Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

I dette nettkurset vil du øke din kompetanse og forståelse, og se nytteverdien i tavlenormen NEK 439 som verktøy.

 • 07.03.2023
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Elektrotavler
 • 07.03.2023
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avlyst.

Bakgrunn

Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
Men hva med kravet om designverifikasjon?
Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

Målgruppe

 • Tavlekonstruktører
 • Saksbehandler
 • Prosjektleder
 • Faglig ansvarlig
 • Konsulenter

Omtale

Kurset krever grunnleggende kjennskap til tavlenormen og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og forståelse for

 • tavlens grensesnittkarakteristikker
 • utførelse av merking og dokumentasjon
 • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
 • gjennomføring av rutineverifikasjon

Kravet om designverifikasjon skal sikre samsvar mellom utformingen av en tavle og kravene i den relevante delnormen i NEK 439-serien. Det er ikke krav om at dokumentert designverifikasjon skal følge tavleleveransen, men tavleprodusenter er forpliktet til opprette arkiv for designverifikasjonene, inkludert brukte data, utførte beregninger og sammenligninger og resultat fra prøvinger. Kurset gir en oversikt over hvilke forhold som skal verifiseres og hvilke metoder som er tilgjengelig. Det legges særskilt vekt på metoder for verifikasjon av temperaturstigning og kortslutningsholdfasthet.

Innhold

 • Tavlenormens struktur og innhold (NEK 439)
 • Tavlens grensesnittkarakteristikker / definisjoner
 • Informasjon om tavlen
 • Designverifikasjon
 • Verifikasjon av temperaturstigning
 • Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
 • Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
 • Tavledokumentasjon

Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlenormen» med et nå skjerpet fokus på karakteristiske data, merking, dokumentasjon og designverifikasjon i samsvar med NEK 439.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men din bedrift får bedre pris som medlem av Tavleforeningen. Les mer her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.
Les mer her.

Tavle-hoved-logo

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans-Petter Nybakk

Faglig leder, Norsk Eltavleforening

Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Rapstad

Daglig leder, Aura Electric

Som bedriftsleder innen virksomheter med leveranser til kraftdistribusjon og automasjon innen bygg, skip og offshore, har Per Rapstad arbeidet innen et bredt spekter av tavlefaget siden 1998. Før dette var han elektrolærer ved Kongsvinger Tekniske Fagskole i 15 år. Per har gjennom mange år vært deltaker i flere av Tavleforeningens kursgrupper.

Dato og tid

 • 07.03.2023 08:3016:30

Program

08.15  Vi kommer oss på nett
08.30 Tavlenormens struktur og innhold
Grensesnittkarakteristikker
Definisjoner
Informasjon om tavlen
o Merking / Dokumentasjon / Tavlens datablad
Designverifikasjon
o Hensikt, omfang, oversikt og metoder
11.00 Verifikasjon av temperaturstigning
o Beregning
o Utledning fra testet design
12.00 Lunsj
12.30 Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
o Krav til kortslutningsholdfasthet
o Unntak fra verifikasjonskravet
o Utledning fra testet design
15.15 Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
o Hensikt, omfang, beskrivelse og sjekkliste
Tavledokumentasjon
o Minimumskravet
16.30 Avslutning

«Det var bra faglig nivå.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.