Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Temakurs: Brannsikkerhet i historisk bebyggelse

Håndtering av brannsikkerhet i historisk bebyggelse gir noen ekstra utfordringer. Det kan være både byggemåte, hensynet til arkitekturen eller formelt vern som gjør at standardløsningene ikke alltid passer.

 • 09.11.2023
 • 09.00-13.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 09.11.2023
 • 09.00-13.00
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Om kurset

Dette kurset er utviklet i samarbeid med Fabrica kulturminnetjenester og gir en innføring i krav i lover og forskrifter og hvordan vi oftest kan finne gode løsninger tilpasset bygningene. Kurset vil ta for seg praktiske eksempler på de vanligste problemene som forebygging, rømning, varsling og slukkeanlegg.

Temaer som gjennomgås

 • Hvilke regler gjelder for eldre bygg?
 • Særskilte hensyn ved brannsikring av historisk bebyggelse
 • Krav til rømningsveier og eksempler på tilpassede løsninger
 • Effektiv og diskret brannvarsling
 • Valg av slukkeanlegg: fordeler og ulemper ved overrislingsanlegg, vanntåke og inertgass
 • Hvordan innarbeide brannsikre løsninger i vedlikehold og andre bygningsarbeider.
 • Transformasjon og bruksendring – muligheter og utfordringer.
 • Hvordan kan eldre bygningsdelene bevares? Dører, vindu, etasjeskille osv.
 • Brannforebyggende arbeid og organisatoriske tiltak i bruksfasen.

Målgruppe

 • Bygningsforvaltere
 • Huseiere
 • Styremedlemmer i borettslag og sameier
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Rådgivere
 • Kommuner
 • Universiteter
 • Kirkelig Fellesråd

Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS 

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stige

Kunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis. Morten er nå partner i Fabrica kulturminnetjenester som driver med strategisk rådgivning, kulturverdivurderinger, bygningsforskning, tilstandsvurderinger og prosjektering av istandsetting.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Martin Kristoffersen

Branningeniør, COWI

Martin har en mastergrad i brannsikkerhet og jobber som rådgivende ingeniør. Han jobber blant annet med brannsikringsplaner for verneverdige trehusmiljøer, branntekniske tilstandsanalyser og med rådgivning ved rehabilitering og bruksendring i historiske bygninger.

Dato og tid

 • 09.11.2023 09:0013:00

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Innføring i begreper, verdier og regelverk

 • Hvilke regler gjelder for eldre bygninger?
 • Antikvariske verdier og juridisk vern.
 • Hvilke særlige hensyn må man ta?
 • Hva er «sikkert nok»?
 • Hvilke oppgraderinger kan brannvesenet kreve?
 • Hvilke plikter har eier og bruker?
 • Hva kreves av dokumentasjon?
 • Eksempler

Brannsikkerhet i bruksfasen

 • Brannforebygging og organisatoriske tiltak
 • Risikoanalyse
 • Eksempler


Gjennomgang av Byggteknisk forskrift – hvordan passer dagens brannkrav for eldre byggverk?

 • Rehabilitering, transformasjon og bruksendring av eldre byggverk som krever brannteknisk prosjektering.
 • Prosjekteksempler hvor nye krav er tilpasset eldre byggverk.

11.30 Lunsj

12.00 Hvordan velge riktige brannsikringstiltak?

 • Slokkeanlegg
 • Branndeteksjon og varsling
 • Rømningsveier
 • Oppgradering av bygningsdeler: dører, vinduer og konstruksjoner.

13.00 Avslutning

«Fint kurs, mange interessante tema.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.