Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Bærekraftig ombyggingskonferanse Oslo

Med fokus på verdiskaping for eiere og brukere

Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse. Konferansen fokuserer på potensialet for ombygging og oppgradering.

Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i Oslo sin bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling.

Du får:

 • Kommunens politiske mål og ambisjoner
 • Utfordringene vi står overfor
 • Praktiske eksempler
 • Oppsummering og debatt

Etter konferansen vil det for de som ønsker bli mingling med tapas, etterfulgt av byvandring i Gamle Christiania med Svein Bjørberg som guide. Byvandringen avsluttes ca kl. 18.00.

 • 01.09.2022
 • 08.30 - 16.30
 • Oslo Kongressenter
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 01.09.2022
 • 08.30 - 16.30
 • Oslo Kongressenter

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå
 • Offentlige og private byggherrer
 • Eiendomsforvaltere
 • Rådgivere
 • Arkitekter
 • Entreprenører

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være

 • Kommunens langsiktige perspektiv for bærekraftig transformasjon og ombygging
 • Praktisk erfaring fra ulike typer prosjekter
 • Byantikvaren om å ta vare på kulturminnekvaliteter
 • Utfordringer ved regelverk, demografi, klima og energioppgradering

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Svein har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var Svein tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anders-Johan Almås

Førsteamanuensis i byggeteknikk, Høgskulen på Vestlandet

Anders-Johan Almås er førsteamanuensis i byggeteknikk ved Høgskulen på Vestlandet. Almås har doktorgrad i klimatilpassing av bygningsmassen, med spesiell fokus på bygningsfysikk, energi, bærekraft, bygningsforvaltning og eksisterende bygningsmasse. Han er sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU, har arbeidserfaring fra prosjektering i Multiconsult, som forsker i SINTEF, prosjekteringsleder i Veidekke, forskingsrådgiver ved Høgskulen på Vestlandet og direktør i Vestlandsforsking.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Elin Hansen

Prosjektleder Sirkulær Økonomi, Loopfront

Elin Hansen er Loopfronts produkteier og leder for sirkulær rådgivning i Skandinavia. IT-startupen som ble grunnlagt i 2018 har utviklet en digital samhandlingsplattform for ombruk av byggematerialer, møbler og inventar. Elin kom til Loopfront våren 2021 etter flere år som miljørådgiver med ansvar for to store utbyggingsprosjekter i Statsbygg. På Prosjekt nytt regjeringskvartal fikk hun erfaring med å sette ombruk som tildelingskriterium for en rivekontrakt, og bidro ved etablering av verdikjede for mye omtalt ombruk av hulldekker (etasjeskillere) av betong. Hun fasiliterte dessuten verdikjede og prosess for demontering og remontering av industrielt anleggstelt fra regjeringskvartalet – hvilket i 2022 gjenoppstår som ‘Sirkulær Ressurssentral AS’ med banebrytende mellomlagertilbud for byggebransjen i Oslo-området. Elin er sivilingeniør og har mer enn 20 års erfaring som miljørådgiver og klimaspesialist.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Paal André Slette

Vedal Prosjekt

Paal André er utdannet sivilingeniør Bygg- og miljøteknikk, NTNU, med ti års erfaring fra konsulentvirksomhet og gjennomføring av byggeprosjekter. Han er i dag prosjektansvarlig hos Vedal Prosjekt med ansvar for utvikling, prosjektering og gjennomføring av prosjekter for Vedals kunder og samarbeidspartnere.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øyvind Arntsen

Direktør prosjektutvikling, Mustad Eiendom AS

Øyvind Arntsen har hatt ansvar for planer, utvikling og prosjektgjennomføring i Mustad Eiendom siden 2010. Han har tidligere arbeidet blant annet som prosjektdirektør i OBOS med ansvar for Kværnerbyen og som regiondirektør i Skanska med ansvar for næringsbygg i Oslo-området. Øyvind har en bred erfaring innen både planprosesser og praktisk gjennomføring av store prosjekter, og har erfaring fra både anlegg, bygg og eiendom. De siste fire årene har han hatt hovedansvaret for reguleringsprosessen og forberedende arbeider for Mustad Eiendoms transformasjonsprosjekt «Lilleakerbyen» i Oslo. Prosjektet er en transformasjon av eiendomsporteføljen til Mustad Eiendom fra kjøpesenter, kontor og overflateparkering til flerfunksjonell bystruktur med til sammen 450.000 m2 boliger, kontor, handel og kultur, der utgangspunktet er bærekraftig utvikling og et bilfritt og grønt bygulv.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jonas Norsted

Partner, Atelier Oslo

Jonas Norsted er partner og en av grunnleggerne av arkitektkontoret Atelier Oslo som ble etablert i 2006. Han har jobbet med transformasjoner og ombyggingsprosjekter siden oppstarten. Atelier Oslo består i dag av 20 arkitekter, og har vunnet flere priser for sin arkitektur. Deres mest besøkte bygg til nå er Nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Aleksander Wærenskjold

Tjenesteansvarlig Forretningsførsel, Usbl

Aleksander er tidligere eiendomsmegler og har jobbet i Usbl siden 2019. Som Tjenesteansvarlig jobber han i krysningspunktet mellom fag, teknologi og brukeropplevelser, både for ansatte og for styrene i forvaltede boligselskaper hos Usbl. I tillegg til å være ansvarlig for sitt fagfelt i Usbls interne bærekraftgruppe har han også deltatt i utviklingen av, testing og utrulling av NBBLs bærekraftsregnskap for forvaltede boligselskaper de seneste to årene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Maya Målsnes

Arkitekt, partner, Pilot Arkitekter

Maya er arkitekt og partner i Pilot, og har jobbet med rehabilitering og ombygging helt siden hun startet i 2012. Hun ble uteksaminert av Arkitekthøyskolen i Oslo i 2012 med diplomoppgaven. I Pilot har Maya vært firmaets prosjektleder på de store ombyggingsprosjektene – som Nordea, DM 1-3 og Kommunegården i Sandvika, og har også god erfaring med ombygg og Breeamsertifisering.

Dato og tid

 • Dag 1: 01.09.2022 08:3016:30

Program

08.00 Registering og kaffe

08.30 Åpning og innledning

POLITISKE MÅL OG AMBISJONER

08.45 Hva vil vi med byen?
– De lange linjer
– Klima- og miljøplan

09.15 En by i utvikling – hva må vi passe på?
– Hva er bærekraft sett med antikvarbriller på?
– Rehabilitering, ombruk, gjenbruk i TEK 17s tidsalder – utfordringer og paradokser
Janne Wilberg, byantikvar

UTFORDRINGER

09.45 Klimaendringer: Konsekvenser for hvordan vi bygger og vedlikeholder
-Klimaavtalen og konsekvenser for byggenæringen
-Eksempler på tekniske og strukturelle utfordringer og dilemma ved ombygging/transformasjon
Anders-Johan Almås, Førsteamanuensis byggeteknikk – Høgskulen på Vestlandet

10.15 Kaffepause

10.30  Pressens hus
Jonas Norsted, Atelier Oslo

11.00 Potensial i eksisterende bygningsmasse                             
-Bærekraftig ombygging
-Vår bygningsmasse
-Sirkulær økonomi
Svein Bjørberg, rådgiver, Multiconsult

11.30 Verktøy for systematisk ombruk
– 
Suksess med sirkulær ressursforvaltning krever mer enn bare digital dataflyt.
– Lær hvordan DU kan skape en sirkulær organisasjon, og hvordan Loopfronts samhandlingsplattform kan brukes av hele din verdikjede!
Elin Hansen, Leder sirkulær rådgivning Skandinavia, Loopfront                             

12.00 Lunsj

PRAKTISKE EKSEMPLER

12.45 Telegrafen – Fra lukket festning til en åpen møteplass i kvadraturen
– Byggets unike historie
– Innledende vurdering og dialog med offentlige myndigheter
– Byggeprosessen og bærekraftaspekter i prosjektet
Paal André Slette, Vedal AS

13.15 Beboermedvirkning er viktig
NBBLs bærekraft selskap
– Erfaringer fra pilot prosjekter
Aleksander Wærenskjold, USBL

13.45 Transformasjon av Lilleakerbyen
– Prosjektering for varighet og ombrukbarhet
– Konkrete eksempler på ombruk
Øyvind Arntsen, Mustad Eiendom

14,15 Kaffepause

14.30Kommunegården i Sandvika og Dronning Maudsgate 1-3
Maya Målsnes, Partner, Pilot Arkitekter

DEBATT OG OPPSUMMERING

15.00 Plenumsdiskusjon
– Utfordringer ved gamle bygg, fra start til mål, entreprenør, rådgiver, arkitekt eiendomseier

15.45 Oppsummering og avslutning

Mingling med tapas etterfulgt av byvandring i Gamle Christiania med Svein Bjørberg som guide

16.30 – ca 18.00 Byvandring

 

«All over» interessante temaer/ innlegg med faglig dyktige forlesere»

Konferanse

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.