Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Eneste i Norge! Nå kan du sertifisere deg som samspillsleder!

Kategori: Kurs

Publisert: 16. august, 2023


Author name

Monica H. Grønli

Eneste i Norge! Nå kan du sertifisere deg som samspillsleder!

Kategori: Kurs

Publisert: 16. August, 2023

Author name

Monica H. Grønli

Marstrand er Norges første og eneste aktør som sertifiserer samspillsledere. Nå tilbyr Quality Norway sammen med Marstrand, Lasse Simonsen og Arne Scott kurs som gir deg mulighet for sertifisering som samspillsleder.

Kursprogrammet består av 3 moduler. Sertifiseringsløpet tydeliggjør hvordan man kan lykkes med samspill som gjennomføringsmodell basert på kunnskap og forståelse. Sertifiseringsordning for samspill i bygg- og anleggsbransjen er den første og eneste på markedet, og vil bidra til å styrke bransjen evne til å lykkes med sine prosjekter. Hver gang!

Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering. Man mottar kursbevis etter hvert kurs og et sertifiseringsbevis etter bestått eksamen.

Gjennomføringsmodell

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god samarbeidskultur.

Kurset består av 3 moduler med avsluttende eksamen.

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig med kontraktforståelse. Videre, det holder ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i prosjektet.

Kursmoduler og påmelding 2023/2024

Meld deg på alle 3 moduler - klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.

1 Samspill som gjennomføringsmodell
31. oktober 2023 - (Gjennomført)
5. mars 2024 (Trondheim sentrum) (Gjennomført)
7. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo) (Gjennomført)
17. september 2024 (Trondheim sentrum)
12. november 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)

2 Kultur, team og ledelse
1. november 2023 - (Gjennomført)
6. mars 2024 (Trondheim sentrum) (Gjennnomført)
8. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo) (Gjennomført)
18. september 2024 (Trondheim sentrum)
13. november 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)

3 Samspillkontrakter
5. og 6. desember 2023 - (Gjennomført)
3. og 4 april 2023 (Trondheim sentrum) (Gjennomført)
29. og 30. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)(Gjennomført)
4. og 5. desember 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)

Kursmoduler og påmelding 2025

Meld deg på alle 3 moduler - klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.

Modul 1 Samspill som gjennomføringsmodell
4. mars 2025 - Bodø sentrum
6. mai 2025 Oslo sentrum
11. november 2025 Oslo sentrum

Modul 2 Kultur, team og ledelse
5. mars 2025 - Bodø sentrum
7. mai 2025 Oslo sentrum
12. november 2025 Oslo sentrum

Modul 3 Samspillkontrakter
20. og 21. mai 2025 Oslo sentrum
2. og 3. desember 2025 Oslo sentrum

Kursprogram

Grunnleggende faktorer for å lykkes med samspillsprosjekter er:

• Design av modell for samspillsprosjektet
• Design av kontrakt som passer til valgt modell
• Velge og sette sammen riktig team
• Utvikling av team og samhandlingskultur
• Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet
• En god prosjektutviklingsfase som leder frem til et optimalt prosjekt og enighet om målpris

Marstrand har utviklet et kursprogram i samarbeid med Lasse, Arne og Quality Norway i samspillprosjekter bestående av klasseromskurs og workshops for å imøtekomme et økende kompetansebehov i markedet. Vi gjør dette med et mål om å styrke bransjens evne til å lykkes med sine prosjekter, det være seg byggherrer, entreprenører, rådgivere eller leverandører.

Ved gjennomføring av alle modulene i kursprogrammet kvalifiserer du til å bli «Sertifisert samspillsleder» sammen med dokumentasjon på basiskompetanse i prosjektledelse og en avsluttende eksamen.

Ved kjøp av hele sertifiseringsprogrammet får du rabatt, se priser lenger ned på siden.

Målgruppe

• Oppdragsgivere og leverandører
• Ledere
• Prosjektledere
• Prosjekteiere
• Byggeledere
• Prosjekteringsledere
• Prosjektstøtteressurser
• Prosjektressurser
• Innkjøpere
• Kontraktledere
• HR-personell
• Organisasjonsutviklere
• Jurister

Eksamen og sertifisering

For å kvalifisere deg til sertifisert samspillsleder må du i tillegg til å ha gjennomført 3 kursmoduler, dokumentere prosjektkompetanse, og bestå eksamen.

Du må ha følgende forhåndskunnskaper for å sertifisere deg:

Basiskunnskap i prosjektledelse

• Volum tilsvarende 3 kursdager, f.eks. PRINCE2 eller tilsvarende
• Dokumentasjon ved kursbevis
• Lang erfaring med prosjektvirksomhet kan kompensere for manglende kurs

Minimum tre års erfaring med prosjektvirksomhet

• Dokumentasjon ved CV

Gjennomført alle deler i kursprogrammet

• Dokumentasjon ved kursbevis

Vilde Misund Leren Edvardsen fra Marstrand er kontaktperson for spørsmål vedrørende sertifisering og treffes på e-post vilde.edvardsen@marstrand.no eller telefon 920 78 079.

Forelesere

Priser

Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. For å gjennomføre eksamen og sertifiseringen må man gjennomføre alle kursene. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering.

Kursdato og sted

Kursene kan tas enkeltvis eller som en pakkeløsning med alle tre både med og uten eksamen/sertifisering.

Modul 1 Samspill som gjennomføringsmodell
12. november 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)
17. september 2024 (Trondheim sentrum)
4. mars 2025 - Bodø sentrum
6. mai 2025 Oslo sentrum
11. november 2025 Oslo sentrum

Modul 2 Kultur, team og ledelse
13. november 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)
18. september 2024 (Trondheim sentrum)
5. mars 2025 - Bodø sentrum
7. mai 2025 Oslo sentrum
12. november 2025 Oslo sentrum

Modul 3 Samspillkontrakter
4. og 5. desember 2024 (Christiania Qvartalet møtesenter, Oslo)
20. og 21. mai 2025 Oslo sentrum
2. og 3. desember 2025 Oslo sentrum

De som har gjennomført kurset «Samspillkontrakter» i løpet av 2023 og 2024, trenger kun kurs 1 og kurs 2 for å ta eksamen.

Samspillkonferansen 2024

En gang i året, og alltid første tirsdag i september, gjennomfører vi Samspillkonferansen. Årets konferanse er 3. september 2024 og du kan melde deg på her.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din