Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Kategori: Kurs

Publisert: 19. mai, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Kategori: Kurs

Publisert: 19. May, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Alle byggeprosjekt innebærer risiko, og bygg- og anleggsbransjen har i flere år vært en av bransjene med flest arbeidsulykker. Derfor er det spesielt viktig å utarbeide gode rutiner med HMS og SHA.

Fall vanligste arbeidsulykke

I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

I 2020 ble det rapportert i alt 20 080 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Dette er det hittil laveste antallet arbeidsulykker som er registrert i SSBs statistikk om arbeidsulykker, som startet i 2014. I 48 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens de resterende 52 prosent resulterte i kortvarig fravær.

arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Kilde: Arbeidsulykker, Statistisk sentralbyrå

Fall er den dominerende ulykkestypen

Fall er den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2020, og er det for femte året på rad. Det er den oftest rapporterte ulykkestypen i flertallet av næringshovedområdene. Bygg- og anleggsbransjen ligger på femteplass på listen, hvor antall innrapporterte fall i 2020 utgjør 4,9 per 1000 ansatte og 8 arbeidsulykker med dødelig utfall.

arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Kilde: NAV

En SHA/HMS-koordinator er en viktig bidragsyter mot arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen er med sitt høye risikonivå svært opptatt av sikkerhet. Trygge arbeidsforhold på bygg- og anleggsplassen er helt sentral for byggherrene og entreprenørene når de prosjekterer og utfører sine oppdrag. En koordinator er en viktig bidragsyter i arbeidet mot null-målet for skader og ulykker på norske bygg- og anleggsplasser.

Koordinator spiller en helt sentral rolle for å ivareta sikkerheten på bygg- og anleggsplasser i Norge. Med Koordinatorskolen ønsker vi å sikre at koordinatorer i prosjekterings- og utførelsesfasen har den nødvendige kompetanse og innsikt som kreves for å jobbe etter kravene som stilles til bransjen.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

SHA-koordinatorens viktigste oppgave vil være å forhindre og forebygge risiko på bygg og anleggsplassen.

Kjent for å være en av Norges beste koordinatorskoler

I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viste at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ble det i 2011, etter ønske fra flere sentrale aktører, etablert Koordinatorskolen for å sikre opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen.

Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet etablerte i 2011 en arbeidsgruppe som har laget en kurspakke som skal utdanne koordinatorer gjennom Koordinatorskolen.

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Koordinatorskolen omfatter Byggherreforskriften med EBA’s veileder, aktuelt lovverk og entreprisemodeller som forskriften berører, samt dens skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring for å inneha rollen som koordinator. Kurset omfatter også gjennomgang av risiko og risikoforståelse som følge av Byggherreforskriftens fokus på dette tema.

Vi har lang erfaring med over 80 gjennomførte kurs og over 2500 deltakere siden 2013 og Koordinatorskolen gjennomføres per måned, unntatt juli. Vi anbefaler å melde deg på i god tid da det er maks antall plasser pga refleksjonsoppgaver og hjemmeoppgaver. Plassene fylles raskt opp!  

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening, Quality Norway, Tekna, RIF og NITO. Quality Norway er teknisk arrangør. Les mer om Koordinatorskolen på koordinatorskolen.no.

Koordinatorskolen, arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Koordinatorskolen er kjent for å være en av Norges beste skoler for bygge- og anleggsbransjen.

Nettverksbygging og påfyll med KoordinatorCamp

En gang i året arrangerer vi KoordinatorCamp, og årets camp gjennomføres på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, 23. og 24. august. Den 23. august på ettermiddagen er det tapas med mingling og nettverksbygging for de som ønsker å være med på dette. I år kommer blant annet motivator Svein Harald Røine som inspirerer deg til å bli en enda modigere koordinator. Vi prater også nærmere om påseplikten, fremdrift og risiko, koordinator sett fra entreprenørsiden, advokatnyttig stoff m.m.
Maks antall plasser pga gruppearbeid, så sikre deg plass i dag.

Les mer og meld deg KoordinatorCamp HER.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din