Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Tavleforum 2022- et treffsted for bransjen

Hovedtema på årets Tavleforum er «Nye krav til beskyttelse mot lysbuer i tavler».

Tavleforum har blitt et årlig arrangement med faglig fokus og høy aktualitet.
Benytt Tavleforum som et selvfølgelig og lett tilgjengelig ledd i din løpende faglige utvikling!

Temaet lysbuesikkerhet har lenge vært et forsømt område i Norge, med unntak av olje- og gass-industrien som i mange år har hatt et strengt regelverk, med klare rutiner og tiltak for å redusere lysbuefarer i tavleanleggene, av hensyn til skadebegrensning og trygghet for personell

NEK 400 setter, i siste utgave, fokus på beskyttelse mot interne lysbuer i tavler .

I høstens Tavleforum informerer Tavleforeningen om nye krav til vurdering av beskyttelsestiltak mot interne lysbuefeil i tavler.

 • 08.12.2022
 • 08.30-15.30
 • Felix Konferansesenter, Oslo
 • Elektrotavler
 • 08.12.2022
 • 08.30-15.30
 • Felix Konferansesenter, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Medlemmer av Tavleforeningen og andre med interesse for fagområdet

Følgende agenda tar sikte på å gi deg en nyttig oversikt over viktige forhold knyttet til lysbuesikkerhet i tavler og alternative beskyttelsestiltak:

 • Lysbuens ødeleggende krefter / hendelsesenergi
 • Regelverket
 • Lysbuefeilreduserende tiltak og systemer
 • Beregning av hendelsesenergi
 • Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved betjening og vedlikehold
 • Vurderingsprosessen på prosjekteringsstadiet

Forutsatt at de nye kravene etterfølges, og de rette tiltak iverksettes, kommer de nye kravene driftspersonell og servicepersonell til gode, ved økt sikkerhet og en tryggere arbeidsplass. Videre vil avansert tavleutstyr blir spart for ødeleggelser og viktige anlegg og funksjoner i samfunnet vil unngå driftsstans med uønskede konsekvenser.

Når regelverket skjerpes eller endres, må alle ledd i elektrobransjen tilegne seg ny kunnskap som legges til grunn for risikovurdering, prosjektering, beskrivelse, utførelse og dokumentasjon av elektriske anlegg og tavlene som inngår.

Velkommen til Tavleforum 8.desember 2022!

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer. Les mer her.

tavle

Dato og tid

 • 08.12.2022 08:3015:30

Program

08.30   Registrering med kaffe

09.00   Tavleforeningen informerer
Jørgen H. Walther, styreleder Tavleforeningen

09.15   Beskyttelse mot lysbuefeil i tavler

 • Lysbuefenomenet med årsak og konsekvens
 • Hendelsesenergi
 • Skadebegrensende tiltak
 • Regelverk
  • Nye krav i NEK 400:2022
 • Risikovurdering
 • Kravspesifikasjon

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

10.15   Kaffepause

10.30   Lysbuefeilreduserende utstyr og løsninger

 • Strømbegrensende overstrømsvern
 • Luftbrytere med funksjon for reduksjon av lysbueenergi
 • Fjernbetjening

Torgeir Andersen, Schneider og Kjell-Frode Davidsen, Siemens                         

 11.15   Lysbuefeilreduserende utstyr og løsninger

 • Lysbuevakt for detektering av lysbuer
 • Utstyr for slukking av lysbuen (AQD)

Ben Tore Ulleland, Eaton

12.00   Lunsj

13.00   Verktøy for beregning av hendelsesenergi

 • Presentasjon av REN-blad 1710

Kai Solum, REN

13.30  Verktøy for beregning av hendelsesenergi

 • Nyheter i Febdok

Gjermund Hovde, Nelfo

14.00   Kaffepause

14.15   Vurdering av bruk av egnet personlig beskyttelsesutstyr
Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet

14.45   Plenumsdiskusjon

 • Utfordringer
 • Når skal lysbueenergien beregnes
 • Hvem har ansvar?
 • Hvem gjør hva?
 • Hvem tar beslutning om lysbuereduserende tiltak?

15.30   Avslutning og oppsummering
Det tas forbehold om endringer i programmet

Fysisk møte

Lunsj
Gratis for fremmøtte.
De som ikke møter uten å avbestille 5 dager før kursstart, vil bli fakturert 500,- + mva for lunsj.

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Møtepris er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Det kan komme tillegg i pris på dagpakke (lunsj, pausemat). Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.