Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
SLBA forum Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA forum- Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet har vist seg å være en suksess, og arrangeres nå for tiende gang. Det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

 • 12.10.2021
 • 11.00 - 15.00
 • Oslo Kongressenter
 • Kran og løft
 • 12.10.2021
 • 11.00 - 15.00
 • Oslo Kongressenter

Dette arrangementet er avsluttet.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trond Fossheim

SHA Leder, Vedal AS

Trond er utdannet elektromontør gr. L og har mesteparten av karrieren arbeidet som lærer innen kran og løft. I tillegg til dette har han jobbet som for heisbransjen som instruktør, vært lærebokforfatter, utarbeidet læreplaner, utført kontroll av prosedyrer samt bistått med montering av kraner. Han har også vært sensor for kranfører og kontrollør ved eksamener og har hatt oppdrag for Politiet og Arbeidstilsynet i forbindelse med granskning og utarbeidelse av årsakssammenheng ved arbeidsulykker.

Trond erfarer at, selv om opplæring av både kranførere og spesielt anhukere har pågått siden tidlig i 70- årene, er kompetansen fortsatt jevnt over svak. Dette mener han har sammenheng med for dårlig og manglende praksis i opplæringen. Den den siste utgaven av KTF standarden, sammen med SLBA forumet, håper han kan bidra til kompetanse heving. Han tenker da spesielt på bygg og anleggssektoren slik at det kan etableres en god praksis og felles forståelse for hva som gir sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser. Av den grunn er Trond en av KTF sine saksbehandlere i saker som omhandler løft i bygg- og anlegg og er foreningen sin andre representant i arbeidsgruppen Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Hermod Pettersen Maskin-Konsult

Hermod har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod er daglig leder i Hermod Pettersen Maskin-konsult, og han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terje Bakke

Senioringeniør, Statsbygg

Terje har erfaring med HMS siden 2001. Startet i bedriftshelsetjeneste og har jobbet i bygg og anlegg siden 2007. Terje har jobbet regionalt og på prosjekter for Skanska, og på Follobanen for Bane NOR og nå på Nytt regjeringskvartal for Statsbygg. Terje jobber for en proakiv, og systematisk tilnærming til forebygging av ulykker innen de 6 dødsrisikoene i bransjen hvor fare for fallende gjenstander er en av de 6. I Follobanen ble det blant annet innført krav til at løftesektorer og gangveier skulle vises på riggplanen, og løft over personell ble kategorisert som alvorlig hendelse og behandlet deretter. På Prosjekt Nytt regjeringskvartal er det nå utarbeidet en felles løfteprosedyre som bygger på KTF-standarden. Løfteprosedyren har blitt utarbeidet i samspill med alle hovedentreprenørene på prosjektet.

Dato og tid

 • Dag 1: 12.10.2021 11:0015:00

Program

10.30  Registrering

11.00   Innledning og presentasjon
Hermod Pettersen, styreleder KTF og Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

11.30   Lunsj

12.15   Erfaringer med kompetanse i logistikk-kjeden
Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

13.00   Erfaringer fra samspill i planleggingsfasen i prosjekt Nytt regjeringskvartal
KTF-standarden i Statsbygg
– Samspill om koordinering av kran og løft
– Felles kranprosedyre
Terje Bakke, senioringeniør Byggherreavdelingen, Statsbygg

13.30   Kaffepause

13.45   Workshop – plenumsdiskusjon
Hvilke utfordringer har man med sikre løfteoperasjoner i byggebransjen?

14.30   Midlertidige oppheng i bygg
Case – gjennomgang
– Hva er regelverk?
– Hva må man tenke på?
– Problemstillinger
– Dimensjonering av taljer
Hermod Pettersen, styreleder KTF

15.00   Oppsummering, spørsmål, avslutning

 

Fysisk møte

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte