Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
SLBA-forum

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Forumet har vist seg å være en suksess, det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

Vi ønsker at deltakerne sender inn spørsmål og aktuelle problemstillinger som de ønsker å få belyst under plenumsdiskusjonen på SLBA forum. Spørsmål kan sendes til stene.kristiansen@qualitynorway.no innen tirsdag 4. april.

 

 • 12.04.2023
 • 12.00 - 15.00
 • Interaktivt møte
 • Kran og løft
 • 12.04.2023
 • 12.00 - 15.00
 • Interaktivt møte
 • Gratis deltakelse

Temaer som behandles i SLBA-forum kan blant annet være:

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

KTF

Dato og tid

 • Dag 1: 12.04.2023 12:0015:00

Program

Program kommer nærmere møtestart.

Spørsmål og aktuelle problemstillinger som deltakerne ønsker å få belyst under plenumsdiskusjonen på SLBA forum kan sendes til stene.kristiansen@qualitynorway.no innen fredag 1. april.

 

Digitalt møte

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.

Gratis, men påmelding nødvendig.

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte