Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Bærekraftig ombyggingskonferanse – Trondheim

Med fokus på verdiskaping for eiere og brukere

Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse. Konferansen fokuserer på potensialet for ombygging og oppgradering.

Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i Trondheim sin bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling.

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være:

 • Kommunens politiske mål og ambisjoner
 • Utfordringene vi står overfor
 • Praktiske eksempler
 • Oppsummering og debatt
 • 14.09.2022
 • 08:00 - 16.30
 • Scandic Nidelven
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 14.09.2022
 • 08:00 - 16.30
 • Scandic Nidelven

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå
 • Offentlige og private byggherrer og eiendomsforvaltere
 • Rådgivere
 • Arkitekter
 • Entreprenører
 • Andre hvor bærekraft står sentralt

Konferansen fokuserer på Trondheims bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering. 

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være

 • Kommunens politiske mål og ambisjoner
 • Utfordringene vi står overfor
 • Praktiske eksempler
 • Oppsummering og debatt

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Svein har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var Svein tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Elin Hansen

Prosjektleder Sirkulær Økonomi, Loopfront

Elin Hansen er Loopfronts produkteier og leder for sirkulær rådgivning i Skandinavia. IT-startupen som ble grunnlagt i 2018 har utviklet en digital samhandlingsplattform for ombruk av byggematerialer, møbler og inventar. Elin kom til Loopfront våren 2021 etter flere år som miljørådgiver med ansvar for to store utbyggingsprosjekter i Statsbygg. På Prosjekt nytt regjeringskvartal fikk hun erfaring med å sette ombruk som tildelingskriterium for en rivekontrakt, og bidro ved etablering av verdikjede for mye omtalt ombruk av hulldekker (etasjeskillere) av betong. Hun fasiliterte dessuten verdikjede og prosess for demontering og remontering av industrielt anleggstelt fra regjeringskvartalet – hvilket i 2022 gjenoppstår som ‘Sirkulær Ressurssentral AS’ med banebrytende mellomlagertilbud for byggebransjen i Oslo-området. Elin er sivilingeniør og har mer enn 20 års erfaring som miljørådgiver og klimaspesialist.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roar Aas

Gruppeleder, Arbeiderpartiet i Trondheim

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ingrid Skjøtskift

Gruppeleder, Trondheim Høyre

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Geirmund Lykke

Fylkesleder, Trøndelag KrF

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Runar Skippervik

Leder Byggavdeling, Boligbyggelaget TOBB

Runar Skippervik har vært ansatt i TOBB siden 2006 og har jobbet med vedlikeholdsplanlegging, rehabilitering- og oppgraderingsprosjekter og utvikling av prosesser og system for både vedlikeholdsplanlegging og prosjektgjennomføring i boligselskaper.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Frode Frydenlund

Prosjektleder vedlikehold, Trondheim Eiendom

Frode er siv.ing maskin fra NTH og har jobbet i Trondheim eiendom siden 2015. Der er han prosjektleder vedlikehold og med en portefølje på 15 skoler.

 

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Lund Renolen

Kommunalråd, Miljøpartiet De Grønne i Sør-Trøndelag

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lisa Johansen

Prosjektleder, E C Dahls Eiendom

Lisa er prosjektleder i E C Dahls Eiendom hvor jeg har vært ansatt i 15 år. Hun har hatt flere små og store ombygginger i Trondheim sentrum, blant annet transformasjonen av Mercursenteret som sertifiseres til Breeam Exccellent og Prinsens gt. 39 som vant Trondheim kommunes energipris i 2019. Lisa har nå ansvaret for E C Dahls Eiendoms første ombruksprosjekt i Olav Tryggvasons gt. 19.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Siri Betten

Eiendomsutvikler, Norconsult

Siri er utdannet interiørarkitekt/eiendomsutvikler og er ansatt hos Norconsult.  Hun har jobbet tett med Entra i mange år og vært med siden oppstart av prosjektet, rehabilitering av Kongens gate 87. Siri har arbeidet med Powerhouse Kjørbo, Kongens gate 87 og Tollboden, alle prosjekter for Entra hvor bærekraft har vært i fokus.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sigmund Virik

Prosjektsjef, Entra ASA

Sigmund jobber som prosjektsjef i Entra og er ansvarlig for Entras nybygg og rehabprosjekter i Trondheim.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Are Risto Øyasæter

Byarkitekt, Trondheim kommune

Are er sivilarkitekt med utdannelse fra NTH og University of Washington. Han har praktisert som utøvende arkitekt i Helsinki og Trondheim. I Trondheim kommune har han vært avdelingsleder på Byplankontoret, ledet Områdeløft Saupstad-Kolstad og har fra nyttår begynt å utvikle den nye rollen som byarkitekt i Trondheim.

Dato og tid

 • 14.09.2022 08:0016:30

Program

08.00 Registering og kaffe

08.30 Åpning og innledning

POLITISKE MÅL OG AMBISJONER

08.45 Hva vil vi med byen?
– De lange linjer
– Klima- og miljøplan
Roar Aas, Arbeiderpartiet
Geirmund Lykke, KrF
Ingrid Skjøtskift, Høyre
Ola Lund Renolen, MDG

09.45 Byarkitekt, en ny rolle i byutviklingen
– som rådgiver for politikerne
– for arkitekturens  betydning for innbyggerne
Byarkitekt Are Risto Øyasæter

10.15 Kaffepause

UTFORDRINGER

10.30 Endrede klimapåkjenninger
– Konsekvenser for
– nybygg og vedlikehold av eksisterende bygg
– rommet mellom byggene
Erlend Andenæs, Postdoktor, NTNU

11.00 Potensial i eksisterende bygningsmasse                             
-Bærekraftig ombygging
-Vår bygningsmasse
-Sirkulær økonomi
Svein Bjørberg, rådgiver, Multiconsult

11.30 Verktøy for systematisk ombruk
– 
Suksess med sirkulær ressursforvaltning krever mer enn bare digital dataflyt.
– Lær hvordan DU kan skape en sirkulær organisasjon, og hvordan Loopfronts samhandlingsplattform kan brukes av hele din verdikjede!
Elin Hansen, Leder sirkulær rådgivning Skandinavia, Loopfront                             

PRAKTISKE EKSEMPLER

12.00 Bærekraft og ombruk. en topp strategi
– Bærekraftstrategi i praksis
– Prosjekteksempel Olav Tryggvasons gate 19
Lisa Johansen, Prosjekt- og SHA-leder, E. C. Dahls Eiendom AS

12.30 Lunsj

13.30 Beboermedvirkning er viktig
NBBLs bærekraft selskap
– Erfaringer fra pilot prosjekter
Runar Skippervik, Avdelingsleder bygg, TOBB

14.00  Campusprosjektet vasket på 60 grader
– Hva betyr dette for utviklingen av NTNU?
Merete Kvidal, Prosjektdirektør, NTNU

14.30 Kaffepause

14.45 Hoeggen skole – 40% reduksjon energibruk etter rehabilitering
– Stor og moden frukt, men absolutt ikke lavthengende
Frode Frydenlund, prosjektleder vedlikehold, Trondheim kommune

15.15 Rehabilitering av Kongensgt. 87 – den gamle politistasjonen
Sigmund Virik, Entra Eiendom AS og Siril Betten, Norconsult

DEBATT OG OPPSUMMERING

15.45 Diskusjon
– Utfordringer ved gamle bygg, fra start til mål, entreprenør, rådgiver, arkitekt, eiendomseier

16.15 Oppsummering og avslutning

Mingling med tapas

 

 

«Tema er tidsriktig og godt»

Konferanse

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.