Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Prosjektskolen – bli en fremtidsrettet prosjektleder!

Prosjektskolen er et moderne videobasert opplæringsprogram i prosjektledelse bestående av 5 nettkurs, utviklet av et profesjonelt fagmiljø.

Prosjektskolen er for deg som vil mestre prosjektledelse og lykkes med prosjekter og er et 100% nettbasert opplæringsprogram for utvikling av dyktige prosjektledere, prosjekteiere og prosjektdeltakere.

 • GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL
 • Digitalt
 • Prosjekt, ledelse
 • GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL
 • Digitalt
 • Kr 22 375,- inkl.mva.

Dette lærer du

I Prosjektskolen lærer du deg oppskriften på gode prosjekter, hvordan du definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

Bestilling

Betale med kort: Klikk på «Kjøp nå» knappen
Betale med faktura: Send en bestilling til kundeservice@qualitynorway.no

Målgruppe

Prosjektskolen passer for deg som vil mestre prosjektledelse og lykkes med prosjekter, samt deg som jobber i eller med prosjekter i offentlig eller privat virksomhet uavhengig av bransje og nivå.

 • Prosjektledere
 • Prosjekteiere
 • Prosjektdeltakere

 

Du får

 • Tilgang til 5 moderne nettkurs med full fleksibilitet. Start og stopp dine kurs slik du ønsker. Tilgjengelig i minimum 12 måneder.
 • Kursbevis til hvert enkelt nettkurs.
 • Prosjektsertifikatet ved bestått sluttprøve.
 • Nedlastbare prosjekt maler, sjekklister, guider og modeller. Tilgjengelig for dine prosjekter.
 • Tilgang til fagperson.

Du vil lære om

 • Prosjektmodellen, prosjektfabrikken og prosjektorganisering
 • Prosjektmål og gevinster
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Prosjektoppstart og planlegging
 • Håndtering av interessenter
 • Fremdriftsoppfølging og rapportering
 • Viktigheten av god kommunikasjon
 • Håndtering av usikkerheter, avvik og endringer
 • Utvikling av effektive prosjektteam

Læringsprinsipper

Prosjektskolen er basert på «mikrolæringsprinsipper». Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.

Språk

Kurset består av fem kjernemoduler og tilbys på norsk, engelsk og spansk.

Sertifisering

Når du er ferdig med alle kjernekursene kan du ta sertifiseringstesten. Når du har bestått denne får du «Prosjektsertifikatet» som er et bevis på at du kan innta en nøkkelrolle i ethvert prosjekt.

Standarder

E-læringskurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of
Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Prosjektskolen benyttes av over hundre norske og internasjonale virksomheter. Spør oss gjerne om referanser!

Kursmoduler

Prosjektskolen inneholder fem videobaserte e-læringskurs og en avsluttende sertifiseringstest som gir Prosjektsertifikatet.
Se detaljer for hver kursmodul under fanen «Program».

 1. Prosjektledelse – oversikt og innsikt (Project Management Essentials)
 2. Prosjektplanlegging (Project Planning)
 3. Prosjektgjennomføring (Project Execution)
 4. Prosjektorganisasjon (Project Organization)
 5. Prosjektmodell (Project Model)
 6. Sertifiseringstest (Certification test)

Prosjektskolen er fundamentert på de internasjonale standardene PRINCE2, PMI og ISO21500 og er utviklet av dyktige fagpersoner med lang erfaring fra ulike bransjer i Norge og internasjonalt.

I Prosjektskolen får du tilgang til 5 videobaserte e-læringskurs, sertifiseringstest og nedlastbare prosjektverktøy. Innholdet er en praktisk oversettelse av PRINCE2® og PMBOK® fra PMI til bruk i dine prosjekter.

Samarbeidspartner

Program

5 nettkurs + sluttprøve

Prosjektskolen inneholder 5 nettkurs som til sammen gir deg et solid grunnlag for å lykkes som prosjekteier, prosjektleder eller prosjektdeltaker, og en avsluttende sertifiseringstest som gir Prosjektsertifikatet.

 1. Prosjektledelse – Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodell
 6. Sluttprøve

Prosjektskolen er fundamentert på de internasjonale standardene PRINCE2, PMI og ISO21500 og er utviklet av dyktige fagpersoner med lang erfaring fra ulike bransjer i Norge og internasjonalt.

1. PROSJEKTLEDELSE – OVERSIKT OG INNSIKT

I denne modulen vil du lære om de mest sentrale begrepene i prosjektledelse og hvorfor prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt nødvendige for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Viktige læringsmål

• Prosjekter og prosjektledelse
• Ulike prosjekter fra «tradisjonelle» til «agile»
• Prosjektmål, gevinster og gevinstrealisering
• Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet
• Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet
• Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse
• Oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
• Prosjekteierstyring og prosjektledelse
• Håndtering av usikkerhet
• Prosjektmodenhet, erfaringer og læring

Tema/innhold

• Prosjekt
• Prosjektledelse
• Prosjektorganisering
• Roller og ansvar
• Prosjektmodellen
• Prosjektmiljøet
• Business case
• Oppstart og planlegging
• Gjennomføring og avslutning
• Prosjektusikkerhet
• Prosjekteierstyring
• Vellykkede prosjekter

2. PROSJEKTPLANLEGGING

I denne modulen vil du lære hvordan du kan planlegge et prosjekt, hva som bør være innholdet i en realistisk prosjektplan, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter.

Viktige læringsmål

• Planleggingsprosessen
• Effektmål og resultatmål
• Arbeidsomfang, tidsplan, ressursplan og kostnadsestimat
• Analyse av usikkerheter og påslag for usikkerhet
• Sammenstilling av prosjektplanen
• Oppdatering av business case

Tema/innhold

• Prosjektplanlegging
• Prosjektmål
• Oppstart
• Arbeidsomfang
• Tidsplan
• Kostnadsestimat
• Usikkerhetsanalyse
• Prosjektplan

3. PROSJEKTGJENNOMFØRING

I dette nettkurset vil du lære om grunnlaget for en vellykket gjennomføringsfase. Det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når kartet møter terrenget. Prosjektledelsen skal nå benytte sin kompetanse til å få jobben gjort, håndtere avvik, usikkerheter og endringer, og møte interessentenes forventninger. I tillegg er det viktig at prosjektet utfører viktige avslutningsaktiviteter som evaluering av utførelse og dokumentasjon av erfaringer som kan bidra til at fremtidige prosjekter blir enda bedre.

Viktige læringsmål

• Sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og avslutningsfasen
• Oppstart av gjennomføringsfasen
• Fremdriftsoppfølging
• Håndtering av avvik og usikkerhet
• Håndtering av endringer
• Fremdriftsmøter og kommunikasjon
• Rapportering
• Overlevering og avslutning

Tema/innhold

• Prosjektgjennomføring
• God start
• Fremdriftsoppfølging
• Avvik
• Endringer
• Usikkerhet
• Fremdriftsmøter
• Avslutning

4. PROSJEKTORGANISERING

I dette nettkurset vil du lære mer om viktigheten av at prosjekter er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Viktige læringsmål

• Samspillet mellom linjeorganisasjon og prosjekter
• Viktigheten av å skape en god prosjektfabrikk
• Definisjon av roller og ansvar
• Prosjektleders og prosjekteiers roller og ansvar i praksis
• Prosjektteamet fra oppstart til avslutning
• Utforming av prosjektmandat
• Ulike organiseringsmodeller for prosjekter
• Sammensetning og utvikling av effektive prosjektteam
• Håndtering av interessenter og kommunikasjon

Tema/innhold

• Prosjektorganisering
• Prosjektteamet
• Roller og ansvar
• Prosjektmandat
• Prosjektleder
• Effektive prosjektteam
• Interessenter
• Prosjektets faser

5. PROSJEKTMODELLEN

I dette nettkurset vil du lære mer om hvordan du kan bruke prosjektmodellen som en veileder til et vellykket prosjekt og kunne tilpasse prosjektmodellen til utfordringer i ditt prosjekt.

Viktige læringsmål

• Hensikten med prosjektmodeller
• Faser og beslutningspunkter
• Prosesser, krav og aktiviteter i de ulike fasene
• Beslutningsprosesser
• Roller og ansvar
• Tilpasning av prosjektmodell
• Suksesskriterier

Tema/innhold

• Prosjektmodellen
• Før prosjektet starter
• Prosjektet
• Tilpasninger

«Synes det var bygd opp på en meget lærerik måte. Fint at det også brukes video i opplæringen. Kurset har gitt meg en mye bedre innsikt i prosjektledelse og har vist vei for fremtidige prosjekter.»

«Detaljert gjennomgang fra a-å med videosnutter kombinert med interaktivt innhold, veldig fint med en quiz gjennomgang for å få testet om kunnskapen sitter. Samt mulighet for å ta ting når det passer i eget tempo i stedet for i fellesskap.»

«Prosjektskolen har bidratt til å videreutvikle prosjektmodellen, samt å utvikle et felles språk som gjør det lettere å kommunisere i prosjektene.»

 

E-læring

 • Nettkurs kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Antall kurs: 5
 • Antall leksjoner: 40
 • Tid: 20-25 timer
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter
 • Etter bestilling vil du få tilsendt en e-post med nødvendig informasjon (innen 24 timer på hverdager)

Påmeldingsregler
Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss og du har fått en bekreftelsesmail.
Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.

Avbestillingsregler
Ved avmelding etter tilgang til e-læring er gitt faktureres 100 % av kursavgiften. Tilgang regnes fra mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.
Avbestilling sendes per e-post til: kundeservice@qualitynorway.no

Kort og faktura
Du kan betale for kurset på to ulike måter. Enten med kort eller faktura.
Kortbetaling: Klikk på «Kjøp nå» og betal med kort i handlekurven.
Fakturabetaling: Send bestilling til kundeservice@qualitynorway.no
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål rundt produktet eller bestilling.
Vårt telefonnummer er: 67 52 60 10

Ved manglende betaling etter forfallsfristen, tilkommer 70,- ved 1. purring og ved utstedelse av inkassovarsel utstedes det et til gebyr på 70,-, til sammen 140,-.

Tilgang
Du har tilgang til kurset i minimum 12 måneder etter påmelding.

Kursbevis
Kursbevis printer du selv på ‘min profil’ siden i e-læringsplattformen. Du må være innlogget for å skrive ut kursbevis.
Kursbeviset er tilgjengelig i 12 måneder.

Kundesupport
For spørsmål angående teknisk løsning ta kontakt med support@cimple.no
For spørsmål om kurs og konferanser ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no

Glemt brukernavn og passord
Har du glemt passordet ditt må du bruke «Glemt passord» funksjonen som du finner på «Logg inn» siden (https://qn.cimple.no/login-logout/?login)
Du vil da få tilsendt en e-post med instruksjoner på hvordan du nullstiller passordet.

Hvordan endrer jeg mitt passord?
På «Min konto» siden i e-læringsportalen har du mulighet til å endre din profil. For å gjøre dette, klikk på «Logg inn», og så på «Min konto» og så på «Kontodetaljer».

Rettigheter
Alt kursmateriell eies i sin helhet av Quality Norway AS og Cimple Technology AS, og er beskyttet av loven om opphavsrett (Åndsverkloven) og kan ikke kopieres, distribueres eller selges på vegne av andre enn Quality Norway eller Cimple Technology.

Totalpris
Kr 22 375,- inkl.mva.

Pris inkluderer

 • Tilgang til 5 videobaserte nettkurs i minimum 12 måneder:
  • Prosjektledelse – Oversikt og innsikt
  • Prosjektplanlegging
  • Prosjektgjennomføring
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektmodell
  • Sluttprøve
 • Nedlastbare maler, sjekklister, guider og prosjektmodeller.
 • Kursbevis og Prosjektsertifikat

Er dere en gruppe, ta gjerne kontakt på kundeservice@qualitynorway.no for et godt tilbud.