Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte.

 • Oppdatering om aktuelle og relevante tema
 • Aktuelle verktøy og dokumentasjon
 • Utveksle erfaring og informasjon
 • Drøfting av ideer
 • Vedlikeholde og utvikle ditt og din bedrifts faglige nettverk

Forumet har vist seg å være en suksess, og det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

 • 07.12.2023
 • 10.30 - 15.00
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Kran og løft
 • 07.12.2023
 • 10.30 - 15.00
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Temaer som behandles i SLBA-forum kan blant annet være:

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Vi ønsker at deltakerne sender inn spørsmål og aktuelle problemstillinger som de ønsker å få belyst under plenumsdiskusjonen på SLBA forum. Spørsmål kan sendes til stene.kristiansen@qualitynorway.no innen fredag 20. oktober.

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer her. 

KTF

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Eigeland

Prosjektleder og byggherrerådgiver – bygging under bakken, Vedal

Arne er utdannet geotekniker og bistår Vedals prosjekter med løsninger for bygging under bakken i alle faser fra utvikling, planlegging og gjennomføring.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Espen Jensen

Daglig leder, Rental Group Crane AS

Espen er utdannet som sivilingeniør maskinteknikk. Han har lang erfaring fra operative stillinger innen prosessindustrien og 10 år innen kranbransjen. Espen jobber nå som daglig leder i Rental Group Crane AS, og har vært med å utvikle selskapet siden 2018. Rental Group Crane AS driver med utleie og salg av tårnkraner, og er forhandler i Norge for Comansa og Vicario kraner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trond Fossheim

SHA Leder, Vedal AS

Trond er utdannet elektromontør gr. L og har mesteparten av karrieren arbeidet som lærer innen kran og løft. I tillegg til dette har han jobbet for heisbransjen som instruktør, vært lærebokforfatter, utarbeidet læreplaner, utført kontroll av prosedyrer samt bistått med montering av kraner. Han har også vært sensor for kranfører og kontrollør ved eksamener og har hatt oppdrag for Politiet og Arbeidstilsynet i forbindelse med granskning og utarbeidelse av årsakssammenheng ved arbeidsulykker.

Trond erfarer at, selv om opplæring av både kranførere og spesielt anhukere har pågått siden tidlig i 70- årene, er kompetansen fortsatt jevnt over svak. Dette mener han har sammenheng med for dårlig og manglende praksis i opplæringen. Den den siste utgaven av KTF standarden, sammen med SLBA forumet, håper han kan bidra til kompetanse heving. Han tenker da spesielt på bygg og anleggssektoren slik at det kan etableres en god praksis og felles forståelse for hva som gir sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser. Av den grunn er Trond en av KTF sine saksbehandlere i saker som omhandler løft i bygg- og anlegg og er foreningen sin andre representant i arbeidsgruppen Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Eirik Kynningsrud

Daglig leder, Nordic Crane AS

Eirik er utdannet bygg og anleggs ingeniør og har 35 års erfaring i kranbransjen. Sitter også som Styreleder i Kranutleiernes Landsforening.

Dato og tid

 • Dag 1: 07.12.2023 10:3015:00

Program

10.00 Registrering

10.30 Innledning og presentasjon
Hermod Pettersen, styreleder KTF og Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

11.00 KTF standarden og forankring i Løfteveilderen
Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

11.30 Lunsj

12.15 Hva trenger bestilleren for å oppgi ved bestilling av mobilkran – hvilke opplysninger trenger leverandør av krana for å levere riktig produkt
Eirik Kynningstud, Daglig Leder, Nordic Crane AS

12.45 Oppstilling av kraner – betyr det noe i grunnen?
– Underlag og fundamentering for oppstilling av mobil-, tårn-, lastebilkran og betongpumper
Arne Eigeland, Vedal AS 

13.15 Kaffepause

13.45 HMS aspektet ved oppstilling og drift av tårnkraner
– Plassering, omgivelser, hindringer, El.luftledninger, trafikk, publikum
– Fundamentering
– Monteringsfasen
– Overlevering og utstyrsspesifikk opplæring
– Daglig kontroll
– Dokumentasjon for kransertifisering, daglig kontroll utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring etc
Espen Jensen og Jan Ståle Døhl, Rental Group Crane 

14.30 Internasjonal standard for opplæring av anhukere og signalgivere (ISO 23853 Cranes — Training of slingers and signallers) og andre aktuelle internasjonale standarder
Hermod Pettersen, styreleder KTF

15.00 Oppsummering, spørsmål, avslutning
Hermod Pettersen, styreleder KTF

 

Fysisk møte

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Møtepris er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Det kan komme tillegg i pris på dagpakke (lunsj, pausemat). Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.