Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Samspill som gjennomføring – Bodø

Samspill er en moderne og effektiv strategi for best mulig gjennomførelse av prosjekter.

Marstrand, i samarbeid med Bodø Næringsforum, har gleden av å invitere deg til 2 dager med faglig påfyll og inspirasjon om samspill som gjennomføringsmodell.

 

 • 06.02.2024
 • 09.00-16.00
 • Quality Hotel Ramsalt, Bodø
 • Kontrakter, Anskaffelser
 • 06.02.2024
 • 09.00-16.00
 • Quality Hotel Ramsalt, Bodø

Dette arrangementet er avsluttet.

Samspill som gjennomføring 6. februar 2024

Prosjektet gjennomføres med felles målsettinger og felles økonomiske interesser. Byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører bidrar med kompetanse i løsningsvalg og utførelse. Er du nysgjerrig på samspillmodellen? Har du besluttet å gjennomføre prosjekt med en samspillmodell? Eller kanskje du skal levere tilbud til en byggherre i et samspillprosjekt? I så fall kan du lære om modellen og få praktiske tips ved å delta på kurs i Bodø 6 februar 2024. Her møter du kursholdere med praktisk erfaring og lokal kunnskap.

Samspilldagen Bodø 7. februar 2024

Dette er en arena for utveksling av informasjon om aktuelle samspillsprosjekter, dialog og innspill. Regionale byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører fra regionen møtes. Offentlige og private prosjekter presenteres – du vil få innsikt i hva prosjekter som er på trappene og hva som kan forventes. Det blir gjennomført workshops hvor byggherreperspektivet og leverandørperspektivet behandles. Målet er å skape forståelse og læring. Dette bidrar til gode prosjekter for alle aktører.

Marstrand, Bodø Næringsforening og Quality Norway er arrangør og vertskap:

Om samspill

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt
samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for
samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig
med kontraktforståelse. Videre, det holder ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i
prosjektet.

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres
av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell
med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god
samarbeidskultur

Målgruppe

• Oppdragsgivere og leverandører
• Ledere
• Prosjektledere
• Prosjekteiere
• Byggeledere
• Prosjekteringsledere
• Prosjektstøtteressurser
• Prosjektressurser
• Innkjøpere
• Kontraktledere
• HR-personell
• Organisasjonsutviklere
• Jurister

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Paul Torgersen

Partner, prosjektledelse, Marstrand AS

Paul har 25 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver og prosjektleder fra prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, Forsvaret, IT-bransjen, infrastruktur (kraft, telenett, jernbane og vei), olje- og gass-industrien og ikke minst offentlig sektor. Han ledet oppbygging av Metier Consulting i perioden fra oppstarten i 2000 til 2016 hvor virksomheten hadde 65 ansatte og 150 millioner kroner i omsetning. Han har tidligere erfaring fra Det norske Veritas og Norske Skog.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kai Haakon Kristensen

Områdeleder for kvalitet og systematisk ferdigstillelse, Ny Flyplass Bodø

Kai Haakon Kristensen har 27 års erfaring de fleste bygningstyper og entrepriseformer, inkludert samspill og OPS. Han har erfaring fra privat og offentlig sektor som rådgiver, diverse prosjektlederfunksjoner og også som avdelingsleder. Han er foredragsholder i bedrifter, bransjeorganisasjoner og ved universiteter i Norge. Han har doktorgrad innen faget prosjekteringsledelse og er sensor ved NTNU og UiA innenfor byggfag og er forfatter av vitenskapelige artikler og én bok. Kai er rådgiver i LEAN, spesielt i prosjekters tidlige fase og prosjekteringsfasen. Han har kunnskap og erfaringer fra FOUI-arbeid, prosjektledelse i SAMBIM (NFR-prosjekt), og er fast deltaker i evalueringspanel ved NFR. Deltaker i prosjektevaluering av OSL-T2, og følgeforskning i Statsbygg. Kai har i dag rollen som Områdeleder for kvalitet og systematisk ferdigstillelse i prosjektet Ny Flyplass Bodø.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anette Bjørklund

Advokat og kontraktsrådgiver

Anette Bjørklund er advokat og kontraktsrådgiver med over ti års arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun bistår i hovedsak med juridisk rådgivning innen entreprise og offentlige anskaffelser. Anette har særlig erfaring med å jobbe i tverrfaglige team, og har de senere årene arbeidet tett på prosjektledere i flere byggeprosjekter fra anskaffelses- til gjennomføringsfase.

Anette er for tiden kontraktsrådgiver i samspillet for E2-anleggsentreprisen i Ny lufthavn Bodø prosjektet. Hun har tidligere deltatt i kontraktsforhandlingene rundt eiendomstransaksjonene som har muliggjort flyttingen av dagens Bodø lufthavn fra Bodø kommune sin side.

Dato og tid

 • 06.02.2024 09:0016:00

Program

Registrering, frokost og mingling 08.00-09.00

Lunsj kl 11.30 – 12.30

Slutt 16.00

Program

 1. Introduksjon
 2. Hva er samspill som gjennomføringsmodell?
 3. I hvilke prosjekter passer samspill?
 4. Beskrivelse av modeller
  1. Kontraktmodeller
  2. Aktører som skal delta i samspillet
  3. Tidspunkt for involvering
  4. Organisering
  5. Vederlag og insentiver
  6. Kontraktbestemmelser
 5. Gjennomføring av samspill – tematikk for Fase 1 og fase 2
  1. Oppstart
  2. Prosjektutvikling – Fase 1
  3. Prosessen frem til enighet om pris – fast pris/målpris
  4. Avtale for Fase 2
  5. Gjennomføring – Fase 2
 6. Gjennomføring av konkurranse
  1. Konkurransebestemmelser
  2. Tildelingskriterier
  3. Spesielt om oppdragsforståelse og evaluering av tilbudt team
 7. Avslutning

 

Programmet gjennomføres interaktivt med deltakerne hvor dialog, spørsmål og erfaringsutveksling står sentralt.

Kursholdere: Anette Bjørklund, Kai Haakon Kristensen og Morten Aagaard (Marstrand)

Kurs

Hotell

Quality Hotel Ramsalt:
Overnatting: kr 1 590,- Kun oppgraderte rom igjen.
Bookingkode: 1156GR008121
Send gjerne e-post til Tonje Elvine Karlsen – tonje.karlsen@strawberry.no med å oppgi bookingkoden over.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Augustin

05.03.2024

Samspill som gjennomføringsmodell – Trondheim

Arrangør

association
association

Kurs

Arrangør

association
association

Kurs

Quality Hotel Augustin

03.04.2024

Samspillkontrakter – Trondheim

Arrangør

association