Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Smart verdibasert vedlikehold – moderne vedlikehold

Bli med på konferanse og hør mange interessante foredrag!

Industrien står ovenfor nye utfordringer og skal man være ledende innenfor fremtidsrettet vedlikehold, er det viktig å ta i bruk de muligheter og løsninger i Smart vedlikehold, Maintenance 4.0 og Society 5.0.

 

 • 07.06.2023–08.06.2023
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 07.06.2023–08.06.2023
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot personell med arbeidsoppgaver og ansvar innenfor:

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Ledelse, økonomi og prosjektering
 • Sikkerhet og beredskap
 • Leveranser og salg av vedlikeholdstjenester og utstyr
 • Undervisning og forskning
 • Planlegging
 • Asset Management

Konferansens mål er å presentere nye tekniske trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teorier og praktiske løsninger for smart verdibasert vedlikehold,

Konferansen vil gi faglig utvikling og foredragene vil være med på å bygge opp en faglig vedlikeholdskompetanse for deltakerne, spesielt med hensyn på smart verdibasert vedlikehold. En rekke konsepter og metoder som har eksistert i flere år vil få en ny renessanse ved bruk av Industri 4.0 og smart vedlikehold.

Det blir lagt stor vekt på å få presentert ideer fra ledende vedlikeholdspersonell. Dette sammen med praktiske erfaringer vil gi deltakerne en etterspurt fremtidig kompetanse.

Sentrale temaer vil være:

 • Trender i en bærekraftig utvikling
 • Kompetanse
 • Erfaringer fra ledende bedrifter nasjonalt og internasjonalt
 • Industri 4.0
 • Organisasjonsutvikling
 • Digitalisering
 • Asset Management
 • ISO 55 000
 • Performance messurement
 • Datafangst og dataanalyse
 • Verdibasert vedlikehold
 • Forbedringsprosesser
 • Kostnadsbesparelser
 • Smart Manufacturing Solutions
 • Internasjonale standarder
 • Satsninger innen vedlikehold
 • Vedlikeholdsstyring og styringssløyfa
 • Presentasjon av masteroppgaver

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverksbygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ole Jørgen Melleby

COO eSmart Systems/Verico, Verico AS og eSmart Systems AS

Ole Jørgen har jobbet med «Asset management», inspeksjon og vedlikeholdsstyring i mange roller, blant annet gjennom;

 • operativt ledelse innen drift, inspeksjon og vedlikehold i offshore- og landindustrien,
 • rollen som leder for AGR sin «Asset Integrity» avdeling.
 • forskrifter og revisjoner som fagleder i Petroleumstilsynet og i Arbeids- og Sosialdepartementet
 • standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og som styremedlem i sektorstyret for Petroleum i Standard Norge, samt.
 • som styremedlem i oppstartsselskaper.
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anna Steine

Resource Manager Engineering, IMDS Norway, Oceaneering Asset Integrity AS

Anna Steine har bakgrunn som RAMS ingeniør og har jobbet med vedlikeholdsfaget siden 2002, hovedsaklig innen olje- og gassnæringen. Hun har jobbet med vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprosjektering, driftsoppfølging, subsea anleggsintegritet og som prosjektleder for vedlikeholdsprosjekt. Steine har de siste årene jobbet som operativ leder og har i dag ansvar for alle ingeniørene som jobber innen vedlikehold, inspeksjon og kran & løft.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Andreas Strøm

Manufacturing Account Executive , Cognite

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arnfinn Mentyjærvi

Teknisk sjef, Lerøy Aurora AS, avd. Laksefjord

Arnfinn har jobbet med vedlikehold siden 1984 (Lærekontrakt med A.S Sydvaranger). Han har jobbet for: Sydvaranger A.S , Anleggsmaskin reparatør, Perpetuum Waste Management, drifts leder, Sydvaranger Gruve, Vedlikeholds sjef, Elkem Salten, Teknisk sjef, Varanger Kraft Entreprenør A.S, Daglig Leder og Lerøy Aurora A.S, Teknisk sjef.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset, og er ansatt på Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Per har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold. De siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0, prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0. Han underviser studenter både på master og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.

Per har tidligere vært senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Per er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er styremedlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14 maintenance engineering. Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Per er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innenfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Dag 1: 07.06.2023
 • Dag 2: 08.06.2023

Program

Dag 1

09.00 Registrering

09.30 Åpning
Per Schjølberg, NTNU

09.45 Moderne trender i en bærekraftig utvikling
– Vedlikeholdsstatus i Europa
-Trender
– Vedlikeholdsverdi
– Bærekraft
Per Schjølberg, NTNU

10.15 Performance messurement
– Datafangst
– Dataanalyse
– Modellering
– Beslutningsunderla
Morten Andreas Strøm, Cognite 

11.00 Kaffepause

11.15 Ny satsning på vedlikehold krever investering og involvering fra ledelsen
– Vedlikeholdspolicy og -strategi
– Kompetanse
– Asset Management – faglig innhold
– Veien inn i fremtiden med smart vedlikehold
Trond Michael Andersen, Statens vegvesen

12.00 Nye satsninger innen offshore vedlikehold
 – Nye forretningsmodeller
– Innovative løsninger i fremtidige offshore utfordringer
– Suksesskriterier for ledende konsulenter innenfor vedlikehold
Anna Steine, Oceaneering Asset Integrity AS           

12.45 Lunsj

13.45 Smart Maintenance​
– Deloitte Center of the long view: Trends and Drivers in Manufacturing
– Deloitte Smart factory, Germany
– Case Equinor: Value based Technology Management
Kjetil Torvanger, Deloitte Norge

14.30 Industrial Solutions
– Smart Factory
– Examples from a leading company
– New ideas to Norwegians companies
– Industrial Edge
Frank Bråthen, Siemens AS

15.15 Kaffepause

15.30 Et tryggere og mer bærekraftig samfunn
– Integritet
– Risikostyring og innovasjon
– Bærekraft og sikkerhet
Rickard Dalman, Proactima   

16.15 Vedlikeholdsorganisering i en innovativ bedrift
– Forbedringer og Kostnadsbesparelser
– Vedlikeholdsstyring i fremtiden
Fahad Rehman, Elkem

17.00 Slutt for dagen

19.00 Konferansemiddag

Dag 2

08.30 Datafangst og dataanalyse
– Krav fra ISO til datafangst og -analyse
– Krav til effektive styringssystemer
– Viktigheten av ISO 55 000 i smart vedlikehold
Ole Jørgen Melleby, eSmart Systems AS

09.15 Nye løsninger for bedre integrasjon av ERP i Smart Maintenance
– Utnytt digital tråd for å sikre tilgang til oppdatert engineering-data i vedlikeholdsfasen.
– Eksempler på nye innovative løsninger
– Bedriftseksempler
Lars Fossum og Audun Grimstad, SAP

10.15 Kaffepause

10.45 Vi har troen på fremtiden – vi er studenter på NTNU
– Vedlikeholdsoptimalisering og reduksjon av nedetid – Master of Thesis – Abram Dionisius Antory
– Sikkerhet og barrierer i vedlikehold – Master of Thesis – Hans Stormyr Sæther

11.15  NTNU sin satsning på innovative løsninger hos studentene
 – Innovative løsninger utviklet av studenter
– Læring i industrien av neste generasjon teknologier
Ingerid Knutsdatter Risvik, Project Manager Team 2023, Revolve NTNU

11.45 Lunsj

12.45 Viktigheten av kompetanse i en forbedringssatsning
– Vedlikeholdsstrategiens betydning
– Kompetansetyper
– Effekt av kompetanseheving
Hege Mjaatvedt Bjørge, Equinor

13.30 Kaffepause

 13.45 Digitaliseringens viktighet i vedlikeholdet
– Verdibasert smart vedlikehold
– Datafangst og prediksjon
– SAP som verktøy i en forbedringsprosess
Arnt Johnsen, Hydro Aluminium Metal   

14.30 Vedlikeholdsstyring i en innovasjonsprosess
– Vedlikehold i verdens klasse
– Innovasjon og bærekraft
– Behovet om å ligge i teknologisk front
Arnfinn Mentyjærvi , Lerøy Aurora

15.15 Oppsummering og avslutning

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1295,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR011740. Rommene frigis en uke før konferansestart.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.