Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Forumet har vist seg å være en suksess, det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

 • 07.05.2024
 • 12.00 - 15.15
 • Interaktivt møte
 • Kran og løft
 • 07.05.2024
 • 12.00 - 15.15
 • Interaktivt møte
 • Gratis deltakelse

Temaer som behandles i SLBA-forum kan blant annet være:

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer her. 

KTF

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trond Fossheim

SHA Leder, Vedal AS

Trond er utdannet elektromontør gr. L og har mesteparten av karrieren arbeidet som lærer innen kran og løft. I tillegg til dette har han jobbet for heisbransjen som instruktør, vært lærebokforfatter, utarbeidet læreplaner, utført kontroll av prosedyrer samt bistått med montering av kraner. Han har også vært sensor for kranfører og kontrollør ved eksamener og har hatt oppdrag for Politiet og Arbeidstilsynet i forbindelse med granskning og utarbeidelse av årsakssammenheng ved arbeidsulykker.

Trond erfarer at, selv om opplæring av både kranførere og spesielt anhukere har pågått siden tidlig i 70- årene, er kompetansen fortsatt jevnt over svak. Dette mener han har sammenheng med for dårlig og manglende praksis i opplæringen. Den den siste utgaven av KTF standarden, sammen med SLBA forumet, håper han kan bidra til kompetanse heving. Han tenker da spesielt på bygg og anleggssektoren slik at det kan etableres en god praksis og felles forståelse for hva som gir sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser. Av den grunn er Trond en av KTF sine saksbehandlere i saker som omhandler løft i bygg- og anlegg og er foreningen sin andre representant i arbeidsgruppen Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg.

Dato og tid

 • Dag 1: 07.05.2024 12:0015:15

Program

11.45 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

12.00 Velkommen
– Hva gjør KranTeknisk Forening?
Hermod Pettersen, styreleder KTF

12.15 Sikker bruk av løfteutstyr – løfteveilederens forankring i KTF-standarden
Hermod Pettersen, KIS AS

12.45   Sykdom, personskader og redning/evakuering i høyden (kraner) – OBRE /USAR (Urban search and rescue) sine betraktninger, erfaringer og råd.

 • AMK sine erfaringer fra hendelser og redning i bygg og anlegg
 • Hva og hvilke aksjoner skal/bør kollegaer gjennomføre overfor skadelidte mht. førstehjelp og behandling.
 • Aktuelt førstehjelpsutstyr plassert i kranen/i høyden?
 • Aktuelt evakueringsutstyr, hvem kan være og hva kreves redningspersonell?
 • Hva bør vi ha med i prosjektets beredskaps og varslingsplan for å sikre rask bistand
 • Hvordan og hva skjer ved varsling av ulykker/bistand?
 • 113/USAR, hva gjør og hva ønsker nødetatene av og fra varsler

Espen Munthe-Kaas, Oslo universitetssykehus HF og Lars A. Grimsgars, Oslo brann og redningsetat

13.30 Pause

13.45 Organisering av byggeplass for sikre løfteoperasjoner

 • Logistikk, kran og løfteoperasjoner

Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

14.15 Byggherrens koordinator sine utfordringer for å ivareta kran og løft
Martin Johansson, SHA-Koordinator, Sykehusbygg HF

14.45 Kranfører – utleiedirektivet – komplett løsning
TBA

15.15 Oppsummering og avslutning
Hermod Pettersen og Trond Fossheim

Digitalt møte

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.

Gratis, men påmelding nødvendig.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Nettkurs

Arrangør

association
association