Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

World Class Maintenance Vedlikeholdsleder 2024

WCM er et unikt og fremtidsrettet kompetansekonsept innen vedlikehold utviklet av NFV for bedrifter i Norge og Norden. Konseptet har vært gjennomført i Norge siden 2006. NFV har nå gleden av å tilby et fornyet WCM Vedlikeholdsleder kurs hvor vi har oppdatert og forsterket kurset med henhold til systematikk, struktur, innhold og gjennomføring. Vi introduserer også nye forelesere.

Vedlikehold som gir verdi!
Kurset er kompetanseutvikling for ansatte som gir både bedrift og medarbeider verdi!

Gjør vedlikehold til et konkurransefortrinn!
Flere ledende bedrifter har allerede bygd opp sine vedlikeholdsstrategier og -konsepter basert på tilegnet kompetanse, og gode nettverk etablert gjennom kurset. Deltakerne tar sin karriere ett skritt videre ved deltagelse på kurset.

Over 400 personer har allerede gjennomført WCM Vedlikeholdsleder kurset.

 • 23.09.2024–15.01.2025
 • 4 samlinger - 12 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 23.09.2024–15.01.2025
 • 4 samlinger - 12 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kurspris fra kr 59 900,- + mva

Hvilken verdi gir kurset deg og din bedrift?

 • Ledelse: Kurset gir kunnskap, innsikt og verktøy for å ivareta den menneskelige og faglige delen av lederfunksjonen, herunder kommunikasjon og kulturbygging.
 • Strategi: Kurset gir kunnskap, innsikt og metoder for å utvikle, implementere og vedlikeholde en strategiplan.
 • Gjennomføring: Kurset gir kunnskap, innsikt og metodikk for å planlegge og gjennomføre vedlikehold, herunder også reservedelstyring og bruk av støtteverktøy.
 • Optimalisering: Kurset gir verktøy og metoder for å optimalisere vedlikeholdsrutiner. Dette kan føre til mindre nedetid og økt produksjonseffektivitet.
 • Kompetanseutvikling: Kurset gir deltakeren oppdatert kompetanse innen fagomådet og vil lære å forstå begreper, teknikker, metoder og metodikk, nåværende og fremtidige konsepter. Dette vil gi deltakeren et godt grunnlag i utøvelse og videreutvikling av vedlikeholdslederfunksjonen. Tilegnet kompetanse kan formaliseres gjennom eksamen og akkreditert sertifisering.
 • Bedre ressursutnyttelse: Ved å implementere beste praksis fra WCM, kan bedrifter forbedre ressursallokeringen. Dette inkluderer både menneskelige ressurser og utstyr.
 • Forbedret kvalitet og pålitelighet: Kurset fokuserer på kvalitetsstandarder og pålitelighet. Bedrifter som tar i bruk disse metodene, kan forvente bedre kvalitet på produkter og tjenester.
 • Redusere kostnader: Effektivt vedlikehold og optimalisert ressursbruk fører ofte til kostnadsbesparelser. Dette kan være gjennom lavere vedlikeholdskostnader, færre feil og mindre behov for reparasjoner.
 • Styrket omdømme: Bedrifter som investerer i kompetanseutvikling for sine ansatte, viser at de tar vedlikehold og drift på alvor. Dette kan bidra til et positivt omdømme blant kunder, partnere og investorer. I tillegg kan bedriften dokumentere kompetansen.

Målgruppe

Kurset passer for

 • Bedrifter som har eller bør ha en vedlikeholdsfunksjon med ledere og annet personell som har, eller vil få, ansvar innen vedlikehold, drift og produksjon.
 • Vedlikeholdsledere som har praktisk erfaring, men som har behov for ytterligere teoretisk kunnskap
 • Vedlikeholdsingeniører og -teknikere hvor bedrift og person har ønske å øke sin teoretiske kunnskap og dermed være potensielt kvalifisert for stilling som vedlikeholdsleder
 • Produksjonsledere, -ingeniører, -teknikere, -operatører som ønsker mer kunnskap om vedlikehold
 • Drift- og vedlikeholdspersonell som ønsker å øke sin teoretiske kunnskap og dermed være potensielt kvalifisert for stilling som vedlikeholdsleder
 • Personer som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet

Kurset er aktuelt for følgende bransjer

 • Produksjonsindustri
 • Prosessindustri
 • Havbruksindustrien
 • Næringsmiddelindustrien
 • Leverandører av vedlikeholdstjenester, systemer og fysisk utstyr
 • Instrastruktur
 • Transport
 • Energi (nett- og kraftselskaper)
 • Luftfart
 • Leverandører og konsulenter

Kompetansenivå – læringsmål

Deltagere tilegner seg et kompetansenivå som dekker kompetansekrav i internasjonale standarder! Med andre ord kompetanseutvikling som gir verdi for bedrift og deltager!

Kurset WCM Vedlikeholdsleder er utviklet av NFV for å gi deltagerne bred, oppdatert og relevant kompetanse innen vedlikeholdsfaget. Innholdet og kompetansenivå i kurset dekker kompetansekravene i NS-EN 15628 som er den ledende standarden innen kvalifisering av vedlikeholds personell.

Denne standarden angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innen vedlikehold av fabrikker, verksteder, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold.

Kurset dekker dermed også kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav til vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsleder (C1-C7) og normativt dokument som dekker kravene for IPC sertifisering av Maintenance Manager. Les mer om NS-EN 15628, akkreditert sertifisering, normativt dokument og IPC sertifisering her.

Kursbevis, eksamen og sertifisering

Deltagere får mulighet til å tilegne seg en formell og personlig dokumentasjon på tilegnet kunnskap! Dette er et solid dokument i videre karriere. Bedriften kan gjennom medarbeideres formelle sertifikater dokumentere kompetanse i egen organisasjon!

Alle deltakere med minimum 80% fremmøte på forelesingene vil etter fullført kurs få digital tilgang til kursbevis, samt et kursbevis «til å være stolt av» i glass og ramme.
Alle deltakere med minimum 80% fremmøte og deltagelse vil få tilbud om å avlegge en avsluttende eksamen for å oppnå akkreditert sertifisering. Våre forelesere vil hjelpe deg med forberedelsene, og du vil blant annet få ekstra gjennomgang av viktige temaer og eksempler på tidligere eksamensoppgaver.

Å gå opp til eksamen er valgfritt. Vi anbefaler imidlertid at deltakerne gjør dette. Det gir deg nemlig en unik dokumentert kompetanse innen fagområdet og er et dokument som gir deltager en verdsatt, formell og uavhengig dokumentasjon på tilegnet kompetanse.

Du vil lære og få kunnskaper om blant annet følgende aktuelle temaer

Lær av de beste, lytt og lær av andres erfaringer, del dine erfaringer med andre!

 • Lederen, mennesket (lederen, bygge kultur, kommunikasjon
 • Vedlikeholdsledelse (bl.a. asset mngt og vedlikeholdstyring)
 • Vedlikeholdsstrategi (bl.a. utvikle strategiplan, konsepter og typer)
 • Vedlikeholdsgjennomføring (bl.a. planlegging og sikkerhet og sårbarhet)
 • Vedlikeholdsoptimalisering (bl.a. RAMS og analysemetoder)
 • Tilstandsbasert vedlikehold (bl.a. PdM som konsept og prediksjon)
 • Vedlikeholdstrender
 • Roadmap to the future (hvordan ta i bruk det du har lært)
 • Bedriftsbesøk med forelesinger (vedlikehold i praksis)
 • Mulighet for å ta eksamen for akkreditert sertifisering (valgfritt)
 • Du vil få årlige invitasjoner til WCM nettverkssamling (valgfri deltagelse)

Kursopplegg

Kombinasjonen av gode forelesinger, diskusjoner og workshops kombinert med erfaringsutveksling og bygging av personlige nettverk er uslåelig!

Kurset et basert på 9 moduler, fordelt på 1 digital modul og 8 fysiske moduler hvor vi over en tidsperiode på 5 måneder møtes til sammen 4 ganger for forelesinger, diskusjoner gruppearbeid og erfaringsutvekslinger. Første modul vil være en digital introduksjonsmodul hvor du får all nødvendig informasjon for å starte og gjennomføre kurset på en god måte. Siste samling vil være bedriftsbesøk med relevante forelesinger hos aktuelle norske, nordiske og internasjonale bedrifter.

Kursdokumentasjon

Du vil få tilgang til fysisk og digital informasjon – før, under og etter kurset!

Kursdeltagere vil få fysiske kopier av alle forelesinger gjennom hele kurset. I tillegg vil de få aktuelle og relevante standarder og lærebok. Kursdeltagere vil både i forkant av kurset, underveis og i etterkant av kurset få digital tilgang til aktuell dokumentasjon (forelesinger, linker til aktuelle artikler og relevant, faglig materiale, osv).

Våre forelesere

Vi har med oss de beste bedriftene og forelesere innen fagområdet, og vi inviterer inn aktuelle og relevante gjesteforelesere!

Vi har fornyelsen av WCM Vedlikeholdsleder kurset lagt stor vekt på å samarbeide med aktuelle og gode forelesere med gode kunnskaper og erfaring innen de forskjellige fagområdene. Flere av foreleserne har selv gjennomført WCM kurset. I hvert kurs henter vi også inn noen internasjonale gode fagpersoner som forelesere. Disse vil primært forelese via Teams. Les mer om våre forelesere her.

Spørsmål? Ta kontakt med oss!

Stene Kristensen
stene.kristensen@qualitynorway.no
922 92 883

Få bedre pris dersom din bedrift er medlem av NFV

Kurset WCM Vedlikeholdsleder selges på det åpne markedet og er tilgjengelig og åpen for påmeldinger fra alle bedrifter og personer. Bedrifter som er bedriftsmedlemmer i NFV vil få rabattert pris. Les mer om priser og rabatter her.

Norsk Forening for Vedlikehold – hvem er vi?

Tilbyr blant annet en rekke kurs (fysiske og digitale), temakurs (2-4 t digitalt) og konferanser i det norske markedet. De respektive arrangementer gir deltagerne faglig kompetanse på strategisk, taktisk og operativt nivå. WCM kursene er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent kompetanse. Les mer om NFV her. Les mer om våre arrangementer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tommy Glesnes

Daglig leder, AMPS AS

Tommy Glesnes har over 25 års erfaring fra vedlikehold av roterende maskiner. Hele spekteret fra å reparere maskiner, utføre tilstandskontroll målinger, designe tilstandskontroll programmer til å bygge opp og lede en stor gruppe med tilstandskontroll ingeniører. Tommy er sertifisert som “European Expert in Maintenance Management” av EFNMS, og Vibrasjonsanalytiker kategory III, av Mobius Institute. Han er anerkjent for sine kurs med høy innlevelse og pedagogiske fremtreden og blir ofte brukt av andre land for å holde Mobius kurs, både innen vibrasjon og vedlikehold generelt.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sverre Iver Aastorp

Fagsjef Vedlikeholdsstyring, Avinor

Sverre er fagsjef for vedlikeholdsstyring i Avinor. Han har en sentral rolle i å sikre effektivt vedlikehold av infrastrukturen til Avinor, som inkluderer flyplasser og annen luftfartsinfrastruktur. Aastorp har bred erfaring innenfor dette feltet og bidrar til å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til Avinors anlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Nancy Regan

Nancy er en ekte RCM-troende og har siden 1997 ledet og utviklet forståelse for RCM. I tillegg studerte hun RCM hos den legendariske John Moubrey før han dessverre så altfor tidlig gikk bort.
Hun startet ferden i USNavy, og driver i dag foredrag og opplæring av nye «disipler» gjennom eget firma. Nancy holder foredrag over hele verden og har en lojal tilhengerskare blant annet på LinkedIn.
Bøkene og kursene hennes baseres seg på John Moubreys lære og er helt i tråd med RCM iht SAE JA 1011. Historiene  og opplegget gir en folkelig tilnærming til metoden.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sverre Gagnat

Gagnat & Kvamme AS

Sverre Gagnat startet sin karriere i Forsvaret som befal med vedlikehold av jagerfly. Sverre har sivilingeniørutdanning fra NTNU med fordypning i driftsteknikk og RCM, og han har praktisert som vedlikeholdsingeniør både i konsulentbransjen og i offentlig forvaltning av infrastruktur.  Han er lidenskapelig opptatt av asset management og nyter faglitteratur på sene kvelder og i helger. Sverre leder den norske speilkomiteen for Asset Management (SN/K 536).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stian Virik Kvamme

Gagnat & Kvamme AS

Stian har sivilingeniørutdanning fra NTNU med fordypning i driftsteknikk og vedlikehold. Han er svært engasjert i vedlikeholdsstyring og asset management og har lang erfaring fra flere bransjer inkludert offentlig forvaltning av infrastruktur. Stian er deputy convener i ISO/TC251 WG6 revisjon av ISO 55001.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

André Nilsen Ibenholt

CTO, Veifo AS

André er utdannet gruppe L elektriker og i World Class Maintenance fra NTNU. Han har lang erfaring fra Coca Cola, blant annet som automatiker, vedlikeholdsansvarlig og leder for FM avdelingen. André har også jobbet i GK som avdelingsleder for service i Oslo. Under sin tid i Coca Cola mottok han Icon Award, pris for miljø og innovasjon.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anne Karin Nordskag

Kommunikasjonstrener, Krystallklart budskap

Anne Karin har vært kommunikasjonstrener i over 10 år, og har hjulpet ledere og medarbeidere i det private næringsliv, forvaltningen og en rekke organisasjoner å kommunisere tydelig, trygt og troverdig.I jobben som kommunikasjonstrener har hun høstet svært gode tilbakemeldinger. Ord som «engasjerende», «hun så meg» og «meget kompetent og pedagogisk kursleder» er beskrivende for hvordan deltakerne opplever henne.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ole Solberg

Orkla Confectionery & Snacks Norge, avd. Skreia

Dato og tid

 • Første kursdag på samling 1: 23.09.2024
 • Siste kursdag på samling 4: 15.01.2025

Program

Tid/sted

Introduksjon til kurset består av en digital intro modul, bestående av ulike filmer som skal gjennomgås før første samling.
Samling 1: 23. – 25. september 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Samling 2: 28. – 30. oktober 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Samling 3: 18. – 20. november 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Samling 4: 13. – 15. januar 2025, Eksamensforberedelser og bedriftsbesøk til norsk/nordisk/europeisk industri

Faglig innhold i de ulike samlingene og modulene 

Modul 1 – Introduksjon (består av ulike filmer som skal gjennomgås før første samling)
Temaene vil være: presentasjon av nøkkelpersonell – program og gjennomføringsplan – faglig innhold og læringsmål – Roadmap to the future – informasjon om sertifisering og eksamen

Samling 1
– Modul 2 – Leder
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning – krav, kompetanse og arbeidsoppgaver – endringsledelse i praksis – lederen – kulturbygging – kommunikasjon – hvordan selge ditt budskap
– Modul 3 – Vedlikeholdsledelse
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning, standarder, begreper og terminologi – asset management – vedlikeholdsfunksjonens plass i et asset management perspektiv – vedlieholdsstyring – indikatorer og benchmarking – lover, regler og offentlige føringer – organisering – vedlikehold i tidlig prosjektfase – produksjon og vedlikehold

Samling 2
– Modul 4 – Vedlikeholdsstrategi
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning, standarder, begreper og terminologi – kritikalitetsanalyse og Pareto – utvikle strategiplan – strategiplan, praktisk eksempel – gruppearbeid/diskusjoner – vedlikeholdskonsepter – vedlikeholdstyper – operatørstyrt vedlikehold
– Modul 5 – Vedlikeholdsgjennomføring
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning, standarder, begreper og terminologi – vedlikeholdsplanlegging – revisjonsstanser og pitstop – støtteverktøy – sikkerhetsbarrierer – reservedelsstyring – 5S og visuell arbeidsplass – mest vanlige feil på utstyr, statistikk og erfaringer

Samling 3
Modul 6 – Vedlikeholdsoptimalisering
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning, standarder, begreper og terminologi – RAMS(Reliability, Avialability, Maintenability, Safety) – RCM, FMECA og PMO – analysemetoder
– Modul 7 – Tilstandsbasert vedlikehold
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning, standarder, begreper og terminologi – PdM som vedlikeholdskonsept – tilstandskontroll og teknikker – prediksjon og RUL
– Modul 8 – Vedlikeholdstrender, Road map to the future
Her vil vi gjennomgå følgende temaer: innledning -Industri 4.0 – digitalisering – kunstig intelligens – bærekraft. miljø og klima – WCM er branseuavhengig – Roadmap

Samling 4
– Modul 9 – Eksamensforberedelser og bedriftsbesøk

 

WCM Vedlikeholdslederkurs

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Samling 1, 2 og 3 (samling 4 avklares senere)
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013407

Gjennomføring Modul 1: Gjennomføres digitalt Samling 1, 2, 3: Gjennomføres fysisk på Olavsgaard. Samling 4: Studie/bedriftsbesøk Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kurspris
Kr 59 900,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
Kr 66 300,- + mva for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Pausebevertning (9 dager) for samling 1, 2 og 3
 • Lunsjer (9 dager) for samling 1, 2 og 3
 • Middag dag 1 på samling 1
 • Besøk hos Arcus på samling 2
 • Tilgang til fysisk og digital kursdokumentasjon – se gjennomføring

Kurspris faktureres ved påmelding og skal være betalt før oppstart av kurset.

Samling 1, 2 og 3 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Samling 4 på maks Kr 25 000,- + mva for transport, hotell og bespisning. Endelig pris fastsettes når programmet er fastsatt for samlingen. (dette faktureres fra Quality Norway AS)

Overnatting i forbindelse med samling 1, 2 og 3
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet. Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013407

Bespisning (middager) på samlingene utover det som inngår i kurspris, bestemmes o gjøres opp av hver enkel deltaker direkte med hotellet.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.