Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Risikovurderingskurs for bygg- og anleggsbransjen

Kurset er for deg som ønsker økt kunnskap om analysemetodikk og praktisk anvendelse av dette. Vi går igjennom planlegging, prosjektering og utførelsesfasen.

Etter kurset vil du være i stand til å kunne planlegge og gjennomføre risikovurderinger i tråd med anerkjente standarder.

Dette innebærer at du gjennom kurset vil få:

 • Dypere kjennskap til risiko som analytisk begrep
 • Kjennskap til ulike metoder for risikovurdering
 • Kjennskap til risikostyring i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter
 • 24.09.2024
 • 9.00 - 15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 24.09.2024
 • 9.00 - 15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kurspris fra kr 4 725,-

KURSBESKRIVELSE OG LÆRINGSMÅL

Systematisk arbeid med risikovurderinger og risikostyring er bygge- og anleggsbransjens viktigste virkemiddel for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og ivareta sikkerhet for tredjeperson, ytre miljø og materielle verdier.

Hovedformålet med kurset er å gjøre deg i stand til å kunne planlegge og gjennomføre risikovurderinger i tråd med anerkjente standarder. Dette innebærer at du gjennom kurset vil få:

 • Inngående kjennskap til risiko som analytisk begrep
 • Kjennskap til ulike metoder for risikostyring
 • Kjennskap til risikostyring i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter

Målgruppe

 • Byggherer
 • Arkitekter og prosjekterende
 • Entreprenører
 • SHA-koordinatorer
 • Koordinatorer i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen i bygge- eller anleggsprosjekter

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norconsult.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA. Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ann Kristin Å. Vikhagen

Fagspesialist HMS , Norconsult AS

Ann Kristin er utdannet sivilingeniør i HMS med fordypning innen sikkerhetsledelse. Hun har mer enn 20 års erfaring innen risikovurderinger og risikostyring i bygge- og anleggsbransjen. Ann Kristin har vært leder av Norconsults interne fagnettverk for byggherreforskriften – et nettverk for fagpersoner som påtar seg roller som KP og KU i oppdrag. Hun er engasjert i utviklingen av Norconsult styringssystem for ivaretakelse av krav i byggherreforskriften, og bidrar også i intern opplæring innen temaet.
Ann Kristin har lang erfaring innen prosessledelse og fasilitering av arbeidsmøter/workshoper knyttet til fareidentifikasjon, risikovurderinger, løsningsgjennomganger og utvikling av HMS-styringssystemer. Hun har vært SHA-rådgiver og KP for flere store utbyggingsprosjekter i Norge, blant annet for Statnett, Bane NOR og Statens vegvesen. Ann Kristin har også vært ansvarlig for utvikling av nasjonale veiledninger utgitt av DSB og Norsk Vann.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jørn Harald S. Andersen

Fagspesialist, Risiko- og beredskap, Norconsult AS

Jørn Harald er sivilingeniør og senior rådgiver innen fareidentifikasjon, risikoanalyser og dimensjonering av beredskap. Han var medlem av faggruppen for revisjon av NS5814 Krav til risikovurderinger både i 2008 og 2021 samt norsk oversettelse av ISO31010. Han har gjennom sine 23 år i Norconsult jobbet med risiko innen industri, akutt forurensning, kritisk infrastruktur samt utviklet industrivern og beredskap for en rekke ulike sektorer.
Jørn Harald har vært ansvarlig for utvikling av en rekke veiledninger som er utgitt av bl.a. DSB, Kystverket, Mattilsynet og Miljødirektoratet. Han har også 10 års erfaring fra Statens forurensningstilsyn der han arbeidet med regelverksutvikling, myndighetsutøvelse og innovasjon innen beredskap. De senere år har han bidratt til evaluering av søknader i regi av Forskningsrådet.

Dato og tid

 • 24.09.2024 09:0015:30

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 – 11.45 Innledning

Introduksjon til risikovurderinger og risikostyring

Forberede analysen

Farekartleggingen

Farekartleggingen – gruppearbeid

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 15.30 Risikovurderingen

Risikovurderingen – gruppearbeid

Tiltaksanalysen

Risikooppfølging og læringspunkter har hurtigmeny

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Totalpris
Kr 4 725,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
Kr 5 250,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner
Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

28.08.2024

KoordinatorCamp 2024

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Kurs

Oslo sentrum

09.10.2024

Byggherreforskriften

Arrangør

association