Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Temakurs: Ny kommende EU-standard: prEN 17680 Evaluation of the potential for sustainable refurbishment of buildings

Kunnskap i bruk av standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv.

 

 • 23.11.2023
 • 12.30-14.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 23.11.2023
 • 12.30-14.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 1900,-

Vi er inne i en tid hvor det skjer mye som får stor betydning for den eksisterende bygningsmasse. Stikkord som klimaendring og klimaavtale, sirkulær økonomi og en beslutning innen EU i 2020 om at man skal ombygge 35 millioner bygninger i løpet av 10 år, krever det bredde på kompetanse om hvilke bygninger som har gener for et langt liv.

Arbeidet med den kommende standarden, prEN 17680, har vært ledet av Standard Norge, og arbeidet er basert på prinsipper og metoder i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

Dato og tid

 • 23.11.2023 12:3014:30

Program

12.15 Vi kommer oss på nett

12.30 Velkommen og intro
Svein Bjørberg, NBEF

12.40 Arbeid med Europeiske standarder                                                          

 • Hvordan og hvorfor er det viktig å delta?
 • Hva er på gang innen bygningsforvaltning

Merete H Murvold, Standard Norge

13.00 Utfordringer i ombyggingsprosjekter

 • Diagnose
 • Hvor ligger Genene for et langt liv?

Svein Bjørberg, NBEF

13.30 pr EN 17860 Sustainable refurbishment  

 • Bakgrunn for standarden
  • Beslutninger i Nordisk Ministerråd
 • Gjennomgang av standarden
  • Målsetning
  • Metodikk
  • Eksempler på hjelpematriser

Svein Bjørberg, NBEF

14.15 Diskusjon

14.30 Oppsummering og avslutning  

Det blir lagt opp til pauser underveis.

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Deltakerpris
1900,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
2100,- for ikke-medlemmer

Inkludert

 • Kursbevis
 • Tilgang til presentasjon
 • Mulighet for å stille spørsmål direkte til foreleser

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

 • Personell med ansvar for å stille diagnoser som grunnlag for tiltak i kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Offentlige og private eiendomsforvaltere
 • Utførende
 • Bestillere
 • Takstmenn
 • Rådgivere
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Boligsameier

Målgruppe

 • Personell med ansvar for å stille diagnoser som grunnlag for tiltak i kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Offentlige og private eiendomsforvaltere
 • Utførende
 • Bestillere
 • Takstmenn
 • Rådgivere
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Boligsameier

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

E-læring

Digitalt

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg- og anleggsbransjen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, og etter gjennomføring vil deltaker kunne bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Arrangør

E-læring

Digitalt

Førstehjelp for bygg- og anleggsbransjen

Gi deg selv nødvendig kunnskap slik at du er best mulig forberedt om en situasjon skulle oppstå. Her lærer du det viktigste innen førstehjelp og hvordan du vurderer hva du må gjøre i en akuttsituasjon. Førstehjelpskurset er tilpasset bygg- og anleggsbransjen ved å samle de relevante skader for byggeplasser på en slik måte at det føles relevant og yrkesnært. Bli trygg med nødvendig kunnskap innen førstehjelp!

Arrangør