Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Kategori: Aktuelt

Publisert: 27. september, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Kategori: Aktuelt

Publisert: 27. September, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Byggenæringen er en av de farligste bransjene i Norge. Det ligger en erkjennelse hos hele næringen om at en må jobbe bedre, annerledes og samarbeide mer hvis vi skal nå visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker.

Det er fortsatt dødsulykker i bygge- og anleggsbransjen.  Tallene de siste årene viser at det har vært en liten bedring, som kan skyldes at næringen har innsett at den ikke blir bedre samme, enn hver for seg. Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS charteret) ble undertegnet i juni 2014.

Unikt samarbeid

I september 2019 ble det arrangert stiftelsesmøte i SfS BA.  Aktører som representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg, myndighetene, organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og leverandører ville tegne seg som stiftere, og nesten 100 mennesker møtte fram til stiftelsesmøte.  Det gjorde også Arbeids- og sosialministeren som minnet om hvor unikt det er i verdenssammenheng at både konkurrenter og partene i næringslivet både kan og vil samarbeide om å nå målet om null alvorlige skader i bygge- og anleggsnæringen. 

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Kampanjen gjelder tom 30. november 2022

Formål

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret).

KranTeknisk Forening var tidlig i dialog med initiativtakerne til SfS BA og viste interesse for å bli med i dette arbeidet, noe styret i KranTeknisk Forening vedtok og som resulterte i at foreningen tegnet seg som stifter.

I alle henseender vil KTF-standarden «Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg» være et viktig bidrag som KranTeknisk Forening har med seg inn i dette arbeidet.

KranTeknisk Forening har vært med som en av stifterne i SfS BA siden 2019 og er aktiv med i prosjektet "Sikre løfteoperasjoner" med blant annet lage veiledere og utvikle bransjestandarder for en sikrere næring. Les mer om SfS BA her.

Foto: SfS BA

ktf-logo

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din