Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
analyseverktøy

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

I dette kurset vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

 

 • 07.03.2023–08.03.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 07.03.2023–08.03.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

 • Risikovurdering/ROS-analyse
 • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
 • HAZOP
 • Feiltreanalyse
 • Sikker jobb-analyse (SJA)

Bakgrunn

Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig.

Målgruppe

Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.
Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Planleggere og analysepersonell
 • Operatører, konstruktører og designere
 • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
 • Undervisning og forskning

Mål

Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse analytiske verktøyene. Flere av foredragene vil bli basert på praktiske erfaringer og eksempler fra norsk næringsliv og forvaltning. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy.

Som støttelitteratur til kurset anbefales den norskpråklige læreboka ”Risikoanalyse – teori og metoder” alternativt den mer omfattende engelskspråklige læreboka ”Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications” .

Kursets forelesere arbeider til daglig med problemstillinger, utfordringer og løsninger knyttet til analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. Foreleserne har en meget bred og verdifull erfaring som deltakerne kan dra nytte av. På kurset får du innspill til hvordan man kan ta i bruk ulike verktøy for drift og vedlikehold.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her. 

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ragnar Aarø

Sjefrådgiver, Safetec Nordic AS

Ragnar har over 30 års erfaring som sikkerhets- og pålitelighetsingeniør med oppdrag for landbasert industri, oljeindustrien, transportvirksomhet og myndigheter. Hans faglige hovedområde er funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Ragnar har også erfaring med barrierestyring, spesielt rettet mot storulykkesrisiko. Han har deltatt i en rekke verifikasjoner av teknisk tilstand på produksjonsinnretninger («TTS»), og er en erfaren prosjekt- og møteleder. Ragnar har tidligere jobbet som forsker og gruppeleder ved SINTEF, som konsulent innen pålitelighetsteknikk i Det Norske Veritas og som daglig leder i Sydvest Programvare. Han har siden 2005 vært ansatt i Safetec i forskjellige roller og der han nå jobber som Sjefrådgiver. Ragnar er utdannet sivilingeniør i pålitelighetsteknikk fra Norges Tekniske Høgskole i 1984, og har holdt mange foredrag på norske og internasjonale kurs og konferanser. Ragnar er fast oppnevnt sensor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øystein Skogvang

Senior sikkerhetsingeniør, Safetec Nordic AS

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har jobbet med RAMS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, HMS-kurs om personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og har holdt foredrag på konferanser og seminar. Øystein har også mye erfaring med samfunnssikkerhet og beredskap innen offentlig forvaltning og helsevesenet. Siden august 2014 har han også jobbet deltid som brannkonstabel og røykdykker i Skaun brann- og redningsvesen.

Dato og tid

 • Dag 1 : 07.03.2023 09:0018:00
 • Dag 2 : 08.03.2023 08:3016:00

Program

Dag 1

08.30 Registrering

09.00 Hva er risiko og hvorfor trenger vi risikoanalyseverktøy?              

 • Hva er risiko?
 • Hvorfor gjør vi risikoanalyser?
 • Hva er akseptkriterier og hvorfor trenger vi det?

10.15 Kaffepause – nettverksbygging

10.30 Risikovurdering / ROS-analyse

 • Hva går teknikken ut på?
 • Når brukes teknikken?
 • Hva ønsker man å analysere med teknikken?
 • Fordeler og begrensninger

          Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

12.15 Lunsj

13.15 Presentasjon av gruppearbeid

13.45 HAZOP

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hvilke typer anlegg/operasjoner er egnet for HAZOP?
 • Fallgruber man bør unngå

           Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

15.30 Sikker Jobbanalyse

 • Anvendelse
 • Metodikk
 • Suksesskriterier

16.15 Kaffepause – nettverksbygging

16.30 Feiltreanalyse (FTA )

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Hvordan kan metoden benyttes i drift og vedlikeholdssammenheng?
 • Praktisk eksempel

18.00 Slutt dag

19.00 Kursmiddag

Dag 2 

08.30 Feiltreanalyse (FTA ) fotsetter

 • Kort oppseumering
 • Litt om kvantifisering

          Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

10.15 Kaffepause – nettverksbygging

10.30 Feilmode- og effektanalyse (FMEA ) / Feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Sentrale begreper
 • Praktisk eksempel

           Gruppearbeid FMEA og presentasjon av gruppearbeid

12.30 Lunsj

13.15 FMEA /FMECA fortsetter

 • FMEA/FMECA standarder
 • Forskjellige former for FMEA/FMECA
 • Kritikalitetsvurdering
 • Kost/nytte – verdi og arbeidsomfang

          Gruppearbeid FMECA og presentasjon av gruppearbeid

15.15 RCM og RBI sett i relasjon til analyseverktøy

 • Hvordan benyttes analyseverktøyene i en RCM- / RBI-analyse

16.00    Avslutning

«Forelesere var flinke og aktive»

Kurs

Hotell
Bestilles av den enkelte,
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR011372

Praktisk informasjon om parkering og transport til hotellet

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.