Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

World Class Maintenance – Vedlikeholdsleder 2024/2025

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa.

Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid.
Basert på bedriftens overordnede mål er vedlikeholdslederen ansvarlig for å sikre at bedriften har den tilgjengelighet, kapasitet og sikkerhet som kreves.

Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

 • 23.09.2024–27.01.2025
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 23.09.2024–27.01.2025
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 57600,-

Om kurset

Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance).

I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker, samt om grunnlaget i WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset
 • Kurset er godkjent som det teoretiske grunnlaget for akkreditert sertifisering av vedlikeholdsleder
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli akkreditert sertifisert

Målgruppe

 • Produksjons- og prosessindustri
 • Energiselskaper
 • Offentlig forvaltning
 • Leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr
 • Forskningsmiljøer
 • Universiteter og skoler
 • For de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet
 • For de som har mye praktisk erfaring, men trenger mer teoretisk kunnskap

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Kompetanseprogrammet er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Programmet bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Les mer om World Class Maintenance her.

Du vil lære og få kompetanse i følgende

 • Definere og utvikle vedlikeholdsmål, strategier og policyer
 • Definere og utvikle vedlikeholdsprosesser
 • Utvikle fremtidens vedlikeholdsorganisasjon
 • Sikre høy tilgjengelighet, pålitelighet, sikkerhet og god vedlikeholdstilpasning,
 • Utvikle en god vedlikeholdsfunksjon og metoder for kontinuerlig forbedring
 • Utarbeide og følge opp vedlikeholdsbudsjetter, vedlikeholdsgjennomføring, krevd funksjon og teknisk tilstand av bygg, anlegg og produksjonssystemer
 • Utvikle kontrakter og følge opp leverandørerKurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance).

Mål

Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Deltakerne vil etter endt kurs inneha en kompetanse som vil bli etterspurt i fremtiden.

Kursopplegg og materiell

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Eksamen og sertifisering

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifise-ring og IPC-sertifisering (International Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav  for IPC-sertifisering av Maintenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av  vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Les mer her. 

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset, og er ansatt på Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Per har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold. De siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0, prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0. Han underviser studenter både på master og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.

Per har tidligere vært senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Per er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er styremedlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14 maintenance engineering. Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Per er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innenfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 23.09.2024
 • Modul 1 - dag 2: 24.09.2024
 • Modul 1 - dag 3: 25.09.2024
 • Modul 2- dag 1: 28.10.2024
 • Modul 2 - dag 2: 29.10.2024
 • Modul 2 - dag 3: 30.10.2024
 • Modul 3- dag 1: 18.11.2024
 • Modul 3 - dag 2: 19.11.2024
 • Modul 3 - dag 3: 20.11.2024
 • Modul 4 - dag 1: 13.01.2025 17:00
 • Modul 4 - dag 2: 14.01.2025
 • Modul 4- dag 3: 15.01.2025 20:00
 • Modul 5 - dag 1: 27.01.2025 10:0015:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 23. – 25. september 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 2: 28. – 30. oktober 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 3: 18. – 20. november 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 4: 13. – 15. januar 2025, bedriftsbesøk til nordisk/europeisk industri
Modul 5: 27. januar 2025, kl. 10.00 – 15.00, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Program under utarbeidelse – programmet vil bli tilnærmet lik programmet som ble gjennomført i 2023.

Det er mulig for å laste ned programmet for 2023

Vedlegg

Program WCM_Vedlikeholdsleder_2023-2024

PDF 235 kB

Lasse Stalsberg, vedlikeholdsleder på Isola sin fabrikk på Notodden
Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget.
Les mer her.

Øystein Ulmo, Driftsingeiør – mekaniske anlegg,  Oslo lufthavn
Kurset i vedlikeholdsledelse ga meg nyttig faglig påfyll innen organisering, planlegging og administrasjon av vedlikehold. Jeg lærte om metodikk og verktøy som jeg kan benytte i min arbeidshverdag. I tillegg til teoretiske modeller og metoder presenteres en mengde eksempler fra norsk og europeisk industri der en ser i praksis hvordan teorien tas i bruk og gir resultater.
I tillegg er det veldig nyttig fora for å knytte kontakter på tvers av bransjer og høste erfaringer fra andre både gjennom diskusjon under forelesninger og den uformelle praten i pausene.

Pensumet og kursmateriellet er meget omfattende og for å få maksimalt utbytte av kurset og være godt forberedt på eksamen bør en bruke tiden mellom samlingene til oppsummering og repetisjon. Da vil en være godt forberedt til eksamen og sertifisering som etter min mening er verdifullt videre i arbeidslivet.

Arne Gjerstad, Equinor
Kurset ”Veien fram til WORLD CLASS MAINTENANCE” ga meg god mulighet for oppgradering av
kompetanse / videreutdanning innen moderne vedlikehold og vedlikeholdsstyring.
For meg var det flere faktorer ved kurset jeg syntes ga særlig motivasjon og verdi:

 • Kurset favner vidt og spenner bl.a. over både klassiske ingeniørfag og ledelsesfag
 • Det faglige innholdet / foredragsholdere leveres av både anerkjente universitets- og forskningsmiljø, konsulentbransje og industri
 • Teori kombineses med gruppearbeider med mange forskjellige problemstillinger/oppgaver og presentasjoner samt plenumsdiskusjoner/-gjennomganger
 • Man får muligheten til å bygge nettverk og utveksle erfaringer og ideer på tvers av bransjer/industrigrener
 • Kurset gir mulighet for å ta eksamen som ved bestått gir internasjonalt IPC-sertifikat som «Maintenance Manager / Vedlikeholdsleder» i henhold til Norsk/Europeisk Standard NS-EN 15628 og nyeste eksamensform for sertifisering.

For ordentlig utbytte av kurset er det viktig/fordelaktig at man også mellom selve kursmodulene studerer, repeterer/oppsummerer og gjerne gjennomfører et antall samarbeidsmøter/studiesirkler med noen av de andre deltagerne i kurset. Spesielt ved forberedelser til eksamen gir dette ekstra stor verdi. Jeg vil anbefale alle å gå opp til eksamen og forsøke å kvalifisere seg for IPC-sertifikatet. Det krever naturligvis forberedelser, men motiverer for innsats og gir størst mulig utbytte, samtidig som et internasjonalt IPC-sertifikat er en høy annerkjennelse og dokumenterer verdifull kompetanse i henhold til Norsk / Europeisk Norm.

Knut Rydland, Project Manager R&D, Lede AS
Skagerak Nett tok en beslutning om å komme seg ”opp og frem” innen optimalisering av vedlikeholdsstyring sett i sammenheng med strategier for reinvesteringer. Vi vurderte kurset ”Veien frem til WCM” til å være det beste valget for å få på plass hensiktsmessig kompetanse av flere årsaker. Kurset var omfangsrikt, og det var eksamensrettet med sertifiseringsmulighet og fikk dessuten god omtale av vår konsulent. Utbyttet av kurset har mer enn svart til forventningene. Foruten kompetanseheving, har vi også sett en klar nytteverdi av å kunne benytte kursmaterialet både som oppslagsverk og tips i våre forbedringsprosesser.

Kurs World Class Maintenance

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013407

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
53000,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
59000,- + mva for ikke-medlemmer

Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) per modul 1, 2 og 3
1980,- + mva

Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på henholdsvis modul 1, 2 og 3
600,- + mva

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 14.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen og tilvalgte produkter).

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013407

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

08.04.2024

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2024

Arrangør

association