Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Totalentreprisekontrakter-bygg-jus

Totalentreprisekontrakter NS 8407

Kurset er utformet med tanke på alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer.

Vi ber deltakerne ta med standard NS 8407 til kurset.

 • 25.04.2023–26.04.2023
 • 2 DAGER
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Jus
 • 25.04.2023–26.04.2023
 • 2 DAGER
 • Ingeniørenes Hus, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Formål med kurset

Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av totalentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8407: 2011. I dag gjennomføres det mange former for totalentreprise. På kurset vil alle disse formene bli omtalt, så vel klassisk som modifisert totalentreprise, og samspillkontrakter basert på totalentreprisestandarden.

Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess.

Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis, praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

  • Ingeniører
  • Økonomer
  • Jurister
  • Arkitekter
  • Advokater
  • Prosjekteiere
  • Prosjektledere
  • Rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren
  • Byggeledere
  • Byggherrer
  • Entreprenører
  • Offentlig sektor
  • Privat sektor

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte han noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Han har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • Dag 1: 25.04.2023 09:0016:30
 • Dag 2: 26.04.2023 09:0016:00

Program

Dag 1

Lunsj kl. 11.30-12.30 begge dager

 

09.00 Kursstart

1 Entreprisemodeller

1.1 Oversikt over modellene
1.2 Klassisk totalentreprise

 • Definisjonen av totalentreprise, all nødvendig prosjekterings
 • Forholdet mellom programmering og prosjektering

1.3 Modifisert totalentreprise

 • Sen totalentreprise, rammetillatelse
 • Risikoprofilen

1.4 Samspillkontrakter

 • Forretningsideen
 • Totalentreprise med samarbeidsperiode
 • Samspillmodellen med målsum og risikofordeling

2 Totalentreprisens organisering

2.1 Ordinær totalentreprise, ansvar for hele prosjektet

 • Partenes representanter
 • Totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere
 • Møtestruktur

2.2 Delt totalentreprise

 • Risikobildet, de vanskelige grensesnittene
 • Byggeplassadministrasjon

2.3 Tiltransport av entreprenører og leverandører

 • Plikt til å bruke byggherrens leverandører
 • Overføring av ansvar for sideentrepriser
 • Alternative modeller til standardens løsning

3 Krav til kontraktsgjenstanden

3.1 Privatrettslige krav

 • Uttrykkelige krav
 • Analogiregelen
 • Byggherrens formål

3.2 Offentligrettslige krav

 • Lover, forskrifter og enkeltvedtak utfyller avtalen
 • Endring i lov og forskrift
 • Uforutsette enkeltvedtak

4 Byggherrens valg av løsninger

4.1 Alminnelige betraktninger

 • Betydningen av å velge standard
 • Den alminnelige regel

4.2 Byggherrens risiko for valg ved totalentreprise

 • Når foreligger et pålegg, spesifikasjonskrav
 • Reduserte valgmuligheter

4.3 Byggherrens risiko for valg ved samarbeidskontrakter

 • Totalentreprise med samarbeidsperiode
 • Risikofordelingen ved samspillkontrakter

4.4 Avtalt risikoovergang

 • Betydningen av å tiltransportere rådgivere
 • Særlige klausuler
 • Kontrollperioden

4.5 Løpende involvering i prosjekteringen

 • Kontroll og godkjennelse
 • Forslag og innspill
 • Pålegg
 • Samspillkontrakter

5 Vanskelige grunnforhold

5.1 Den alminnelige risikonormen

5.2 Totalentreprenørens plikter

 • Grunn til å regne med
 • Besiktigelse av tomten
 • Totalentreprenørens undersøkelsesplikt

5.3 Byggherrens forhold

 • Uriktige opplysninger, geoteknisk rapport
 • Tilbakeholdte opplysninger

5.4 As is-klausuler

 • Hva slags typer klausuler
 • Vesentlighetsgrensen

16.30 Slutt for dagen

 

Dag 2

09.00 Kursstart

6 Endring og svikt i byggherrens oppgaver

6.1 Hva er «endring»

 • Endring i klassisk totalentreprise – pkt 14.6
 • Endring i modifisert totalentreprise
 • Endring i samspillkontrakter

6.2 Endringsordresystemet

 • Regulær endringsordre
 • Arbeidsplikt ved irregulær endringsordre
 • Varslingsreglene ved irregulær endringsordre
 • Hoppeplikt, oppmannsavgjørelse og frist for søksmål

6.3 Svikt i byggherrens oppgaver

 • Utgangspunktet – som i NS 8405
 • Faktisk – langt mindre viktig

6.4 Vederlagsreglene

 • Fastpristilbud og regningsarbeid
 • Totalentreprenørens behov for å «ri to hester»

7 Overtakelse

7.1 Forberedelse og innkalling til overtakelse

 • FDV-dokumentasjon skal overleveres senest 3 uker før overtakelse
 • Innkallingen skal identifisere gjenstående arbeid og skal normalt skje senest 2 uker før overtakelse

7.3 Retten til å utsette eller nekte overtakelse

 • Forsinket FDV-dokumentasjon eller innkalling – gir det byggherren rett til å utsette overtakelse?
 • Fysiske mangler og ufullstendig dokumentasjon – hvor mye skal til for å kunne nekte overtakelse

7.4 Brukstakelse og prøvedrift

 • Hva er «brukstakelse»? Fører det automatisk til overtakelse?
 • Hva er poenget med «prøvedrift»? Bør det avtales for hele eller deler av entreprisen?

8 Totalentreprenørens vederlag og betaling

8.1 Avtale om fastpris

 • Incitamentet ved fastpris
  Avtalt kontraktssum
  Avtalt fastpris for endringsarbeid

8.2 Målsumkontrakter

 • Forretningsideen
 • Oppbyggingen av en målsumkontrakt
 • Utbetaling av honoraret

8.3 Faktureringsplan

 • Produksjonskurve tilordnet kontraktsverdi
 • Opptjeningskriteriene
 • Justering av planen

8.4 Sluttoppgjør

 • Totalentreprenørens sluttoppstilling
 • Byggherrens innsigelsesfrist

9 Sanksjonssystemet når ting går galt – tvisteløsning

9.1 Forsinkelse

 • Hva anses som bindende frister?
 • Dagmulkt og erstatning

9.2 Mangler

 • Mangelsbegrepet
 • Utbedring
 • Prisavslag
 • Erstatning for tap av leieinntekter mv

9.3 Tvisteløsning

 • Tvisteløsningsmøte
 • Prosjektintegrert mekling
 • Oppmannsavgjørelse
 • Voldgift eller domstolsbehandling

16.00 Slutt for dagen

«Foreleserne holder høy teoretisk faglig klasse»

«Veldig hyggelige og kunnskapsrike foredragsholdere»

«Utrolig gode kursholdere som evnet å holde min oppmerksomhet under hele kurset»

Kurs

Deltakerne må selv booke overnatting. Det er holdt av noen hotellrom på nærliggende Scandic Solli (kr 1850,- pr natt/frokost) – ring 23155700.
Det er ellers mange overnattingsmuligheter i Oslo sentrum.

Kursstedet Ingeniørenes hus ligger sentralt i Vika, ikke langt fra slottet og Nationaltheatret togstasjon.
Adressen er Kronprinsens gate 17,0251 Oslo.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.