Brannsikringsmontør – veien til dokumentert kompetanse

Kategori: Kurs

Publisert: 02. desember, 2020


Author name

Monica H. Grønli

Brannsikringsmontør – veien til dokumentert kompetanse

Kategori: Kurs

Publisert: 02. December, 2020

Author name

Monica H. Grønli

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har etablert en e-læring som gir økt kompetanse innen bygningsmessig brannvern, såkalt passiv brannsikring. Dette er et særdeles viktig fagområde som kan bety forskjellen på liv og død, ikke minst hvis arbeidene utføres feil og uten nødvendig innsikt i krav og løsninger.

Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger 2020 overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å vektlegge bransjeetablerte sertifiseringsordninger der det ikke finnes fagopplæring i skoleverket, og her gir vi muligheter til å være godt skodd når nye forskrifter innen bygg og anlegg trer i kraft.

Formålet med opplæringen er:

  • å sikre at montører forstår betydningen av passiv brannsikring
  • å montere og kontrollere i samsvar med aksepterte og anerkjente faglige krav
  • å kjenne forskriftskrav som har som formål å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier
  • å sikre det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for montører
  • å gi sertifiserte montører konkurransefortrinn ved ansettelser innen fagområdet og beslektede fagområder
  • å få montører som utfører arbeid med kvalitet og yrkesstolthet
  • å bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre leverandører med sertifiserte montører

 E-læringskurset for brannsikringsmontører er delt inn i:

Les mer på Brannfaglig Fellesorganisasjons nettside her

Relaterte artikler

Få verdifull kompetanse i dag

Interaktivt nettkurs 12. mai: De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022 Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trådte i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer: Forbudet mot «as is»-klausuler Utarbeidelse av tilstandsrapporter […]

Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon? Opplæringen for vedlikeholdsledere er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger […]

Kunnskap som øker verdien din