Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Tilsyn og vurdering av eltavler

Tilsyn og vurdering av eltavler

«Veldig nyttig kurs, fikk mer input en forventet!»

I dette 2-dagers nettkurset vil du få innføring i nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

 • 16.04.2024–17.04.2024
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Elektrotavler
 • 16.04.2024–17.04.2024
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Kurspris fra kr 8 100,-

Få verdifull kompetanse i dag!

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr.

Kurset er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

Det legges vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenterer kurset en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer sikkerheten i tavlen. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene.

Målgruppe

 • Elsikkerhetskontrollører
 • DLE – Det lokale eltilsyn
 • Elektropersonell i næringsvirksomhet
 • Elektropersonell i bygningsforvaltning
 • Rådgivende ingeniører elektro
 • Installatører
 • Tavleprodusenter

Kurset, sjekklisten og Håndboka må ses på et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

Kursets dag 2 legger vesentlig vekt på gruppearbeid. Deltakerne får utlevert et case, basert på konkrete tavler, som blir dokumentert i tekst og tegninger. Deltakerne skal gjennomføre en teoretisk og praktisk tilstandskontroll med bakgrunn i Tavlesjekken med veiledende Håndbok. Gruppearbeidet skal også utrede kritiske faktorer i eldre tavler som fremstilles på bilder.

Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlesjekken» med et nå skjerpet fokus på tilsyn, kontroll og tilstandsvurdering.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.
Les mer her.

tavle

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans-Petter Nybakk

Faglig leder, Norsk Eltavleforening

Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kjell Ytterdal

Produktsjef, Ytterdal Consulting

Kjell Ytterdal har bred erfaring både fra utvikling, test og prosjektering av tavler. Gjennom mangeårig salg av egenutviklede tavlesystemer og import av systemer har han tidvis jobbet tett med noen av de største testlaboratoriene i Europa. Han er medlem i NEK NK121A/B og IEC TC 121/SC 121B/MT 2 som har ansvar for bl.a. vern og tavlenormen.

Kjell har dessuten mangeårig styremedlemskap i Tavelforeningen, han har skrevet flere fagbøker og vært medforfatter av læreboka for tavlemontørfaget Vg3 «Tavlemontøren». Videre har han utviklet, og i en årrekke holdt forskjellige fagkurs innenfor elektro, deriblant «Tilsyn og vurdering av eltavler».

Dato og tid

 • Dag 1: 16.04.2024 09:0016:00
 • Dag 2: 17.04.2024 08:3015:30

Program

DAG 1

08.45  Vi kommer oss på nett

09.00 Åpning

09.05 Referanse til dagens sikkerhetskrav

 • FEL og FEU
 • NEK 439:2013
 • NEK 400 (tavlerelatert)

Kjell Ytterdal, Ytterdal Consulting

10.15 Pause

Hva har betydningen for sikkerhet i en eltavle?

10.30 Konstruksjonsmessige krav til tavlen

 • Styrke av materialer og deler
 • Klaringer og krypavstander
 • Koblingsklemmer for eksterne ledere

Kjell Ytterdal, Ytterdal Consulting

11.15 Lunsj

11.45 Kortslutningsforhold

 • Holdfasthet
 • Beskyttelse

Kjell Ytterdal, Ytterdal Consulting

13.00 Pause

13.15 Vurdering av termiske forhold

• Tillatt maks temperatur
• Temperatur for funksjon av komponenter

Kjell Ytterdal, Ytterdal Consulting

14.00 Pause

14.15 Tavlens grunnleggende beskyttelse og beskyttelse ved feil

 • Kapslingsgrader
 • Beskyttelse mot sjokk
 • Tilgjengelighet for utvidelse og vedlikehold
 • Form i utførelse

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

15.15 Bruksområder og betjeningskategorier

 • Tavler for sakkyndig/instruert betjening
 • Tavler for ikke sakkyndig betjening
 • Maskintavler

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

16.00 Slutt dag 1

DAG 2

08.15  Vi kommer oss på nett

08.30 Ombygging og utvidelse

 • Plassutnyttelse
 • Risikovurdering
 • Vedlikehold
 • Tilgjengelighet for utvidelse under spenning

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

Praktiske eksempler på tilsyn og vurdering av eltavler

09.15 Tilbakemeldinger og erfaringer fra tilsyn av tavler
Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

09.45 Pause

10.00 Hjelpemiddel for tilstandskontroll/-vurdering av eltavler – Tavlesjekken

 • Hensikt med sjekklisten
 • Oppbygging av sjekklisten
 • Hovedpunkter

Kjell Ytterdal,  Ytterdal Consulting

Gjennomgang Tavlesjekken

 • Bruk av sjekklista med illustrasjoner

Kjell Ytterdal,  Ytterdal Consulting

10.45 Gruppearbeid med gjennomgang

Deltakerne får utlevert et case, basert på en konkret tavle, dokumentert i tekst og bilde. Deltakerne skal gjennomføre en teoretisk og praktisk tilstandskontroll med bakgrunn i Tavlesjekken og Håndbok «Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler».

11.30 Lunsj
12.00 Gruppearbeid fortsetter
14.30 Gjennomgang av gruppearbeidet. Presentasjoner fra gruppene
15.30 Avslutning

 

«Meget fornøyd med kurset! Det er tydelig at foreleserne har god kjennskap til materialet de presenterer og er lommekjente i faget.»

«Var veldig interessant å få faglig input på feilkilder og årsak til at feil fikk utvikle seg.»

«Veldig nyttig kurs, fikk mer input en forventet!»

«Veldig bra kurs! Til tross for tungt, teoretisk stoff evnet forelesere å holde på oppmerksomheten fra start til slutt. Relevant gjennomgang av emnet, med gode, praktiske eksempler fra hverdagen.»

«Fint kurs, lett å holde konsentrasjon, presist og kort på relevant på de forskjellige tema.»

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Totalpris
Kr 8 100,- for medlemmer av Tavleforeningen
Kr 9 000,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

 

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.