Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Forumet har vist seg å være en suksess, det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

 • 07.05.2024
 • 12.00 - 15.30
 • Interaktivt møte
 • Kran og løft
 • 07.05.2024
 • 12.00 - 15.30
 • Interaktivt møte

Dette arrangementet er avsluttet.

Temaer som behandles i SLBA-forum kan blant annet være:

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trond Fossheim

SHA Leder, Vedal AS

Trond er utdannet elektromontør gr. L og har mesteparten av karrieren arbeidet som lærer innen kran og løft. I tillegg til dette har han jobbet for heisbransjen som instruktør, vært lærebokforfatter, utarbeidet læreplaner, utført kontroll av prosedyrer samt bistått med montering av kraner. Han har også vært sensor for kranfører og kontrollør ved eksamener og har hatt oppdrag for Politiet og Arbeidstilsynet i forbindelse med granskning og utarbeidelse av årsakssammenheng ved arbeidsulykker.

Trond erfarer at, selv om opplæring av både kranførere og spesielt anhukere har pågått siden tidlig i 70- årene, er kompetansen fortsatt jevnt over svak. Dette mener han har sammenheng med for dårlig og manglende praksis i opplæringen. Den den siste utgaven av KTF standarden, sammen med SLBA forumet, håper han kan bidra til kompetanse heving. Han tenker da spesielt på bygg og anleggssektoren slik at det kan etableres en god praksis og felles forståelse for hva som gir sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser. Av den grunn er Trond en av KTF sine saksbehandlere i saker som omhandler løft i bygg- og anlegg og er foreningen sin andre representant i arbeidsgruppen Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lars A. Grimsgård

Oslo Brann- og Redning (OBRE)

Ansatt i Oslo Brann- og Redning (OBRE) siden 2009. Tjenestegjort på Redningsavdelingen siden 2012. Tidligere Fagansvarlig tauredning OBRE.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Espen Munthe-Kaas

Fagansvarlig USAR i ambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus HF

Som fagansvarlig USAR i ambulanseavdelingen jobber jeg prehospitalt med hvordan avdelingen skal behandle pasienter i urbane konstruksjoner og ufremkommelige miljøer. Sammenraste bygg, kraner, sjakter, skrenter og jordras/kvikkleireras og lignende er hva som går igjen av steder vi opererer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Martin Johansson

SHA-Koordinator, Sykehusbygg HF

Erfaring som SHA-koordinator for offentlige og private oppdragsgivere gjennom snart 15 år. Er nå SHA rådgiver i Sykehusbygg.

Dato og tid

 • Dag 1: 07.05.2024 12:0015:30

Program

11.45 Møtet er åpent – vi kommer oss på nett

12.00 Velkommen
– Hva gjør KranTeknisk Forening?
Hermod Pettersen, styreleder KTF

12.15 Sikker bruk av løfteutstyr – løfteveilederens forankring i KTF-standarden
Hermod Pettersen, KIS AS

12.45 Syk pasient i kran
– Hva gjør jeg om kollega blir syk?
– Når og hvordan skal en pasient evakueres?
– Hva forventes av helsevesenet når vi kommer med ambulanse?
– Hva gjør kollega til den som er syk før ambulanse ankommer. Hva er mulig?
Espen Munthe-Kaas, Fagansvarlig USAR i ambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus HF

OBRE: Uønskede hendelser ved arbeid i høyden
– Kommunal organisering ved uønskede hendelser ved arbeid i høyden. Stor-Oslo vs. resten av landet
– Forventninger til arbeidsgivere
– Hvilke tiltak bør gjøres på en byggeplass i forkant av en hendelse
– Handlingsmønster ved en uønsket hendelse
Lars A. Grimsgård, Oslo Brann- Redning (OBRE)

13.45 Pause

14.00 Organisering av byggeplass for sikre løfteoperasjoner
– Logistikk, kran og løfteoperasjoner
Trond Fossheim, Vedal Prosjekt AS

14.30 Erfaringer fra byggeplass, koordinering og samordning av kran & løft
– Hvordan ser det ut i dag?
– Bedre praksis, hva fungerer?
– Planlegging av aktiviteter helt fra leverandør?
– Kompetanseheving, krav til SHA koordinator, HMS ansvarlige og verneombud
Martin Johansson, SHA-Koordinator, Sykehusbygg HF

15.00 Komplette løsninger av kran- og løfteoperasjoner
Chris André Vadseth, Kranfører AS

15.30 Oppsummering og avslutning
Hermod Pettersen og Trond Fossheim

Digitalt møte

Gjennomføring Digital gjennomføring på Teams. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Teamslink Link til Teams blir sendt på e-post dagen før møte.