Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Bærekraftig Strategisk Eiendomsledelse – en del av Quality Norway dagene 2022

Som en av næringene med størst potensiale til å kutte klimagassutslipp vil konferansen ta for seg strategi og status på dette og hvor bransjen står i forhold til Klimaavtalen.

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være:

 • BÆREKRAFTIGE TRENDER 
 • EU-TAKSONOMIEN
 • BÆREKRAFTPERSPEKTIV I NYE OG EKSISTERENDE BYGG

Det vil bli lagt opp til et bredt spekter av foredragsholdere for å belyse ovennevnte tema, deriblant representanter fra sentrale aktører innen finans- og BAE-næringen.  Det legges opp til å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, oppdatert kompetanse og innsikt i praktiske erfaringer fra aktører i bransjen. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger gjennom diskusjoner i uformelle møteplasser. Du møter en bredde av fagfolk i byggenæringen, og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av næringen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre.

Du kan høre og la deg inspirere av blant andre Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening, Liv Zimmermann, advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort DA og direktør prosjektutvikling i Mustad Eiendom, Øyvind Arntsen, som skal snakke om «Bærekraftig byutvikling ved Norges tredje største kollektivknutepunkt».

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter.
Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

 

 • 02.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 02.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Konferansen henvender seg til ansatte med forskjellige roller og
ansvar innen offentlig og privat eiendomsforvaltning. Mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for aktører som leverer byggrelaterte tjenester innenfor eiendomsforvaltning

Dette er Quality Norway-dagene:

Quality Norway-dagene er et arrangement som samler fagpersoner fra BAE,  industri vedlikehold og drift, samt fra det brannfaglige miljøet.

Dag 1 i konferansen er et felles arrangement, mens dag 2 er delt i tre parallelle konferanser, ett for hver av de tre bransjeforeningene. Det overordnete tema for konferansene i år vil være bærekraft.

Tirsdag 1. mars:

 • Sammen om bærekraft

Onsdag 2. mars:

Bærekraftig  Strategisk  Eiendomsledelse – Ønsker du kun å delta på denne konferansen – meld deg på via påmeldingsknappen på denne siden

Du kan melde deg på begge dager via Sammen og bærekraft-konferansen her.


Deltar du på konferansene både 1. og 2. mars får du spesialpris/rabatt!

(Registreres ved påmelding). Du får også medlemsrabatt på begge konferansene.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Liv Zimmermann

Advokat og Partner, Advokatfirmaet Hjort DA

Liv Zimmermann er partner og leder for Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Hennes spesialområde er fast eiendom og særlig plan- og bygningsrett. Hun har jobbet som eiendomsadvokat siden 2005. Før dette har hun mange års erfaring fra det offentlige, herunder fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Liv kjenner byggebransjen godt. Hun bistår særlig eiendomsutviklere i alle typer spørsmål som oppstår i plan- og byggesaksprosesser. Liv har også jevnlig oppdrag for offentlige klienter, bl.a. kommuner. Hun har vært medlem av flere lovutvalg og er nå leder for Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Liv er en mye brukt kurs- og foredragsholder, og sammen med Frod A. Innjord er hun medredaktør og medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Svein har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var Svein tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øyvind Arntsen

Direktør prosjektutvikling, Mustad Eiendom AS

Øyvind Arntsen har hatt ansvar for planer, utvikling og prosjektgjennomføring i Mustad Eiendom siden 2010. Han har tidligere arbeidet blant annet som prosjektdirektør i OBOS med ansvar for Kværnerbyen og som regiondirektør i Skanska med ansvar for næringsbygg i Oslo-området. Øyvind har en bred erfaring innen både planprosesser og praktisk gjennomføring av store prosjekter, og har erfaring fra både anlegg, bygg og eiendom. De siste fire årene har han hatt hovedansvaret for reguleringsprosessen og forberedende arbeider for Mustad Eiendoms transformasjonsprosjekt «Lilleakerbyen» i Oslo. Prosjektet er en transformasjon av eiendomsporteføljen til Mustad Eiendom fra kjøpesenter, kontor og overflateparkering til flerfunksjonell bystruktur med til sammen 450.000 m2 boliger, kontor, handel og kultur, der utgangspunktet er bærekraftig utvikling og et bilfritt og grønt bygulv.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Martin Dietrichson

Partner og arkitekt , KIMA arkitektur

Martin har bakgrunn fra Snøhetta, åtte år som leder av arkitekt Sverre Fehns kontor og tolv år i KIMA arkitektur som en av de tre grunnleggere. Han har bred erfaring som arkitekt og har hatt ledende roller ved en rekke prosjekter i Oslo sentrum. Her kan nevnes Arkitekturmuseet, Sentralen, Telegrafen, Pressens Hus, Tollbodene, den forestående utvidelse av Det Norske Teatret samt med på konkurranse-teamet til Snøhetta om Operahuset.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Christine Wergeland Sørbye

Administrerende direktør , Oslo Science City

Christine Wergeland Sørbye leder arbeidet med å utvikle Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Sørbye har bakgrunn fra Oslo kommune der hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter med deltakelse fra privat og offentlig sektor, bl.a. arbeidet med å utvikle Campus Oslo – strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Hun er Cand. Ed. fra profesjonsstudiet i pedagogikk ved Universitet i Oslo, med spesialisering innen ledelse, organisasjon og læring.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Simen Kristiansen

Fagsjef bærekraftig finans, Finans Norge

Simen Kristiansen er fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge. Han har ansvaret for oppfølging av EUs strategi for bærekraftig finans og arbeidet med klima- og naturrisiko. Simen har tidligere vært ansvarlig for arbeidet med bærekraft og bærekraftsrapportering i Revisorforeningen. Han har også jobbet med grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune, bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sigla og i Climate Bonds Initative i London. Simen har en dobbel mastergrad i statsvitenskap med spesialisering i EU og bærekraftig finans.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trine Dyrstad Pettersen

Teknisk sjef, Byggevareindustriens Forening

Som teknisk sjef i Byggevareindustriens forening jobber Trine Dyrstad Pettersen for en mer bærekraftig byggenæring, og særlig med byggevarer. Hun jobber tett sammen med resten av verdikjeden for å øke kompetansen om byggevarers betydning med hensyn til klima, sirkulær økonomi, energi og inneklima.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Vidar Fiskum

Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom

Som Fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom, arbeider Vidar Fiskum for en mer bærekraftig eiendomsbransje. Både med tanke på miljø, sosialt og økonomisk. I Norsk Eiendom leder han blant annet arbeidet med å kartlegge hvordan økt hjemmekontorbruk påvirker behovet for kontorlokaler, og hvordan det ideelle kontor ser ut når stadig mer arbeid og samarbeid gjøres digitalt.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Elin Hansen

Prosjektleder Sirkulær Økonomi, Loopfront

Elin Hansen er Loopfronts produkteier og leder for sirkulær rådgivning i Skandinavia. IT-startupen som ble grunnlagt i 2018 har utviklet en digital samhandlingsplattform for ombruk av byggematerialer, møbler og inventar. Elin kom til Loopfront våren 2021 etter flere år som miljørådgiver med ansvar for to store utbyggingsprosjekter i Statsbygg. På Prosjekt nytt regjeringskvartal fikk hun erfaring med å sette ombruk som tildelingskriterium for en rivekontrakt, og bidro ved etablering av verdikjede for mye omtalt ombruk av hulldekker (etasjeskillere) av betong. Hun fasiliterte dessuten verdikjede og prosess for demontering og remontering av industrielt anleggstelt fra regjeringskvartalet – hvilket i 2022 gjenoppstår som ‘Sirkulær Ressurssentral AS’ med banebrytende mellomlagertilbud for byggebransjen i Oslo-området. Elin er sivilingeniør og har mer enn 20 års erfaring som miljørådgiver og klimaspesialist.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Viel Sørensen

Leder for BREEAM, Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening med 362 medlemmer fra hele bygge- og eiendomsektoren.

Visjonen er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Dette gjøres gjennom nettverk for medlemmer, kompetanseheving, spredning av kunnskap, påvirkning av rammebetingelser og gjennom å tilby sertifiseringsordninger som BREEAM.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anders Fylling

Direktør faglig ressurssenter, Statsbygg

Anders Fylling er direktør for Faglig ressurssenter i Statsbygg og ansvarlig for oppfølging av bærekraftsdelen av Statsbyggs strategi. Han har vært i Statsbygg i 4 år og har tidligere erfaring fra store deler av byggenæringen gjennom jobber hos rådgiver, entreprenør og forskningsinstitutt.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Dag Tønder

Forvaltningsdirektør, Storebrand Asset Management Eiendom

Dag Tønder har bred erfaring innen forvaltning, drift, utleie og salg av både bolig- og næringseiendom. De siste syv årene har han jobbet på gårdeiersiden med strategisk og operativ eiendomsledelse.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marit Thyholt

Sjefsrådgiver, Skansa Teknikk

Marit er sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, og har lang erfaring fra miljøarbeid i svært ambisiøse byggeprosjekter. Hun jobber også mye med konsernoppgaver innen miljø- og klimaområdet.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trude Ytterland Nygård

Sivilingeniør, Multiconsult

Trude Ytterland Nygård er sivilingeniør bygg og jobber i seksjon Tilstand og bygningsvern i Multiconsult. Hun har mange års erfaring med prosjektering og rådgiving i forbindelse med ombygging og rehabilitering, og har et sterkt engasjement for å ivareta og bruke den bygningsmassen vi allerede har. Trude har de siste årene også utført en rekke ombrukskartlegginger, og brenner for å tenke ombruk inn i byggeprosjekter. Hun var Multiconsults oppdragsleder i det Enova-støttede prosjektet «Regionale ombruksnettverk», gjennomført i samarbeid med Loopfront.

Dato og tid

 • Dag 2: 02.03.2022 09:0016:00

Program

08.30   Registrering

BÆREKRAFTIGE TRENDER

09.00   Bærekraftige trender
-Internasjonal miljøpolitikk og aktiviteter med relevans for BAE-næringen
Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef Byggevareindustriens forening

EU- TAKSONOMIEN

09.20   2022 blir et viktig år
– Hva innebære taksonomien?
– Er BAE-næringen forberedt?
Liv Zimmermann, Advokat og partner, Hjort

09.40   EUs taksonomi i Norge – utfordringer for finans, bygg og eiendom
– Taksonomiens rapporteringskrav
– Operasjonalisering av de tekniske kriteriene i Norge
– Dokumentasjonskrav i møte med banken
– Finansiering og kapitaltilgang i lys av taksonomien
Simen Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans, Finans Norge

10.00   BREEAM-NOR – et verktøy for å løse taksonomien
– Hvordan bruke nybyggsstandarden BREEAM-NOR for å vise at bygget har oppfylt taksonomiens krav.
Viel Sørensen, Leder for BREEAM, Grønn Byggallianse

10.20   Pause med nettverksbygging 

10.35   Hvordan påvirker EU- taksonomien en eiendomsaktør
– Hva betyr det for strategisk eiendomsledelse?
– Hvordan omsetter vi strategi til handling?
– Hvilke utfordringer møter vi på kort sikt?
Dag Tonder, Forvaltningsdirektør- Storebrand Asset Management Eiendom 

11.00   Samtale
Leder: Trine Dyrstad Pettersen

BÆREKRAFTPERSPEKTIV I NYE OG EKSISTERENDE BYGG

11.30   Livsløpsplanlegging – bærekraftig byggverk
Svein Bjørberg styremedlem NBEF

11.50   Felles Lunsj  

12.50   Regjeringskvartalet – Livsløpsplanlegging- beslutning, vedlikehold i Statsbygg
Anders Fylling, Direktør faglig ressurssenter, Statsbygg

13.10   Oslo Science City – områdeutvikling på naturens premisser
– Klimasmarte løsninger
– Sirkulærøkonomi i praksis
– Testarena for fremtidens løsninger
Christine Wergeland Sørbye, Adm. direktør Oslo Science City

13.30   Fremoverlent Entreprenør og eiendomsutvikler tar bærekraftsansvar
Marit Kindem Thyholt, sjefsrådgiver, Skanska Teknikk

13.50   Pause med nettverksbygging 

14.05   To banebrytende prosjekter i Kvadraturen
– Kulturhuset Sentralen og det nye hovedkontoret til Tolldirektoratet i Tollbodene
– Bevaring, gamle skatter og potensial i vernet bebyggelse
Martin Dietrichson, partner og arkitekt ved KIMA arkitektur

14.25   Bærekraftig byutvikling ved Norges tredje største kollektivknutepunkt
– Hvorfor er transformasjon bærekraftig?
– Hva skal vi ta vare på?
– Ombruk og ombrukbarhet. Er det noen vits å jobbe med ombruk hvis vi ikke samtidig gjør nye bygg ombrukbare?
Øyvind Arntsen, Direktør prosjektutvikling, Mustad Eiendom, Lysaker

14.45   Sirkulærøkonomi – ombruk av byggevarer i praksis
-Erfaringer fra Multiconsult og Loopfronts samarbeidsprosjekt om nettverk for ombruk av byggematerialer
-Hvor står vi med ombruk av byggevarer i Norge, og hva bør utviklingen bli videre?
Elin Hansen, Prosjektleder Sirkulær Økonomi, Loopfront + Trude Ytterland Nygård, Sivilingeniør, Multiconsult

15.05   Næringseiendommer post korona
– Hvordan skal fremtidens kontorlokaler se ut for å stimulere til kreativitet og samtidig gi arbeidsro?
– Undersøkelse om nye trender innenfor kontorbygg og kontorbruk
Vidar Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom  

15.25   Spørsmål og svar

16.00   Avslutning  

 

 

Konferanse

Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.