Vi har kunnskap som øker verdien din!

Kategori: Kurs

Publisert: 24. juni, 2020


Author name

Monica H. Grønli

Vi har kunnskap som øker verdien din!

Kategori: Kurs

Publisert: 24. June, 2020

Author name

Monica H. Grønli

Alle vil lytte til den som kan noe. Hvis du ikke fyller på med ny kunnskap, så havner du fort litt bakpå.

Men det er viktig at kunnskapen er relevant og oppdatert!

Vi gjør deg kunnskapsrik, se vårt utvalg av kurs!

Vi kjører digitale nettkurs fra Quality Norway`s studio på Lysaker nesten hver dag!

Vi har blant annet arrangert kurs på Byggfeil og byggskader - 2 sider av samme sak - i samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening med 7 dyktige foredragsholdere:

Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF (bilde)

Leif Inglingstad, byggeleder/takstmann, Aase Prosjekt

Jan F. Olsen, malermester/takstmann

Mari Sand Austigard, Mycoteam

Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam

Johan Mattsson, Mycoteam

Jens Petter Bull, Dæhli Bull & Co Advokatfirma

Relaterte artikler

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Hvordan er egentlig kunnskapen om bygningsskader blant de som jobber med det? Tidligere undersøkelser fra Mycoteam viser at om lag halvparten av alle vannskader som er meldt inn, blir håndtert feil. Fra 2010-2020 ble det meldt inn 932 728 vannskader til forsikringsselskapene i Norge. Det tilsvarer om lag 85 000 i snitt pr. år, ifølge tall fra […]

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene […]

Arbeidsgivers dokumentasjonskrav ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Av Anniken Iversen, Advokat MNA, Advokatfellesskapet Lovende For at en oppsigelse skal ha saklig grunn må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen. I denne artikkelen får du vite hva som bør inngå i dokumentasjonen. Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov og det stilles strenge krav til dokumentasjon dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av […]

Kunnskap som øker verdien din