Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Robust materialvalg i energisektoren 2024

Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av robuste og økonomisk attraktive materielltekniske løsninger.

 • 22.10.2024–23.10.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 22.10.2024–23.10.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Konferansepris fra kr. 7700,-

Det grønne skifte er i full gang i industrien. Olje- og gassvirksomheten på norsk og britisk sektor i Nordsjøen har nå vart i nærmere 40 år.  Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger. Robust materialvalg har blitt et viktig begrep i oljeindustrien. Operatørene i Nordsjøen har vært flinke til å implementere nye materialer og løsninger.  Selv om erfaringene i stor grad er positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir uventede problem under drift.  I dag er forlenget levetid av eksisterende feltinstallasjoner, leting og produksjon i arktiske strøk og produksjon fra brønner med høyt trykk/høy temperatur viktige tema for alle operatører på norsk sokkel.

Gjennom olje- og gass virksomheten har industrien lært mye som kan og bør benyttes i det grønne skifte.  Aktivitet i havrommet vil i lang fremtid være viktig for norsk industri både knyttet til sol, vind, fiskeoppdrett, CO2 lagring – og olje og gass.  Her vil ervervet kompetanse fra 40 års drift i Nordsjøen være viktig både for aktivitet på norsk sokkel og for eksportnæringen som leverer tjenester og utstyr til andre regioner.

Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger, erfaringer og resultater fra FoU prosjekt knyttet til  Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring.  Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

Temaer for konferansen:

 • Fornybar – det grønne skifte
 • Spalt korrosjon i maritimt miljø
 • Additiv manufacturing
 • Andre aktuelle temaer

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til design og drift av installasjoner i havrommet.

Målsetting med konferansen er:

 • Være møteplass for erfaringsoverføring mellom personer fra ulike typer industri som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gass virksomheten både over- og under vann.
 • Gi deltakerne en oppdatering i material- og korrosjonsrelaterte problem og løsninger på disse for produksjonssystem og rørledninger.
 • Sette fokus på betydningen av robust materialvalg som en integrert del av det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her. 

norsk-forening-for-vedlikehold

Dato og tid

 • Dag 1: 22.10.2024 09:0017:30
 • Dag 2: 23.10.2024 08:3016:00

Program

Aktuelle hovedtemaer for konferansen:

 • Fornybar – det grønne skifte
 • Spalt korrosjon i maritimt miljø
 • Additiv manufacturing
 • Andre aktuelle temaer

Programmet er under utarbeidelse

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr.1320,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR014670. Rommene frigis en uke før konferansestart.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

Totalpris
Kr 9 020,- + mva for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
Kr 9 820,- + mva for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på konferansen
 • Pausebevertning alle dager
 • Lunsjer
 • Digital tilgang til presentasjoner

Konferansemiddag
Bestilles ved påmelding og kommer i tillegg til priser ovenfor.
Kr 700,-  + mva for påmeldte deltakere til konferansemiddagen inkludert 2 drikkeenheter

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr.1320,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR014670. Rommene frigis en uke før konferansestart.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, b men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.