Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Tavleforeningens årsmøte 2024 med tilhørende tavleforum

Tavleforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende Tavleforum som i år vil være på Støtvig Hotel på Larkollen.

Velkommen til to dager med faglig påfyll, nettverksbygging og sosialt samvær 4.-5. april 2024!

 

 

 • 04.04.2024–05.04.2024
 • 2 DAGER
 • Støtvig Hotel, Larkollen
 • Elektrotavler
 • 04.04.2024–05.04.2024
 • 2 DAGER
 • Støtvig Hotel, Larkollen
 • Deltakerpris fra kr 6 900,-

Tavleforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende Tavleforum – et treffsted for bransjen.

Selve årsmøtet er gratis for de som ønsker å delta. Årsmøtet vil bli gjennomført i hht foreningens vedtekter.

Tema årets arrangement er: 

 • Tavleforeningen informerer
 • Verifikasjonsordningen i praksis
 • Markedsoversikt – hvordan ser elektromarkedet ut fremover
 • Orientering fra NEK
 • Tavleprodusenten som leverandør av kanalskinner
 • Vurdering av lysbuefare i praksis
 • Rekrutering til eltavlebransjen
 • Termografering som viktig forebyggende vedlikeholdstiltak

Målgruppe

 • Medlemmer av Tavleforeningen
 • Andre med interesse for faget

 

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer. Les mer her.

tavle

Dato og tid

 • 04.04.2024 11:0019:00
 • 05.04.2024 09:0013:00

Program

Torsdag 4. april

11.00 Registrering og lunsj

12.00 Årsmøte i Norsk Eltavleforening

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, samt to personer til tellekorps
 4. Årsrapport 2023
 5. Årsregnskap for 2023
 6. Fastsettelse av kontingent for år 2025
 7. Budsjett for 2024
 8. Valg
 9. Innkomne forslag

Faglig program:

13.30 Tavleforeningen informerer
Jørgen H. Walther, styreleder Tavleforeningen

13.45 Verifikasjonsordningen i praksis
– status
Inger Jakobsen og Eivind Huber, Norsk Sertifisering

14.30 Kaffepause

15.00 Markedsoversikt – hvordan ser elektromarkedet ut fremover
Harald Lid, Nelfo

15.45 Orientering fra NEK
– Revisjon av NEK 439-serien
– NEK TR400
– Nye tavlerelaterte standarder under utarbeidelse
– Spørsmål fra salen
Eirik Selvik, NEK

16.45 Avslutning

18.00 SHOW! When you think you`ve seen it all, think again!

19.30 Årsmøtemiddag     

Fredag 5. april

09.00 Tavleprodusenten som leverandør av kanalskinner
– bruksområder
– praktiske løsninger
– bruk av brannsperre
– ansvarsforhold
Lars Erik Huseby, Micro-Matic

09.45 Vurdering av lysbuefare i praksis
– tilgjengelige hjelpemidler
– utfordringer
– merking på skilt
Ben Tore Ulleland, EATON

10.30 Kaffepause

11.00 Rekrutering til eltavlebransjeN
 Sabine Lutterbach, ELFOB – EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR BUSKERUD

11.45 Termografering som viktig forebyggende vedlikeholdstiltak
– Generelt om erfaringer ved termografering av tavler
– Tolkning av bilder og feilkilder
– Utfordringer mht. refleksjon fra blanke koblingsbolter
– Utfordringer mht. tilgjengelighet til strategiske punkter
– Hvilke hensyn må tas ved planlegging og utførelse av tavler for optimal nytte av termografering
Erik Åsly, Omega-Holtan AS

12.30 Avslutning, oppsummering og lunsj

Konferanse, alt inkludert

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Totalpris:
Kr 6 500,- + mva for medlemmer av Tavleforeningen
Kr 7 900,-  + mva for øvrige deltakere

Pris per deltager inkluderer følgende:

 • Deltagelse på årsmøtet 04.04.2024 (gratis deltagelse for alle)
 • Deltagelse på Tavleforum
 • Lunsj 04.04 og 05.04.2024
 • Pausemat begge dager
 • Årsmøtemiddag 04.04.2024 på kvelden inklusive 3 drikkeenheter
 • Overnatting i standard enkeltrom fra 04.04. til 05.04..2024
 • Frokost 05.04.2024

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.