Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Robust materialvalg i energisektoren

Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av robuste og økonomisk attraktive materielltekniske løsninger.

 • 25.04.2023–26.04.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 25.04.2023–26.04.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til design og drift av installasjoner i havrommet.

Det grønne skifte er i full gang i industrien. Olje- og gassvirksomheten på norsk og britisk sektor i Nordsjøen har nå vart i nærmere 40 år.  Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger. Robust materialvalg har blitt et viktig begrep i oljeindustrien. Operatørene i Nordsjøen har vært flinke til å implementere nye materialer og løsninger.  Selv om erfaringene i stor grad er positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir uventede problem under drift.  I dag er forlenget levetid av eksisterende feltinstallasjoner, leting og produksjon i arktiske strøk og produksjon fra brønner med høyt trykk/høy temperatur viktige tema for alle operatører på norsk sokkel.

Gjennom olje- og gass virksomheten har industrien lært mye som kan og bør benyttes i det grønne skifte.  Aktivitet i havrommet vil i lang fremtid være viktig for norsk industri både knyttet til sol, vind, fiskeoppdrett, CO2 lagring – og olje og gass.  Her vil ervervet kompetanse fra 40 års drift i Nordsjøen være viktig både for aktivitet på norsk sokkel og for eksportnæringen som leverer tjenester og utstyr til andre regioner.

Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger, erfaringer og resultater fra FoU prosjekt knyttet til  Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring.  Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

Temaer for konferansen:

 • Materiellutfordringer knyttet til nye metoder for energiproduksjon
  • Havvind
  • Solenergi på havet
 • CCS og hydrogen produksjon
 • Korrosjon av rustfri stål
 • Materiellproblemstillinger innen olje og gass
 • Nikkellegeringer og HISC

Målsetting med konferansen er:

 • Være møteplass for erfaringsoverføring mellom personer fra ulike typer industri som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gass virksomheten både over- og under vann.
 • Gi deltakerne en oppdatering i material- og korrosjonsrelaterte problem og løsninger på disse for produksjonssystem og rørledninger.
 • Sette fokus på betydningen av robust materialvalg som en integrert del av det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her. 

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marion Duparc

Senior researcher materials technology , Equinor ASA

Marion har erfaring med korrosjon, kjemi og material og er spesialisert i rustfrie stål. Hun jobber i Equinor sin avdeling for material og korrosjon og driver med forskning og tekniske tjenester. Marion ble uteksaminert fra Universitetet i Rennes (Frankrike), Masterprogrammet i Kjemi og Ingeniørprogrammet i Material i 2015.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anne Marie Koren Halvorsen

Specialist Materials Technology, Equinor ASA

Anne Marie Koren Halvorsen har mer enn 30 års erfaring innen korrosjon og kjemi relatert til olje- og gassproduksjon i Equinor. Hun ble uteksaminert fra Kjemisk Institutt ved UiO i 1992 og startet i Hydro samme år. Halvorsen har jobbet med korrosjon og kjemiske reaksjoner av forurensninger i CO2 ved CO2 transport de siste årene, i tillegg til korrosjon- og saltavleiringskontroll innen olje og gass.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ørjan Fredriksen

Vice President Global Design, Wind Catching Systems AS

Ørjan er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU i Trondheim med spesialisering innen konstruksjon og hydrodynamikk. Han har 10 års erfaring fra ulike deler av DNV hvor han blant annet jobbet med teknisk konsulentarbeid for designere, verft og rederier, klassifisering av offshore strukturer, regelutvikling, prosjekt- og linjeledelse, samt forretningsutvikling. Siden 2023 har Ørjan hatt ansvar for global design i Wind Catching Systems, et norsk teknologifirma som utvikler en unik og banebrytende multi-rotor løsning for flytende havvind.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ann Kirsti Egtvedt

Senior Engineer, DNV

Anne Kirsti har 10 års erfaring med skadeundersøkelse fra DNV sin avdeling for materialrådgiving. Hun ble uteksaminert fra NTNU, Masterprogrammet i Nanoteknologi i 2011.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Martin Pedersen

1st Chief Engineer - Mechanical Systems, Aker Solutions

Martin joined Aker Kvaerner, now Aker Solutions, in 2005. He has been in Aker Solutions since, holding various positions from designer, lead engineer and product area manager through product responsible, manager for the Manifold and Tie-in product group and now lately 1st Chief Engineer for Tie-in & Structure. Martin’s role is to be the technical authority for his product area, including responsibility for innovation & technology strategy / road mapping, compliance, and IP.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Åsne Salte Håland

Integrity Engineer, Corrosion control, Vår Energi ASA

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jarand Nærland

Senior Integrity Engineer – Materials & Corrosion, Aker BP

Jarand Nærland er utdannet sivilingeniør i materialteknologi ved NTNU og har siden uteksaminering i 2015 arbeidet med ulike aspekt av integritetsstyring i BP / Aker BP. Etter 7 år med fokus på integritetsstyring av eksisterende anlegg har det siste året blitt brukt på oppfølging av feltutviklinger som materialingeniør.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Dugstad

Forskningssjef - Korrosjonsteknologi, Institutt for energiteknikk (IFE)

Arne Dugstad er forskningssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE) hvor han har jobbet siden 1982. Arbeidet har vært spesielt knyttet til CO2 og H2S korrosjon i rørledninger og flexible risere, transport av flytende og superkritisk CO2, korrosjon og saltutfellinger i MEG (glykol) regenereringssystemer. Han sitter i arrangementskomiteen for Teknas  årlige CO2-konferanse og er ekspert i ISO/TC265 som utvikler internasjonale standarder for CCS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Gautestad

Operational Manager Brevik CCS, Heidelberg Materials, Brevik Sementfabrikk

Tor har nesten 30 års ansiennitet i Norcem/Heidelberg. Han startet i CCS-prosjektet for 4 ½ år siden som prosjektleder for FEED-studiet (Front End Engineering and Design). Tor har vært prosjektleder for prosjektet i gjennomføring siden oppstart i januar 2021 og frem til 1. mars i år. Han startet da i nyopprettet stilling som Operational Manager som har ansvar for systemutprøving (commissioning), igangkjøring og deretter drift av anlegget.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tore Roberg Andersen

Leading Engineer Materials Technology, Equinor

Tore ble uteksaminert fra Teknisk Elektrokjemi NTNU (NTH) i 1978. Hans første arbeidsgiver var DNV. Tore arbeidet ved Norsk Hydro Forskningssenter på Herøya fra 1987, og kom inn i Statoil ved sammenslåingen  i 2007. Han har jobbet med korrosjon og materialvalg i sjøvann og produksjonskjeden fra brønn til landanlegg. Etter 8 år som leder for Equinor’s materialavdeling i Porsgrunn har fokus de siste fire årene vært på effekten av hydrogen på metalliske materialer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roy Johnsen

Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

Roy Johnsen har nærmere 40 års erfaring fra korrosjon og korrosjonsbeskyttelse i landbasert, marin og olje & gass industri. Etter 25 år i industrien ble han ansatt som professor ved NTNU i 2004.
Roy jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.

Dato og tid

 • Dag 1: 25.04.2023 09:0017:30
 • Dag 2: 26.04.2023 08:3016:00

Program

Tirsdag 25. april  

08.30 Registrering 

09.00 Åpning  

FORNYBAR

09.15 Solenergi på havet – pilot anlegg – konsepter
Kristian Tørvold, Ocean Sun

09.45 Wind catching – spennende nytt konsept for offshore wind
 Ørjan Fredriksen, Wind Catching Systems AS

10.15 Kaffepause

10.45   Offshore wind – behov for nye løsninger
Gustav Heiberg, DNV

CCS OG HYDROGEN PRODUKSJON

11.15 Fra offshore olje og gass til landbaserte grønne prosjektet, sett fra en materialingeniørs ståsted
John Ole Gjerp, Senior Principal Engineer Materials Technology, Aker Solutions

11.45 Statusoppdatering fra etablering av fullskala CCS-anlegg ved Norcem Brevik
Tor Gautestad, Heidelberg Materials, Brevik Sementfabrikk

12.15 Lunsj

13.15 Transport av CO2 i rørledninger og skip – når kan vi få et korrosjonsproblem
Arne Dugstad, Institutt for Energiteknikk  

13.45  Nye ammoniakkprosjekter og gammel materialkunnskap
Tore Roberg Andersen, Equinor

14.15 Kaffe

KORROSJON AV RUSTFRIE STÅL

14.45 Fra subsea olje og gass til landbasert fiskeoppdrett – materialutfordringer
Kjetil Andersen, Prosjekteringsleder, Eyvi AS

15.15 Spenningskorrosjon – nedbryting av belegg
Sven Morten Hesjevik, Equinor

16.00 Kaffepause

NIKKELLEGERINGER og HISC

16.15 Understanding and preventing hydrogen stress cracking on age-hardened nickel alloys
Mariano Iannuzzi, Alcoa of Australia /NTNU

16.45 Oppsummering dag 1

19.00 Konferansemiddag 

 

Onsdag 26. april

OLJE OG GASS 

08.30 Effekt og læring av gransking, betydning for korrosjon under isolasjon
Morten Langøy, PTIL

09.00 Oxygen limits for safe of CRAs
Marion Duparc, Equinor

09.30 Operating safely and unmanned – Preparations for hands-off integrity Management
Jarand Nærland, Senior Integrity Engineer – Materials & Corrosion, Aker BP       

10.00 Kaffe

10.30 «Sour service» – prediksjon, testing og vurdering av resultater
Anne Marie Koren Halvorsen, Equinor

11.00 Levetidsforlengelse av fleksible rør
Tonje Berntsen, Equinor      

11.30 Lunsj

12.30 Er 20oC makstemperatur for 25Cr DSS i sjøvann?
Roy Johnsen, NTNU

NIKKELLEGERINGER og HISC

13.00   Hydrogen uptake, diffusion and micromechanical testing of Ni-alloys
Xu Lu, NTNU 

13.30  Utfordringer med Alloy 725 i subsea drive screw på Balder Feltet
Åsne Salte Håland, Vår Energi

13.50 Kaffepause

14.00 Preliminary HISC assessment of in-service subsea connectors
Martin Pedersen, Aker Solutions

14.30  Nikkellegeringer, Utvikling av anbefalinger for materialvalg og drift
Anne Kirsti Noren Egtvedt, DNV

15.00 Kaffepause

15.15 HISC – Plenumsdiskusjon

 • Hva vet vi og hva vet vi ikke?
 • Hvordan er veien videre?

16.00 Oppsummering og avslutning

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1295,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR011369. Rommene frigis en uke før konferansestart.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.