Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Temakurs: Metodikk og nøkkeltall for eiendomsdrift – hvordan anvende nøkkeltall i praksis?

Målet med kurset er å gi offentlige og private eier av bygningsmasse en gjennomgang av hvordan nøkkeltall fra egen virksomhet i henhold til «NS 3454: Livssykluskostnader i bygg» kan anvendes i praksis. Det vil bli eksempler fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Helse Sør-Øst og andre aktører.

 • 18.04.2024
 • 09.00-10.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 18.04.2024
 • 09.00-10.30
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Tema for kurset blir:

 • Praktisk bruk av nøkkeltall i bygg- og eiendomsforvaltning med fokus på NS 3454.
 • Gode nøkkeltall på eiendomsdrift fra egen virksomhet gir god styringsinformasjon for å sikre effektive eiendomstjenester.
 • Gode nøkkeltall på eiendomsdrift fra egen virksomhet gir muligheter for å benchmarking av egne kostnader mot andre tilsvarende virksomheter som også henter ut nøkkeltall bygget opp etter NS 3454.
 • Bruk av nøkkeltal som grunnlag for læring av beste praksis innenfor virksomhetsområdet.
 • Bruk av nøkkeltall som grunnlag for å vurdere om virksomhetens kostnadsnivå er i tråd med valgt strategi for virksomhetens eiendomsportefølje.
 • Viktigheten av å sette nøkkeltall i fokus som en del av virksomhetens arbeid med forbedringsområder.
 • Uthenting av nøkkeltall i henhold til NS 3454 gir bedre beslutningsunderlag for å gjøre gode valg ved prosjektering av nye arealer.
 • Bruk av nøkkeltall i forbindelse med budsjettering og LCC-analyser.

Målgruppe

 • Beslutningstakere
 • Eiendomssjefer
 • Økonomiansvarlige
 • Controllere
 • Eiendomsforvaltere hos offentlige og store private eiere av bygningsmasse.
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Line Thorvik Thue

Rådgiver, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Line Thorvik Thue er siviløkonom og jobber som rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har gjennom sin tid i fylkeskommunen vært med å tilrettelegge for uthenting av nøkkeltall i henhold til «NS3454: Livssykluskostnader i bygg» fra egen virksomhet gjennom fylkeskommunens regnskapssystem. Møre og Romsdal fylkeskommune eier og drifter ca. 230.000 m2 bygningsmasse (hovedsakelig skolebygg).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anne Charlotte Moe

Spesialrådgiver bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF

Anne Charlotte er spesialrådgiver bygg og eiendom i Helse Sør-Øst RHF. Hun jobber med hele tjenesteomfanget innen eiendomsforvaltning for foretaksgruppen (2,8 millioner kvadratmeter), og særskilt innen satsingsområdene digitalisering, internhusleie og nøkkeltallsoppfølging, verdibevarende vedlikehold, samfunnsansvar og klima og miljø.

Dato og tid

 • 18.04.2024 09:0010:30

Program

08.45   Vi kommer oss på nett

09.00   Kursstart

10.30   Kursslutt

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.