandlinger
– Signaturforbehold
– Merger-regelen
2.4 Forhåndsavtaler

3 Grunnelementene i salgsprosessen
3.1 Innledning
3.2 NS 8411 – kjøpslovens system
– Levering – det avgjørende skjæringstidspunktet
– Vilkår og rettslige virkninger
– Incoterms
3.3 NS 8412 –entreprisepåvirkning
– Oversikt
– Fase 1 Tilvirkning
o Produksjonsgrunnlag
o Kontroll
o Tilvirkningen
– Fase 2 Levering
– Fase 3 Montering og overtakelse
o Monteringsplan
o Virkningene av overtakelse
o Overtakelsesprosedyren
o Retten til å nekte overtakelse

Lunsj 12.00-12.45

4 Forsinkelse
4.1 Når foreligger forsinkelse
– NS 8411 – kjøpslovens system
– NS 8411 – entrepriserettslig påvirkning
o Force majeure
o Varslingsregimet
4.2 Sanksjonssystemet
– Oppfyllelse
o Erstatning
o Avtalt dagmulkt
– Heving
– Tilbakeholdelse og motregning

5 Mangel
5.1 Mangelsbedømmelsen
– Avtalen
o Avtalte krav
o Opplysninger
o Bestemt formål
o Garantier
– Alminnelige krav
– Lov og forskrift
5.2 Reklamasjon og foreldelse
– Forholdet mellom reklamasjon og foreldelse
– NS 8411 – transport- og brukskontroll
– NS 8412 (med montering) – overtakelse
– Senere reklamasjon
5.3 Sanksjonssystemet
– Oppfyllelse
o Retting
o Prisavslag
o Erstatning
– Heving
– Tilbakeholdelse og motregning

6 Kjøpers plikter
6.1 Betaling
– NS 8411 – betaling ved levering
– NS 8412 – 1/3-betaling
6.2 Kjøpers medvirkning

7 Endringer mv
7.1 Endringssituasjonene
7.2 Avbestilling
7.3 Bestilte endringer
– NS 8411 – ingen endringskompetanse
– NS 8412 – endringsprosedyren
7.4 Hardship
– Vilkår
– Hardship-forhandlinger
– Domstolsbehandling

Kursslutt 16.00

Foreleser Lasse Simonsen, professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, har kjøpsrett og entrepriserett som sentrale juridiske disipliner innen sitt fagfelt, og han har vært leder av komiteen som har utarbeidet de to nye standardene for kjøp av byggevarer og tilvirkede produkter.

Lasse er en kjent foreleser og tidligere deltakere på andre kurs sier blant annet at han holder en høy teoretisk faglig klasse, er hyggelig og kunnskapsrik, man klarer som deltaker å holde oppmerksomheten gjennom hele kurset, samt at man får et solid faglig utbytte.

Kurs

Kurssted i Oslo sentrum vil fastsettes i god til før kursstart.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Totalpris

Kr 5 750,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
Kr 6 250,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Pausebevertning
 • Lunsj
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

 Hotell
Overnatting er ikke inkludert i prisen, og bestilles av den enkelte deltaker.
Det er mange overnattingstilbud i Oslo sentrum.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Ingeniørenes Hus, Oslo

23.04.2024

Totalentreprisekontrakter NS 8407

Arrangør

association

Kurs

Arrangør

association