Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Gratis!

Tavleforum 2023- et treffsted for bransjen

Tavleforum har blitt et årlig arrangement med faglig fokus og høy aktualitet.
Benytt Tavleforum som et selvfølgelig og lett tilgjengelig ledd i din løpende faglige utvikling!

 

  • 07.12.2023
  • 08.30-15.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo
  • Elektrotavler
  • 07.12.2023
  • 08.30-15.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Medlemmer av Tavleforeningen og andre med interesse for fagområdet

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.
Les mer her.

tavle

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jørgen H. Walther

Rådgiver, Cowi AS Avd. Fredrikstad

Jørgen H. Walther er ingeniør hos COWI Fredrikstad. Hovedoppgavene er prosjektering av elektrotekniske, automatiserings -og driftskontrollanlegg for industri, vann og avløp. Han har også erfaring fra leverandørsiden og kjenner godt til anlegg og igangkjøring av slike anlegg. Videre forelest ved diverse arrangementer for Tavleforeningen.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans-Petter Nybakk

Faglig leder, Norsk Eltavleforening

Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Torgeir Waterhouse

Partner, Otte AS

Torgeir har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Før oppstarten av Otte i 2019 kom han fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. I tillegg har Torgeir deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tom Jonberg

Forskriftsansvarlig for FEK, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tom har over 35 års fartstid inne elektrofaget i flere roller. Han har jobbet med planlegging, prosjektering, installasjon, drift og opplæring. Han har erfaring fra flere sider, rådgiversiden, byggherresiden, installasjonsbransjen, læreverket og offentlig drift, forvaltning og vedlikehold.

Dato og tid

  • 07.12.2023 08:3015:30

Program

Torsdag 7. desember 

08.30 Registrering med kaffe

09.00 Tavleforeningen informerer
Jørgen H. Walther, styreleder Tavleforeningen

09.15  Nytt fra NEK
– Generell orientering om ny utgave av NEK 439-serien
– Øvrige nye standarder
– Ny teknisk rapport om anordning av N-leder og systemreferanseleder i tavler
Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

09.45 Verifikasjonsordningen for tavleprodusenter
– Bakgrunn for ordning
– Presentasjon av verifikasjonsordning
Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen og Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering

 10.45 Kaffepause

 11.15 Kvalifikasjonskrav for arbeid i installerte tavler
Tom Jonberg, Sjefsingeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

11.45  Batteribank og ladesystemer
– Utfordringer for distribusjonssystemer
Morten Fjeldseth og Bjørn Henning Lagset, Smart Energy System

12.15 Lunsj

13.15 Containere/flyttbare installasjoner med ladeutstyr m/u batterianlegg
– Hvilke standarder og regler gjelder for installasjon og utstyr i containere.

Dimensjonering av skinner i tavler med flere strømkilde
– Forhold som må hensynstas i nye og eksisterende tavler

NEK TR 400 – Systemjording i TN Installasjoner – anordning av nøytralledere og systemreferanseleder
– Veileder som viderefører presiseringene i Tolkning 11 til tavler med flere strømkilder i parallell drift
Fredrik Aandal, leder av NK21 og medlem i arbeidsgruppe i NK64 for utarbeidelse av ny TR, Schneider Electric

14.15  Kaffepause                        

14.30 Hva betyr AI for bedrifter i elektrobransjen?
– Bli informert om AI og hvilke bruksområder og nytte dette har for små og mellomstore bedrifter.
Torgeir Waterhouse, Otte AS

15.30 Oppsummering og avslutning

 

Vedlegg

Deltakere_tavleforum_2023_-_et_treffsted_for_bransjen_21.11.2023_11_14_01

PDF 31 kB

Fysisk møte

Lunsj
Gratis for fremmøtte.
De som ikke møter uten å avbestille 5 dager før kursstart, vil bli fakturert 700,- + mva for lunsj.

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.